1 träffar. Visar 1 - 1 träffar.
Webbplats för Finlands yrkesfiskare, med uppgifter om fiskets utveckling, nät och ryssjor, trålfiske, vanliga fiskar, fiskekvoter mm. Även statistiska uppgifter och om förbundets verksamhet.
http://www.sakl.fi/index.php/sv/

Visa mera