Arbetspension.fi talar om vad arbetspensionen är, hur man tjänar in den och hur den påverkar olika livsskeden. Den visar hur man kan beräkna sin pensionsålder och sin pension och hur man kommer åt sitt arbetspensionsutdrag och sina personliga pensionsuppgifter.
Webbplatsens språk: 
https://www.tyoelake.fi/sv/

Visa mera
Eläkelaskurilla voi laskea nykyisten arvioiden mukaisen eläkkeensä.
Webbplatsens språk: 
https://www.tyoelake.fi/elakelaskuri/

Visa mera
Stm:n tietopaketti eläketurvajärjestelmästä. Sivuilla esitellään työeläke, kansaneläke, takuueläke, työkyvyttömyyseläke ja perhe-eläke.
Webbplatsens språk: 
https://stm.fi/elaketurva

Visa mera
Sivuilla on tietoa Suomen eläkejärjestelmästä yleensä sekä seuraavista eläketurvaan liittyvistä asioista: yrittäjä- ja työeläkkeet, työeläkemaksut, ulkomailla ansaitut eläkkeet, eläkkeen siirtäminen ulkomaille sekä paluumuuttajien eläketurva. Sivuilla on myös nuorille kohdistettua tietoa eläke- ja sairausturvasta. Lisäksi Eläketurvakeskuksen sivusto sisältää tietoa laitoksen tehtävistä ja organisaatiosta sekä tutkimuksista ja julkaisuista, joiden tilaamista varten sivuilla on yhteystiedot.
Webbplatsens språk: 
https://www.etk.fi/

Visa mera
Oppaassa kerrotaan, milloin eläkkeelle jäävä voi saada eläkettä tai muita etuuksia Kelasta.
Webbplatsens språk: 
https://www.kela.fi/elakelaiset-pikaopas

Visa mera
Tyelake.fi-palvelusta löytyy tietopaketti eläkkeistä eri elämäntilanteissa. Siinä käsitellään vanhuuseläkkeen lisäksi, osittaista vanhuuseläkettä, kuntoutusta ja paluuta työelämään, työkyvyttömyyseläkettä, työuraeläkettä, ikääntyneiden työttömyysturvaa sekä lesken ja lasten perhe-eläkettä.
Webbplatsens språk: 
https://www.tyoelake.fi/elakkeet-eri-elamantilanteissa/#23878265

Visa mera
Webbsidorna innehåller information om pensionsförfaranden för efterlevande och barn då en anhörig avlider.
Webbplatsens språk: 
https://www.kela.fi/web/sv/efterlevande

Visa mera
Den här sidan innehåller samlad information om hur coronavirusläget påverkar FPA:s stöd, handläggningen av ansökningar och tjänster. Sidan uppdateras efter hand som situationen utvecklas.
Webbplatsens språk: 
https://www.kela.fi/web/sv/att-skota-arenden-coronaepidemin

Visa mera
Information om Folkpensionsanstaltens tjänster för bl.a. barnfamiljer, studerande, arbetslösa, värnpliktiga, pensionärer, efterlevande, sjuka och funktionshindrade. Information också om t.ex. bostadsbidrag, bostadstillägg och utkomststöd. Webbplatsen innehåller också information för arbetsgivare och samarbetspartner. Kontaktuppgifter, publikationer, blanketter, räknare och e-tjänst ingår liksom allmän presentation, statistik och forskning.
Webbplatsens språk: 
http://www.kela.fi/web/sv

Visa mera
Företagarkassan bjuder företagare arbetslöshetsförsäkring.
Webbplatsens språk: 
https://yrittajakassa.fi/sv/startsida/

Visa mera
Tietoa koronaviruksen vaikutuksesta Kela-asiointiin sekä tartuntatautipäivärahasta.
Webbplatsens språk: 
https://www.kela.fi/korona

Visa mera
Sivulla on selvitys kaikista eläkemuodoista, eläkkeelle siirtymisestä, eläkeläisten tuista ja lisistä.
Webbplatsens språk: 
https://www.kela.fi/elakelaiset

Visa mera
Sivuilta löytyy tietoa etuuksista: asumistuesta, eläketurvasta, perhe-etuuksista, sairausvakuutuksesta, sotilasavustuksista, työttömyysturvasta ja vammaisetuuksista. Palvelussa voi asioida sekä seurata ajankohtaistiedotteita ja tilastoja.
Webbplatsens språk: 
https://www.kela.fi/

Visa mera
Taskutilastot sisältävät eläkkeisiin ja sosiaaliturvaan liittyviä tilastotietoja.
Webbplatsens språk: 
https://www.kela.fi/tilastojulkaisut_taskutilastot

