Kören och dess verksamhet presenteras, likaså styrelsen och andra kontaktpersoner. Länkar till andra studentkörer. Pedavoces verkar vid Pedagogiska fakulteten i Vasa.
Webbplatsens språk: 
http://www.abo.fi/karen/special/pedavoces

Visa mera