46 träffar. Visar 1 - 30 träffar.
Sivulla esitellään kasvitieteellisten kuvien ja kuvitusten historiaa varhaisista painetuista kirjoista tähän päivään.
Webbplatsens språk: 
http://www.lib.udel.edu/ud/spec/exhibits/hort

Visa mera
Ordlistan innehåller de svenska och finska namnen på alla i Finland förekommande däggdjur, fåglar, fiskar, kräldjur, groddjur, storfjärilar och kärlväxter. I ordlistan finns dessutom namnen på ett stort antal övriga organismer, främst insekter, men också spindeldjur, kräftdjur, blötdjur, mossor, lavar och svampar. Databasen innehåller namnen på över 7000 arter.
http://www.welanders.fi/artordlista/

Visa mera
Linkit Australian kasvitieteellisten puutarhojen sivuille. Australian National Botanic Garden sivulla esittelyn lisäksi mm. tietokanta australialaisten kasvien nimistä, kuvapankki ja tietoa kasvien kasvatuksesta.
Webbplatsens språk: 
http://environment.gov.au/parks/bot/index.html

Visa mera
Durhamin Kasvitieteellisen puutarhan sivut sisältävät kuvia ja lajikuvauksia.
Webbplatsens språk: 
http://www.dur.ac.uk/botanic.garden

Visa mera
Täällä esitellään luonnonkasveja, joita saamelaiset ovat käyttäneet muun muassa ravintona, rohdoksina ja väriaineina sekä erilaisiin tarve-esineisiin ja asumuksiin. Kasvitietokantaan on tallennettu noin 50 kasvin tiedot.
Webbplatsens språk: 
http://www.samimuseum.fi/eatnansaddu/

Visa mera
Elämän ensyklopedian sivuille tulee tiedot kaikista maapallon tunnetuista eliölajeista. Kyseessä on yhteistyöprojekti, johon osallistuu kymmeniä tuhansia asiantuntijoita eri puolilta maailmaa. Hanke valmistunee 2010-luvulla. Tällä hetkellä sivustolla on vasta demoja.
Webbplatsens språk: 
http://www.eol.org

Visa mera
Finlands Artdatacenter samlar information om arter till ett ställe. Artinformation är viktig för samhälleligt beslutsfattande, vetenskaplig forskning och för medborgare som är intresserade av miljön.
Webbplatsens språk: 
https://laji.fi/sv

Visa mera
Suomen kasvilajistoa käsitteleviä artikkeleita on kolme: Vuokot ja muut eteläinen kasvistoaines, Metsä- ja vesikasvit luonnehtivat Keski-Suomea, Pohjoinen lajisto lisääntyy Lappia kohden.
Webbplatsens språk: 
http://www.finnica.fi/suomi/suomi/kasvit0.htm

Visa mera
Presentation av Gumtäkt botaniska trädgård i Helsingfors.
Webbplatsens språk: 
http://www.luomus.fi/sv/gumtakt-botaniska-tradgard

Visa mera
Helsingin yliopiston kasvitieteteellisen puutarhan sivuilta löytyy yleistietoa puutarhan tehtävistä sekä yhteystiedot ja aukioloajat. Sen lisäksi löytyy tietokanta puutarhan kasveista, Kaisaniemen ja Kumpulan puutarhojen istutuskarttoja sekä valokuvia.
Webbplatsens språk: 
http://www.fmnh.helsinki.fi/ktp

Visa mera
Sakari Kauppisen kasviossa on kuvia yli 500 Helsingissä kasvavasta putkilokasvista. Kasvit löytyvät värin perusteella, aakkosellisesta luettelosta ja heimoittain.
Webbplatsens språk: 
https://sakari.kuvat.fi/kasvio2/

Visa mera
Alfabetisk lista (latinska namn) på fotografier av växter i de botaniska trädgårdarna i Köln och Bonn och av vilda växter i Tyskland.
Webbplatsens språk: 
http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/~stueber/mavica/index.html

Visa mera
Jyväskylän yliopiston kasvitieteellisen puutarhan sivulla yhteystietojen ja kuvauksen lisäksi perinpohjainen esiselvitys puutarhasta vuodelta 1979.
Webbplatsens språk: 
http://www.jyu.fi/erillis/museo/luonto/puutarha

Visa mera
Kasvitieteellisen puutarhan sivuilta löytyy yhteistietojen ja ajankohtaisasioiden lisäksi kuvaukset puutarhan yleisökokoelmien sisällöstä. Kuvia kasveista on Kaisaniemen kasvihuoneista, puutarhasta ja Kumpulan puutarhasta. Lisäksi sivulla on Kaisaniemen kasvikartta.
Webbplatsens språk: 
http://www.luomus.fi/fi/kaisaniemen-kasvitieteellinen-puutarha

Visa mera
Översiktlig presentation av Kajsaniemi botaniska trädgård. Kontaktinformation, öppethållningtider m.m. Information om uteträdgården och dess växter.
Webbplatsens språk: 
http://www.luomus.fi/sv/kajsaniemi-botaniska-tradgard

Visa mera
Ruokatiedon sivuilla kerrotaan lyhyesti kasvien ominaisuuksista, kuten kasvien osista, elinkierrosta ja lisääntymisestä.
Webbplatsens språk: 
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokaketju-ruuan-matka-pellolta-poytaan/luonto/kasvien-biolog...