Visa mera
Kelan tietopaketti työttömäksi ilmoittautumisesta, työttömyyspäivärahasta, työmarkkinatuesta, aktiivimallista ja työllistymistä edistävistä toimenpiteistä.
Webbplatsens språk: 
https://www.kela.fi/tyottomat

Visa mera
Vuosikirjaan on koottu tilastotiedot Kelan hoitamasta sosiaaliturvasta. Siinä esitellään Kelan etuudet, niiden sisällöt ja saamisen edellytykset.
Webbplatsens språk: 
https://www.kela.fi/tilastojulkaisut_kelan-tilastollinen-vuosikirja

Visa mera
Keva är Finlands största pensionsförsäkrare som sköter pensionsärendena för kommunsektorns, statens, kyrkans och Folkpensionsanstaltens personal. På webbplatsen finns information och tjänster för privatkunder och arbetsgivare samt information om Keva. Information om pensioner och yrkesinriktad rehabilitering. På webbplatsen kan du söka pension, kolla ditt pensionsutdrag och beräkna pensionsuppskattningar med pensionskalkylatorerna.
Webbplatsens språk: 
https://www.keva.fi/sv/

Visa mera
Eläke-edut, eläkelaki, eläkkeiden hakeminen, linkkejä. Kattava tietopaketti kuntien eläkeasioista sekä tiedot myös Kuntien eläkevakuutus-yhteisön toiminnasta.
Webbplatsens språk: 
https://www.keva.fi/

Visa mera
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA:s information om pensioner.
Webbplatsens språk: 
https://www.mela.fi/sv/

Visa mera
Sosisaaliturvatietoutta maatalousyrittäjille aiheina mm. eläkkeet, tapaturmavakuutukset, maatalouslomitus ja kuntoutus. Sivuilla tietopaketit aloittelevalle maatalousyrittäjälle ja eläkeläiselle. Ajankohtaisosiossa uutisia, lehdistötiedotteita.
Webbplatsens språk: 
https://www.mela.fi

Visa mera
Raportti kuvailee pääkaupunkiseudulla asuvien 18–34-vuotiaiden toimeentulotuen, terveyspalveluiden ja lääkkeiden käyttöä. Raportissa tarkastellaan etenkin mielenterveysongelmien yhteyttä pitkäaikaiseen toimeentulotukiasiakkuuteen.
Webbplatsens språk: 
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-454-7

Visa mera
Oppaassa käydään läpi sairauskuluvakuutuksen valintaan vaikuttavia kysymyksiä sekä vakuutusmaksuun ja sopimukseen liittyviä seikkoja.
Webbplatsens språk: 
https://www.fine.fi/julkaisut/julkaisu/opas-aikuisten-sairauskuluvakuutuksista.html

Visa mera
Pensionskyddscentralens webbplats innehåller information om det finländska pensionssystemet och systemet i andra länder samt information arbetspensionstjänster . Därtill beskrivs pensionskyddscentralens uppgifter och forskning, på sidorna finns också statistik och prognoser.
Webbplatsens språk: 
https://www.etk.fi/sv/

Visa mera
Snabbguiden ger en uppfattning om när man kan få folkpension eller andra förmåner för pensionärer från FPA.
Webbplatsens språk: 
https://www.kela.fi/web/sv/pensionar-snabbguide

Visa mera
Sosiaali- ja terveysministeriön sivulta selviää, mistä toimeentulotuki koostuu ja milloin sitä maksetaan.
Webbplatsens språk: 
https://stm.fi/toimeentulotuki

Visa mera
Sosiaali- ja terveysministeriön selostukset työttömyysturvasta ja sen eri muodoista (ansiopäiväraha, peruspäiväpäiväraha, työmarkkinatuki, koulutustuki, soviteltu työttömyysetuus, työssäoloehto, omavastuuaika, koulutustuki ja koulutuspäiväraha, työttömyysturvan lisäpäivät, kuntouttava työtoiminta, työttömyysturva EY/EU-maissa).
Webbplatsens språk: 
https://stm.fi/tyottomyysturva

Visa mera
Suomi.fi-verkkopalvelun opas sisältää ajankohtaiset tiedot uudistuneista työllisyyspalveluista. Oppaassa on tietoa keskeisistä viranomaismääräyksistä, lakisääteisistä velvoitteista, työttömyysturvasta, työvoimakoulutuksesta ja työnhausta.
Webbplatsens språk: 
https://www.suomi.fi/oppaat/tyottomyys

Visa mera
Työeläkevakuuttajat TELA ry, Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö kertoo työelävakuuttajista, työeläkejärjestelmästä, eläkevaroista ja taloudesta.
Webbplatsens språk: 
https://www.tela.fi/

Visa mera

Sidor