Lättnavigerad och tydligt uppställd sida om arbetsförhållanden, arbetsavtal, löner och det mesta som har med arbete att göra.
Webbplatsens språk: 
http://www.tyosuojelu.fi/web/sv

Visa mera
Arbetsdomstolen behandlar tvistemål och arbetsfredsbrott som hänför sig till tillämpningen och tolkningen av arbets- och tjänstekollektivavtal.
Webbplatsens språk: 
http://tyotuomioistuin.fi/sv/index.html

Visa mera
Tietopaketti yhteiskunnallisesta uudistuksesta yli viidenkymmenen vuoden takaa, jolloin eduskunta sääti ensimmäisen yksityisiä työntekijöitä koskevan eläkelain.
Webbplatsens språk: 
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/yhteiskunta/historia/Eduskunta-to...

Visa mera
Työtuomioistuimen sivut, joilla tietoa työoikeuteen liittyvistä asioista. Istuimen kokoonpano ja jäsenet, tehtävät, tiedotteet, toiminta, yhteystiedot.
Webbplatsens språk: 
https://www.tyotuomioistuin.fi/fi/

Visa mera
Hallitus esittää, että vuorotteluvapaasta ja aikuiskoulutustuesta luovutaan kumoamalla vuorotteluvapaalaki ja aikuiskoulutusetuuksista annettu laki. Eduskunnan kirjasto on julkaissut aiheesta tietopaketin. Tietopaketti sisältää hankkeen lainvalmisteluaineistoa, tietoa aiheen aiemmasta käsittelystä eduskunnassa, kansainvälistä vertailua sekä aiheeseen liittyvää uutisointia ja kirjallisuutta. Tietopakettia päivitetään hankkeen edetessä.
Webbplatsens språk: 
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/vuor...

Visa mera
Ammattiliitto Pro:n, SAK:n ja sen jäsenliittojen laatima yhteistoimintalakia käsittelevä verkko-opas on tarkoitettu luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja kaikille yhteistoimintalaista ja sen tulkinnasta kiinnostuneille.
Webbplatsens språk: 
https://www.sak.fi/aineistot/julkaisut/opas-yhteistoimintalaista-luottamushenkiloille

Visa mera