Abitreenien ruotsin kielen oppimateriaalia, tehtäviä ja yo-kokeita. Täältä löytyvät myös neuvot, miten välttää usein ylioppilaskokeessa toistuvia virheitä.
Webbplatsens språk: 
https://yle.fi/aihe/abitreenit/ruotsi

Visa mera
\Regelbundet läsande kan leda till regelbundet läsande\. Aviga språkligheter, felöversättningar, roliga uttryck och mycket annat.
http://www.avigsidan.com

Visa mera
Materiaali on tarkoitettu ensisijaisesti ammattikorkeakoulujen opiskelijoille ruotsin kielen perusrakenteiden ja -sanaston kertaamiseen ja syventämiseen. Aineiston avulla parannat valmiuksiasi varsinaisia ruotsin opintoja varten. Sivusto soveltuu täysin itsenäiseen opiskeluun. Tekijöinä on kahdeksan ruotsin kielen opettajaa eri ammattikorkeakouluista.
Webbplatsens språk: 
http://www3.hamk.fi/bud

Visa mera
Digitala Sveriges runskrifter sisältää digitoituina useamman teoksen, jotka sisältävät ruotsalaisia riimukirjoituksia ja niiden translitteroinnit ja tulkinnat.
Webbplatsens språk: 
https://www.raa.se/kulturarv/runor-och-runstenar/digitala-sveriges-runinskrifter/

Visa mera
Den finlandssvenska ordbokens nätutgåva. Ordboken innehåller cirka 2 550 finlandismer med rekommendationer om vilka som bör undvikas och vilka som kan accepteras I saklig textstil.
Webbplatsens språk: 
http://kaino.kotus.fi/fsob/

Visa mera
Tieteellinen riimututkimuksen julkaisu. Luettavissa vuodesta 2010 vuoteen 2017. ISSN: 1892-0950
Webbplatsens språk: 
http://futhark-journal.com/issues/

Visa mera
Hej! ruotsin kielen oppikirja ja harjoituksia 7.-10. -luokille.
Webbplatsens språk: 
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/hej

Visa mera
I grevens tid on ruotsin kielen kurssi, jonka tekstit ovat Ruotsi-Suomen aikaan sijoittuvia tarinoita aikakauden tavallisten ihmisisten elämästä. Materiaalista löytyy tekstejä sanastoineen sekä harjoituksia.
Webbplatsens språk: 
http://www.igrevenstid.fi

Visa mera
Institutet för språk och folkminnen samlar in, bevarar och forskar om dialekter, ortnamn, personnamn och folkminnen. Institutet arbetar också med språkvård och språkpolitik och med att levandegöra och sprida kunskap samt ge råd i språkfrågor. På sidorna information också om klarspråk och minoritetsspråk.
Webbplatsens språk: 
http://www.sofi.se

Visa mera
Kielipankki tarjoaa teksti- ja puheaineistoja tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden käyttöön. Osa aineistoista on käytettävissä avoimesti, osaan vaaditaan käyttöoikeudet.
Webbplatsens språk: 
https://www.kielipankki.fi/

Visa mera
Verkkopalvelun avulla aikuiset maahanmuuttajat voivat opiskella suomen kieleen ja kulttuuriin sekä työelämään liittyviä asioita. Palvelussa on aineistoa myös maahanmuuttajien ruotsin kielen opiskeluun. Palvelun käyttäminen vaatii rekisteröitymistä, mutta sitä voi kokeilla ilmankin. Oppimateriaaleja täydennetään edelleen.
Webbplatsens språk: 
https://www.kotisuomessa.fi/web/guest

Visa mera
Kotisuomessa.fi –webbtjänsten riktar sig till invandrare som vill lära sig finska och svenska, men vem som helst kan använda tjänsten. För att kunna använda tjänsten måste du registrera dig, men du kan också testa tjänsten som gäst.
Webbplatsens språk: 
https://www.kotisuomessa.fi/web/guest

Visa mera
Ruotsin kielen oppimateriaalissa opiskellaan ruotsin alkeita. Materiaalissa on tekstejä, harjoituksia ja testejä.
Webbplatsens språk: 
https://www.kotisuomessa.fi/web/site-45304/state-jurdgmbvei/front-page

Visa mera
Ruotsinkielen ja 15 Ruotsissa puhutun kielen sanakirja.
Webbplatsens språk: 
http://lexin.nada.kth.se/lexin/

Visa mera
Sajten Mediespråk.fi drivs av projektet Språkörat. Språkörat styrs av föreningen Svensk presstjänst och riktar sig till hela det finlandssvenska mediefältet: De språkråd som läggs ut på Mediesprak.fi är skrivna i samarbete med språkvårdarna och namnvårdarna vid Institutet för de inhemska språken. Språkråden riktar sig i första hand till dem som skriver journalistiska texter, men är också till nytta för alla andra som skriver och talar svenska. Sajten innehåller språkråd, språkkolumner och länkar till språkliga hjälpmedel.
Webbplatsens språk: 
http://www.mediesprak.fi

