Information förorenade markområden på miljöförvaltningens webbplats. Information om riskhantering, skyldighet att sanera ett förerenat område, finansiering av sanering och förorenade områden i Finland.
Webbplatsens språk: 
http://www.ymparisto.fi/sv-FI/Konsumtion_och_produktion/Fororenade_markomraden

Visa mera
Julkaisu tarjoaa tietoa valtakunnallisesti arvokkaista kivikoista, kivikkokerrostumien syntymekanismista, levinneisyydestä ja kivikkojen luontotyypeistä.
Webbplatsens språk: 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4795-1

Visa mera