Visa mera
Turun yliopiston kasvimuseon kokoelma sisältää näytteitä putkilokasveista, jäkälistä, sienistä, sammalista ja levistä. Sivuilla kerrotaan museon tutkimustoiminnasta ja kokoelmista.
Webbplatsens språk: 
http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/biologia/yleisopalvelut/kasvimuseo/Sivut/home.aspx

Visa mera
Palvelussa on yleisimpiä Suomessa tavattavia kukkakasveja, sekä puu- ja pensasmaisia lajeja. Jokaisesta kasvista on kuvia ja tietoa. Lajeja voi selata aakkosellisesti ja kasvitieteellisten heimojen mukaan tai niitä voi hakea sanahaulla. Sivustolla on lisäksi kasvientunnistuspalvelu.
Webbplatsens språk: 
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kasvit

Visa mera
Myrkytystietokeskuksen ylläpitämä myrkyllisten ja myrkyttömien kasvien luettelo.
Webbplatsens språk: 
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/myrkytystietokeskus/kasvit/Sivut/default.aspx

Visa mera
Liisa Jääskeläinen kirjoittaa kasveista osan kulttuuriperintöämme, maatiaiskasveista ja -lajikkeista.
Webbplatsens språk: 
http://www.maatiainen.fi/tekstit/kasvit_ekp.htm

Visa mera
Hannu Tiihonen on kuvannut kasvioonsa kasveja lähinnä Helsingin tienoilla. Kuvat on järjestetty aakkosiin kasviheimoittain. Niitä voi hakea nimihakemistosta tai heimolistasta.
Webbplatsens språk: 
http://www.kolumbus.fi/ritva.tiihonen/hannu.tiihonen/kasvit

Visa mera
Laji.fi kokoaa Suomen eliölajeja koskevaa tietoa yhteen paikkaan. Palvelusta muodostuu työkalu tutkijoille, päättäjille, luontoharrastajille ja kouluille. Palveluun koottu data on avointa ja kaikkien käytettävissä.
Webbplatsens språk: 
http://www.laji.fi/

Visa mera
Rauhoitettujen ja uhanalaisten lajien suojelu, lajien suojelu eliöryhmittäin, lajien suojelu EU:n luonto- ja lintudirektiiveissä, lajien seuranta, lajien suojelun kansainväliset velvoitteet
Webbplatsens språk: 
http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Lajien_suojelu

Visa mera
Bilder av herbarieark ur Carl von Linnés samlingar på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Information kring växtinsamlingens historia och om Carl von Linnés liv.
Webbplatsens språk: 
http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/welcome.html.se

Visa mera
Tuomo Kuitusen verkkosivusto Pälkäneen kunnan Luopioisten alueen kasvistosta. Sivuilla esitellään alueen kasvit kuvauksin, valokuvin ja levinneisyyskartoin. Blogissa tekijä kertoo kokemuksistaan ja retkistään alueen eri osissa sekä kasvilajien erikoispiirteistä.
Webbplatsens språk: 
http://www.luopioistenkasvisto.fi/index.html

Visa mera
21 000 kasvilajin, 10 näyttelykasvihuoneen ja noin 30 teemapuutarhan Montrealin kasvitieteellinen puutarha kuuluu maailman suurimpiin. Osa sivuista vain ranskaksi.
Webbplatsens språk: 
http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/en/menu.htm

Visa mera
Arboretum Mustila i Elimäki är Finlands äldsta och största arboretum eller planterade trädsamling. På webbplatsen beskrivs 500 av de träd, buskar och örtartade växter som växer i Mustila.
Webbplatsens språk: 
http://www.mustila.fi/sv

Visa mera
På NaturGates växtsidor hittar du artbeskrivningar på nästan 800 örtartade växter, träd och buskar och ungefär 10 000 bilder. Du kan bläddra bland arterna utgående från namn eller familj och söka bland dem med olika slags sökord. Som sökord kan du till exempel använda det vetenskapliga namnet eller något Med hjälp av identifieringsverktygen får du fram namnet på en art du inte känner igen eller kommer ihåg. Identifieringen sker enkelt med hjälp av några kännetecken.
Webbplatsens språk: 
http://www.luontoportti.com/suomi/sv/kasvit/

Visa mera
Yksi maailman vanhimmista ja laajimmista kasvitieteellisistä puutarhoista koostuu 48 puutarhasta ja kasvikokoelmasta sekä laajasta metsäalueesta.
Webbplatsens språk: 
http://www.nybg.org

Visa mera

Sidor