Grönlandsfakta från NAPA, Nordens institut i Grönland.
http://www.napa.gl/pdf/fakta-grl.pdf

Visa mera