Yleishyödyllinen Asumispalvelusäätiö ASPA edistää valtakunnallisesti eri tavoin vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia itsenäiseen ja omaehtoiseen elämään.
Webbplatsens språk: 
http://www.aspa.fi

Visa mera
Linkkihakemisto sisältää valikoituja linkkejä näkövammaisten sekä vaikeammista lukihäiriöistä kärsivien apuvälineistä.
Webbplatsens språk: 
http://blindreaders.info

Visa mera
Celia är ett nationellt kunskapscentrum för tillgänglig litteratur och publicering, som stöder allas likvärdiga möjligheter för att läsa och lära sig. Celia producerar och förmedlar litteratur i tillgängliga format, bl.a. talböcker och punktskriftsböcker, tillsammans med bibliotek och förlag. Celias böcker får användas av alla som har svårt att läsa vanliga böcker på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller motsvarande. Användarna kan ansluta sig till Celias avgiftsfria talbokstjänst på biblioteket. På webbplatsen finns information om Celias tjänster och böcker.
Webbplatsens språk: 
https://www.celia.fi/sv/

Visa mera
På webbplatsen finns information om tillgänglighetskraven, information om webbtillgänglighet, WCAG-kraven och webbtillgängliga videor. På webbplatsen finns också information om lagar, standarder och rättigheter och man kan också göra egna tillgänglighetsutlåtanden.
Webbplatsens språk: 
https://www.xn--tillgnglighetskrav-ptb.fi/

Visa mera
Esteettömän mielenterveys- ja päihdetyön tietopankki, josta löytyy ohjeita arkeen sekä selkokielellä että viittomakielellä sekä ohjeita esteettömän mielenterveys- ja päihdetyön työn tueksi.
Webbplatsens språk: 
http://www.emppa.fi/etusivu/

Visa mera
Epilepsialiiton kotisivu sisältää tietoa epilepsiasta, epilepsian ensiavusta ja kuntoutuksesta sekä liiton toiminnasta.
Webbplatsens språk: 
http://www.epilepsia.fi

Visa mera
FDUV är en nationell intresseorganisation som arbetar för att svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga skall få en jämlik ställning i samhället och service och stöd på sitt eget modersmål. FDUV är centralorganisation för de lokala DUV-föreningarna och för riksföreningen Steg för Steg. På webbplatsen finns information om kurser och läger, stödpersoner -och nätverk, information och material om olika ämnen som boende, arbete och fritid, information om FN:s funktionshinderkonvention och olika utlåtanden.
Webbplatsens språk: 
http://www.fduv.fi

Visa mera
Finlands Dövas Förbund är de dövas intresse- och serviceorganisation. På webbplatsen finns mångsidig information om förbundets verksamhet samt aktuell info och information om teckenspråket.
Webbplatsens språk: 
https://kuurojenliitto.fi/sv/hem/

Visa mera
Finlands svenska handikappförbunds webbplats innehåller information om förbundet. Finlands svenska handikappförbunds stadgar, och strategi ingår. Länkar till medlems- och samarbetsorganisationer.
Webbplatsens språk: 
http://www.handikapp.fi/start/

Visa mera
Webbplats för Förbundet Utvecklingshämning, ett kunskapscentrum beläget i Helsingfors. Verksamhet, webbtjänster (bl.a. LL-Bladet) och kontaktuppgifter.
Webbplatsens språk: 
http://www.kehitysvammaliitto.fi/pa-svenska/forsta-sidan/

Visa mera
Föreningen Finlands Dövblinda rfs verksamhet och service till medlemmarna presenteras.
Webbplatsens språk: 
http://www.kuurosokeat.fi/svenska/index.php

Visa mera
Harvinaiskeskuksen sivulle kuvaillaan harvinaisia sairauksia ja annetaan diagnoosikohtaista tietoa oireyhtymistä. Keskuksessa tarjotaan keskustelutukea sekä vertaistukea ja siellä on sopeutumisvalmennuskursseja.
Webbplatsens språk: 
https://www.norio-keskus.fi/

Visa mera
Esitteeseen on koottu 19 helppokulkuista tai esteetöntä retkikohdetta Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.
Webbplatsens språk: 
https://www.kvtuki57.fi/images/esteettomat_retkipaikat_viitala.pdf

Visa mera
Helsinkiläisen Kehitysvammatuki 57 ry:n sivuilta löytyy helsinkiläisten kehitysvammaisten tukikotien yhteystietoja sekä tietoa yhdistyksen tarjoamasta kerho- ja kurssitoiminnasta kehitysvammaisille lapsille, nuorille ja aikuisille. Lisäksi sivuilla kerrotaan yhdistyksen järjestämistä leireistä ja lapsiparkkitoiminnasta. Sivuilla on myös linkkejä mm. muihin kehitysvammaisten järjestöihin ja kehitysvammaisten asioita käsitteleville sivuille.
Webbplatsens språk: 
http://www.kvtuki57.fi

