Utredning om integration på svenska i Finland. I utredningen undersöks den svenskspråkiga integrationen utifrån hur det mottagande samhället arrangerar och erbjuder integrationstjänster på svenska.
Webbplatsens språk: 
http://www.kulturfonden.fi/wp-content/uploads/2016/01/Kan_vi_sta_till_tjanst_mika_helander_webb.pdf

Visa mera
Resurspaket som stöd för undervisning om sociala medier och internet.
Webbplatsens språk: 
https://somesmart.abo.fi/

Visa mera
Presentation av Svenska kultufondens organisation, förvaltning och fonder, samt pris och tävlingar. Aktualiteter och anvisningar för stipendieansökningar samt webbaserade ansökningsformulär samt publikationsförteckning ingår.
Webbplatsens språk: 
https://www.kulturfonden.fi/

Visa mera