InfoFinland.fi:in kooste Suomessa asumisesta. Tietoa on muutosta, eri asumismuodoista, asunnottomuudesta, tuista sekä kodin turvallisuudesta.
https://www.infofinland.fi/fi/housing

Visa mera
Här hittar du länkar till pålitlig information, som har publicerats av finländska myndigheter om coronaviruset och dess effekter i Finland på svenska, finska, engelska och olika invandrarspråk,
https://www.infofinland.fi/sv/livet-i-finland/problematiska-situationer/coronavirus

Visa mera
Sidan innehåller information på många olika språk om vad man behöver veta då en anhörig dör. Här hittar du information om hur dödsfall anmäls, var man kan få hjälp med sin sorg, samt kortfattad information om begravning, gravplatser, begravningsbidrag, familjepensioner, testamenten, bouptteckningar och arvsskatt.
https://www.infofinland.fi/sv/livet-i-finland/problematiska-situationer/dod

Visa mera
InfoFinland.fi tarjoaa tietoa muutosta Suomeen ja elämästä Suomessa usealla eri kielellä. Tietoa löytyy myös kaupunkien ja kuntien palveluista.
https://www.infofinland.fi

Visa mera
InfoFinland.fi stödjer integrering av invandrare genom att erbjuda information om det finländska samhället och dess tjänster ur invandrarnas synpunkt på 12 olika språk. I InfoFinland.fi finns grundläggande information om bland annat tillståndsfrågor, utbildning och arbete, boende och socialtjänster, samhälle, kultur och fritid.
Webbplatsens språk: 
https://www.infofinland.fi/sv/startsida

Visa mera
Tietoa maahanmuuttajille koronaviruksesta, sen tarttumisesta ja aiheuttamasta taudista sekä vaikutuksista elämään ja yhteiskuntaan useilla kielillä.
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/ongelmatilanteet/koronavirus

Visa mera
Moving to Finland neuvoo ja ohjaa Suomeen muuttavia ulkomaalaisia. Sivuille on koottu tietoa käytännön asioista, papereista sekä viranomaisista eri tyyppisille maahanmuuttajille, pakolaisille, työhön tai opiskelemaan saapuville, perheen luo tuleville, paluumuuttajille sekä lyhytaikaisille vierailijoille.
https://www.infofinland.fi/en/moving-to-finland

Visa mera
Infopankissa esitellään suomalaista verotusjärjestelmää, sen toimintaa sekä verokorttia, veroilmoitusta ja -päätöstä useilla kielillä erityisesti maahanmuuttajaväestölle.
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/tyo-ja-yrittajyys/verotus

Visa mera