På Dyslexi.fi hittar man information tecken som kan tyda på dyslexi, var man kan göra en dyslexiutredning och hurdana metoder och hjälpmedel det finns för att underlätta en dyslexikers tillvaro. På sidan kan du också göra ett snabbtest, som preliminärt visar tecken som kan tyda på dyslexi. Sidan innehåller också texter om andra dyslektikers erfarenheter.
Webbplatsens språk: 
http://www.lukihairio.fi/sv

Visa mera