Förädling av trä inbegriper bl.a. virke, spånskivor, fanerträ, möbler, träenergi, papper och kartong - här ett omfattande, illustrerat undervisningsmaterial om träindustri, producerat i samarbete med Utbildningsstyrelsen.
Webbplatsens språk: 
http://www.smy.fi/smy/Materiaalitdeve.nsf/Images/A5437A8009494F87C2257173002D82C0/$file/Produkteravt...

Visa mera
Sivut esittelevät Verlan tehtaan historiaa, arkkitehtuuria, koneita sekä tehdasmuseon sijainnin ja aukioloajat.
Webbplatsens språk: 
https://www.verla.fi/

Visa mera