I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. Webbsidorna innehåller tabeller och figurer bl.a. om befolkning, boende, utbildning, företag, priser och kultur.
Webbplatsens språk: 
https://tilastokeskus.fi/tup/suoluk/index_sv.html

Visa mera
Statistiken över utrikes- och inrikeshandeln i Finland.
Webbplatsens språk: 
http://tilastokeskus.fi/til/aiheet_sv.html#kau

Visa mera
Statistikcentralens uppgifter om förändringar i hushållens konsumtionsutgifter och om skillnader i konsumtionen efter befolkningsgrupp.
Webbplatsens språk: 
http://www.stat.fi/til/ktutk/index_sv.html

Visa mera
Statistik över löner och arbetskraftskostnader innehåller information om förtjänstnivåindex, i genomsnitt och för löntagare efter arbetsgivarsektor, totallöner efter arbetsgivarsektor, efter utbildningsnivå och ålder och efter yrke.
Webbplatsens språk: 
http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_palkat_sv.html

Visa mera
Statistik över priser och kostnadsutveckling. Ämnesområdet omfattar ytterligare pris- och kostnadsindex som beskriver förändringar.
Webbplatsens språk: 
http://www.stat.fi/til/hin_sv.html

Visa mera
Med räknaren kan man omvandla mark eller euro under startåret till mark eller euro under det valda jämförelseåret.
Webbplatsens språk: 
http://www.stat.fi/tup/laskurit/rahanarvonmuunnin_sv.html

Visa mera
Finska Statistikcentralens svenska webbplats innehåller en presentation av uppgifter, verksamhet och organisation. På sidorna finns uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras, information om statistik och dataanvändning och produkter och tjänster, t.ex. statistikdatabaser, Finland i siffror och statistikbibliotekets sidor med möjlighet att fråga om statistik
Webbplatsens språk: 
https://www.stat.fi/index_sv.html

Visa mera