Paavi Johannes Paavali II:n (1978-) toimeksiannosta laadittu arvovaltainen roomalaiskatolisen opin ja moraalin yleisesitys. Alustava ranskalainen laitos ilm. v. 1992, lopullinen latinankielinen v. 1997. Osoitteessa luettavissa erikielisiä käännöksiä.
Webbplatsens språk: 
https://www.vatican.va/archive/ccc/index.htm

Visa mera
Enligt Kyrkolagen (1 §) och Kyrkoordningen (1 §) är denna samling den gällande läronormen för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Samlingen innehåller de tre gammalkyrkliga (eller ekumeniska) bekännelserna samt olika speciellt lutherska läroskildringar. Dessa skrevs år 1529-1577. Dessa bekännelseskrifter utgavs år 1580 under namnet Konkordieboken. Originalspråk tyska och latin.
Webbplatsens språk: 
http://www.logosmappen.net/bekskrifter

Visa mera
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon opin ja raamatuntulkinnan ohje Kirkkolain ja Kirkkojärjestyksen 1. pykälässä mainitulla tavalla. Vanhakirkolliset uskontunnustukset ja v. 1529-1577 ilm. latinan- ja saksankieliset alkuteokset koottu yhteen ensimmäisen kerran v. 1580. Lisäksi Upsalan kokouksen päätös v. 1593 ja johdannot.
Webbplatsens språk: 
http://www.funet.fi/pub/doc/religion/christian/texts/html/finnish/tunnustuskirjat/index.html

Visa mera
Katekesen har indelats i numrerade avsnitt i överensstämmelse med strukturen i Martin Luthers Lilla katekes. Innehåller de tio budorden, trosbekännelsen och Fader vår med tillhörande förklaringar och bibelverser i anslutning till ämnet.
http://katekesen.fi/

Visa mera
Uuden Katekismuksen verkkoversio. Verkkoversio on jaettu numeroituihin kohtiin, jotka seuraavat Martti Lutherin Vähän katekismuksen jaottelua. Kussakin Katekismuksen kohdassa on ensin selitysteksti, sen jälkeen on aiheeseen liittyviä raamatunjakeita ja kolmantena on Vähän katekismuksen vastaavan kohdan suomenkielinen käännös. Uskontunnustuksen selityksessä Lutherin teksti on sijoitettu kunkin pääuskonkohdan loppuun.
Webbplatsens språk: 
https://katekismus.fi/

Visa mera