Aikamatkalla Suomessa -kartta esittelee arvokohteiksi nimettyjä museoteitä, majakoita, siltoja, kanavia, väylämuseoita ja museorautateitä. Osa kohteista toimii edelleen sille määrätyssä tehtävässä.
Webbplatsens språk: 
https://paikkatieto.vaylapilvi.fi/arcgis/apps/storymaps/stories/d44aaee9bb3141d0b141ae1c38e4633b

Visa mera
Digiroad on Väyläviraston avoin ja kansallinen avoimen datan tietojärjestelmä. Siihen on koottu koko Suomen tie- ja katuverkon kuvaus.
Webbplatsens språk: 
https://vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad

Visa mera
Ensimmäinen rautatieyhteys avattiin Suomen ja Venäjän välille vuonna 1870, kun Riihimäen ja Pietarin välinen rata otettiin käyttöön. Aikajana ja monipuoliset artikkelit esittelevät Pietarin radan vaiheita näihin päiviin asti. Mukana on myös paikkakuntien tarinoita.
Webbplatsens språk: 
https://helsinkipietari150.vayla.fi/

Visa mera
Väyläviraston sivulle on koottu kaikki liikennemerkit. Ne on ryhmitelty käyttötarkoituksen mukaan. Merkin voi hakea ja tallentaa wmf- tai ai-tiedostona. Liikennemerkeistä ja muista liikenteenohjauslaitteista on sivulla myös pdf-muodossa oleva esite.
Webbplatsens språk: 
https://vayla.fi/tieverkko/liikennemerkit

Visa mera
Rautatiet-osuus Väyläviraston sivuilla esittlee Suomen rautatierataverkon huoltamista ja kehittämistä.
Webbplatsens språk: 
https://vayla.fi/vaylista/rataverkko

Visa mera
Väyläviraston sivulta löytyvät veneilyohjeet sekä kauttakulkuohjeet Saimaan kanavassa.
Webbplatsens språk: 
https://vayla.fi/vesivaylat/kanavat/saimaan-kanava

Visa mera
Talvimerenkulku-kokonaisuudessa annetaan turvallisuusohjeita sekä tietoa jäänmurrosta ja jäänmurtajista.
Webbplatsens språk: 
https://vayla.fi/ammattimerenkulku/talvimerenkulku

Visa mera
Ratahallinnon julkaisema tietokanta Suomen tasoristeyksistä. Risteyksiä ja tietoja niistä voi etsiä kartasta tai haun avulla. Lisäksi tietokantaan on tallennettu raportteja tasoristeyksistä. Niihinkin voi kohdentaa haun.
Webbplatsens språk: 
https://paikkatieto.vaylapilvi.fi/suomen-vaylat/theme/fi/0/432138/6913621/7

Visa mera
Väylävirasto kertoo Suomen teiden kunnosta, kunnon arvioinnista, teiden hoidosta ja kunnostuksesta.
Webbplatsens språk: 
https://vayla.fi/kunnossapito/tieverkon-kunnossapito/paallysteiden-kunto

Visa mera
Tienumerokartat sisältää koko maan kattavan kartan sekä tiekartat alueittain PDF-muodossa.
Webbplatsens språk: 
https://vayla.fi/vaylista/aineistot/kartat/tiekartat

Visa mera
Kansalaisille, sidosryhmille ja viranomaisille suunnattu sivusto, jonne on koottu Väyläviraston ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen laatimia yleis-, tie- ja ratasuunnitelmia sekä tietoa niiden etenemisestä.
Webbplatsens språk: 
https://www.vayliensuunnittelu.fi/

Visa mera
Traficomin asettamat kielto- ja rajoitusalueet kartalla.
Webbplatsens språk: 
https://vayla.fi/vaylista/vesivaylat/rajoitusalueet

Visa mera
Suomen vesiväylien ja kanavien toiminta ja sijainnit.. Lisäksi historiaa, karttoja, sulkukanavat vesistöittäin.
Webbplatsens språk: 
https://vayla.fi/vesivaylat

Visa mera
Väylävirasto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, joka vastaa liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä maalla ja merellä.
Webbplatsens språk: 
https://vayla.fi/

Visa mera
Väyläviraston ympäristösivulla on tietoa mm. tieliikenteen päästöistä, liikenteen aiheuttamista meluhaitoista ja vaikutuksesta pohjavesistöön.
Webbplatsens språk: 
https://vayla.fi/ymparisto

Visa mera