Visa mera
Läromedlet Minna Canth 175 uppmärksammar Minna Canths 175-årsjubileum 2019. Materialet lyfter fram hennes arv som en tvåspråkig brobyggare, en viktig samhällelig påverkare och främjare av jämställdhet. Materialet (textmaterial, videor, ljudfiler, ordlistor, kopieringsunderlag och lektionsaktiviteter) har anpassats för både A- och B-lärokursen i svenska. Materialet består av tre helheter: Den tvåspråkiga Minna Canth, Canth som samhällsdebattör och Canth & #metoo.
Webbplatsens språk: 
http://svenskanu.fi/laromaterial/minnacanth/

Visa mera
Nätfräsch sisältää ruotsin kielen oppimateriaalia ja harjoitusta.
Webbplatsens språk: 
https://kielikompassi.jyu.fi/opetus/natfrasch/start.htm

Visa mera
Fornsvensk lexikalisk databas är en databas över det fornsvenska ordförrådet och omfattar c:a 54.000 uppslagsord.
Webbplatsens språk: 
http://spraakdata.gu.se/sdw

Visa mera
Puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin palveluverkko Internetissä. Sivut jakautuvat yleiskielisiin, selkokielisiin, blisskielisiin ja kuvilla toteutettuihin sivuihin sekä Pähkinä-pelisivuihin. Osaan sisältöä voi valita äänituen tai tekstiversion.
Webbplatsens språk: 
http://www.papunet.net

Visa mera
Papunet verkar för tillgänglig och jämlik kommunikation. Papunet är en webbplats som riktar sig speciellt till personer som har problem med att producera tal, förstå tal eller använda dator, och till personer som behöver lättläst text samt deras närstående, studerande och folk som jobbar inom branschen. På sidorna finns information om talhandikapp, samspel, olika kommunikationsmetoder, hjälpmedel och tolktjänst för talhandikappade personer. Sidorna innehåller också material, till exempel en stor bildbank och ett bildprogram, lättlästa sidor och spelsidor.
Webbplatsens språk: 
http://www.papunet.net/svenska

Visa mera
Plugga.nu sisältää monipuolisia ruotsin kielen oppimateriaaleja vapaaseen käyttöön.
Webbplatsens språk: 
https://svenskanu.fi/laromaterial/

Visa mera
Språkvårdsspalt som ingått i Hufvudstadsbladet sedan 1986. Rutorna innehåller språkfrågor och språkliga problem av olika slag, främst sådana som den finlandssvenska språkbrukaren ställs inför.
Webbplatsens språk: 
https://www.sprakinstitutet.fi/sv/publikationer/sprakspalter/reuters_rutor_1986_2013

Visa mera
Sanapaja tukee opiskelua suomen ja ruotsin kielellä. Palveluun on koottu eri oppiaineissa esiintyviä sanoja ja käsitteitä selityksineen. Sanoista on saatavilla käännöksiä eri kielillä: arabiaksi, kurdiksi, vietnamiksi, albaniaksi, persiaksi, venäjäksi, somaliksi ja viroksi.
Webbplatsens språk: 
http://sanapaja.edu.fi/

Visa mera
Språkbanken är en forskningsenhet vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Språkbankens forskning handlar om att utveckla språkteknologi för svenska språket genom tiderna. Språkbanken skapar och tillgängliggör språkresurser för forskare och allmänheten. På webbplatsen kan du söka stora svenska textsamlingar med hjälp av verktyget Korp och i svenska elektroniska lexikon med hjälp av verktyget Karp.
Webbplatsens språk: 
https://spraakbanken.gu.se/swe

Visa mera
Språkbruk är en tidskrift utgiven av Svenska avdelningen vid Institutet för de inhemska språken. Språkbruk innehåller bland annat artiklar av språkforskare, intervjuer med personer som jobbar med språk och språkrelaterade nyheter. Språkbruk ger också råd och rekommendationer i språkliga frågor och recenserar språklitteratur. Webbversionen innehåller artiklar från 1981.
Webbplatsens språk: 
http://www.sprakbruk.fi/

Visa mera
Språkrådet är institutets avdelning för språkvård. Språkrådet ansvarar för språkvården i Sverige och är Sveriges officiella organ för språkvård och språkpolitik. Språkrådet arbetar med svenska, finska, jiddisch, meänkieli, romska och svenskt teckenspråk, men har också till uppgift att följa andra språk i Sverige.
Webbplatsens språk: 
https://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/kontakt/sprakradet.html

Visa mera
Finnishcourses.fi-kurssihaussa voit hakea tietoja kursseista suomeksi, englanniksi tai venäjäksi. Voit hakea tietoa suomen kielen kursseista Helsingin, Tampereen tai Turun seudulta. Lisäksi voit hakea tietoa ruotsin kielen kursseista, jotka järjestetään Helsingin seudulla.
Webbplatsens språk: 
http://www.finnishcourses.fi/fi

Visa mera
Svensk och en engelsk synonymordbok.
Webbplatsens språk: 
http://www.synonymer.se

Visa mera

Sidor