Visa mera
Täällä on tietoa henkilökohtaisesta avusta, jota myönnetään vaikeavammaisille. Sivuilla on omat osiot palvelun käyttäjälle, tuottajalle, avustajille, omaisille ja läheisille sekä kunnille.
Webbplatsens språk: 
http://henkilokohtainenapu.fi/

Visa mera
Sivuilla tietoa sosiaalisesta lomatoiminnasta, kuntoutuksesta ja näihin liittyvästä kehittämistoiminnasta sekä linkit Huoltoliitto ry:n keskustapuoluetta lähellä oleviin jäsenjärjestöihin.
Webbplatsens språk: 
http://www.huoltoliitto.fi

Visa mera
Invalidförbundets organisation, verksamhet och tjänster presenteras på dessa sidor
Webbplatsens språk: 
http://www.invalidiliitto.fi/portal/sv

Visa mera
Suomen Invalidiliiton julkaisema uutissivusto sisältää alan uutisia ja ajankohtaisasioita.
Webbplatsens språk: 
http://www.it-lehti.fi

Visa mera
Sivuilta löytyy tietoa Invalidiliiton toiminnasta ja palveluista Suomessa yleensä ja myös alueittain.
Webbplatsens språk: 
http://www.invalidiliitto.fi

Visa mera
Sivuilla on tietoa keharikaveritoiminnasta, jolla etsitään helsinkiläisille nuorille ja aikuisille kehitysvammaisille tukihenkilöitä arjen eri tilanteisiin.
Webbplatsens språk: 
http://www.keharikaveri.fi

Visa mera
Kehitysvammaisten Palvelusäätiön tavoitteena on tuottaa palveluja kehitysvammaisten ja heidän perheittensä tueksi. Sivuilla on tietoa asumispalveluista, tilapäishoidosta ja kehittämistoiminnasta. Matriaalipankista löytyy esitteitä, tapahtumakalentereita ja muita julkaisuja.
Webbplatsens språk: 
http://www.kvps.fi

Visa mera
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry on 1961 perustettu kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä valtakunnallinen edunvalvontajärjestö. Liiton sivuilta mm. löytyy perustietoa kehitysvammoista ja oireyhtymistä, ajankohtaista palsta, kurssi- ja tapahtumakalenteri, liiton julkaisut, liiton lehti sisältöineen, tietoa aluetoiminnasta ja -yhdistyksistä ja kehitysvammaisten edunvalvonnasta. Lisäksi kulttuuria, taidetta, kirjallisuutta, pikku-uutisia, apuvälineitä ja paljon muuta. Todella paljon tietoa sisältävä, mutta siitä huolimatta selkeän lempeästi toimitettu sivusto.
Webbplatsens språk: 
https://www.tukiliitto.fi/

Visa mera
Kehitysvammaliiton kotisivulta löytyy tietoa Kehitysvammaliitosta, kehitysvammaisuudesta, liiton järjestämästä koulutuksesta, heidän tekemästään tutkimustyöstä ja julkaisuista sekä liiton kansainvälisestä toiminnasta. Sivuilta löytyy myös tietoa Kehitysvammaliiton kirjastosta ja mahdollisuus tehdä haku kirjaston kokoelmista. Tiedot on esitetty myös selkokielellä.
Webbplatsens språk: 
http://www.kehitysvammaliitto.fi

Visa mera
Tietoa Kelan maksamasta lapsen, aikuisen ja eläkeläisen vammaistuesta, kuntoutuksesta ja apuvälineistä sekä tulostettavat lomakkeet tukien hakemista varten. Tukia voi hakea myös verkossa.
Webbplatsens språk: 
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/150801124859EH?OpenDocument

Visa mera
Suomen kehitysvammaliiton julkaiseman lehden tilaustiedot. Arkistossa on valikoituja tai lyhennettyjä artikkeleita vuodesta 2002 lähtien.
http://www.kehitysvammaliitto.fi/suomeksi/julkaisut/ketju

Visa mera
Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus on ammatillisen erityisopetuksen, aikuiskoulutuksen, kuntoutuksen osaamiskeskus ja palvelujen tuottaja.
Webbplatsens språk: 
http://www.kiipula.fi

Visa mera
På webbplatsen hittar du material om och redskap för hur tillgängligheten kan förbättras på kulturfältet och inom olika konstgrenar.
http://www.kulttuuriakaikille.fi/tillganglighet

Visa mera
Tietopankin aiheita ovat kuulovammaisten määrä Suomessa, ikähuonokuuloisuus, kuulokojeet ja muut kuulon apuvälineet sekä tulkkipalvelu (myös tulostettavana oppaana pdf-muodossa). Voit myös kysyä kuuloon liittyvistä asioista asiantuntijoilta.
http://www.kuuloliitto.fi/fin/kuulo

Visa mera
Kuulovammaisten lasten vanhemmille tarkoitettu Kuuloavain.fi tarjoaa vertaistukea ja tietoa kuulon kuntoutuksesta, kommunikaatiosta ja erilaisista palveluista.
Webbplatsens språk: 
http://www.kuuloavain.fi/

Visa mera

Sidor