Arkistojen Portin opastuksessa Aarre-aineiston käytöstä kerrotaan aineistosta: puolustusvoimien, puolustusministeriön, rajavartiolaitoksen ja puolustushallinnon rakennuslaitoksen arkistoaineistoista sekä maanpuolustukseen liittyvien yksityisarkistojen kokoelmasta. Se on käytettävissä Astia-palvelun kautta.
Webbplatsens språk: 
https://portti.kansallisarkisto.fi/fi/aineisto-oppaat/aarre-arkistorekisterin-aineistojen-haku-astia...

Visa mera
Tietoa yhdistyksen historiasta ja sen nykyisestä toiminnasta, tapahtumakalenteri sekä yhteystiedot.
Webbplatsens språk: 
https://aru.fi/wordpress/

Visa mera
Puolustusvoimien julkaisemalla sivuilla esitellään Suomessa käytössä olevat maavoimien, ilmavoimien ja merivoimien arvomerkit ja sotilasarvot kauluslaattoineen.
Webbplatsens språk: 
https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/2258496/PEVIESTOS-Sotilaspuvussa-ja-virkapuvussa-kannet...

Visa mera
Sivulla on tietoa rauhanturvaajien toiminnasta, koulutuksesta, koulutuskeskuksen tehtävät ja toiminta sekä taustatietoa Suomen asemasta YK:n rauhanturvaajana.
Webbplatsens språk: 
https://puolustusvoimat.fi/en/web/fincent/frontpage

Visa mera
Ranskan USAn suurlähetystön värväyssivu: historiaa, palkat, bonukset, uramahdollisuudet ja värväystoimistot.
Webbplatsens språk: 
https://en.legion-etrangere.com

Visa mera
Försvarsmaktens svenska webbplats presenterar organisationen inom Finlands försvarsmakt och dess verksamhet nationellt och internationellt. Information om värnplikten, arbete och utbildning vid försvarsmakten och kundtjänst med bl.a. personsäkerhetsutredningsblankett och anvisningar för flygfotografer.
Webbplatsens språk: 
http://www.forsvarsmakten.fi

Visa mera
Ruotsin puolustusvoimat esittelevät toimintaansa, organisaationsa sekä koulutuksensa.
Webbplatsens språk: 
https://www.forsvarsmakten.se/sv/

Visa mera
1900-luvun kansanmurhien historia. Bibliografia.
Webbplatsens språk: 
http://www.historyplace.com/worldhistory/genocide

Visa mera
Rauhanturvaajien järjestön kotisivulla on uutisia aiheesta, artikkeleita, valokuvia, rauhanturvaajien käyttämää sanastoa ja tietoa yhdistyksestä.
Webbplatsens språk: 
https://www.holkkari.net

Visa mera
Sotatieteen ja sotatapahtumien analyysia sekä tutkimusta julkaisevan ISW:n sivuilla on tietoa tutkimuksesta sekä julkaisuja. Ajankohtaisia tiedotteita sotatapahtumista maailmalla julkaistaan päivittäin.
Webbplatsens språk: 
https://www.understandingwar.org/

Visa mera
IISS International Institute for Strategic Studies analysoi maailman turvallisuustasapainoa. Sivulta löytyy työkaluja, joihin on tallennettu tietoa sotilaallisesta tasapainosta maailmassa eri näkökulmista (esim. puoustusmäärärahat ja puolustusvarustus).
Webbplatsens språk: 
https://www.iiss.org/

Visa mera
Monipuolista tietoa kadettikunnan historiasta, jäsenistöstä, toiminnasta ja organisaatiosta. Kadettikunnan julkaisu Kylkirauta ja kuoro Kaaderilaulajat esittäytyvät sivuilla.
Webbplatsens språk: 
https://kadettikunta.fi

Visa mera
Sivulla kerrotaan sotilasavustuksesta, sen määrästä, hakemisesta ja sisällöstä: perusavustus omaisten toimeentuloon, asumisavustus, korkoavustus opintolainan korkoihin.
Webbplatsens språk: 
https://www.kela.fi/asevelvolliset

Visa mera
Vaasan yliopiston keväällä 2023 järjestämä kokonaisturvallisuuden luentosarja sisältää kuusi teemaa käsittelevää asiantuntijatilaisuutta, joita voi seurata suorana verkossa.
Webbplatsens språk: 
https://www.uwasa.fi/fi/tutkimus/ryhmat/kompleksisuustutkimus/kokonaisturvallisuuden-studia-generali...

Visa mera
Lappeenrannan ja sen varuskunnan historiasta kertovan kirjan verkkoversio. Sivuilla on myös videoita Rakuunamäeltä ja Lappeenrannan linnoituksesta.
Webbplatsens språk: 
http://www3.lappeenranta.fi/museot/verkkonayttelyt/Lappeenrannan_varuskunta/varuskuntahistoria.pdf

Visa mera
Lotta Svärd-järjestön tietopaketissa tulevat tutuiksi Lottagalleria, Lottajärjestön jaostot, Lotta Svärd -merkit ja museon kokoelmat. Sivulla on myös useita verkkonäyttelyitä.
Webbplatsens språk: 
https://www.lottasvard.fi/

Visa mera
Lottamuseon sivuilta löytyy museon aukioloajat ja tietoja näyttelyistä. Sivuilla kerrotaan Lotta Svärd -järjestön historiasta, museorakennuksen historiasta sekä Suomen Naisten Huoltosäätiöstä. Sivuilla on lisäksi Lotta Svärd -aiheisen kirjallisuuden luettelo.
Webbplatsens språk: 
https://www.lottamuseo.fi/

Visa mera
Tietoa kiltatoiminnasta ja liiton tarjoamista palveluista, jäsenyhdistykset sekä Maanpuolustaja-lehti.
Webbplatsens språk: 
https://mpkl.fi/

Visa mera
Rajavartiolaitoksen valmiusjoukkueet on koulutettu ja varustettu toimimaan kaikkein vaativimmissa rajaturvallisuustehtävissä sekä myös muiden viranomaisten tukena. Verkkonäyttely esittelee valmiusjoukkueiden 30-vuotista historiaa, toimintaa, harjoituksia ja operaatioita.
Webbplatsens språk: 
https://raja.fi/valmiusjoukkueet-1992-2022

Visa mera
Pohjois-Atlantin puolustusliiton esittely, organisaatio, lehdistötiedotteet ja uutisia.
Webbplatsens språk: 
https://www.nato.int/

Visa mera
Kaikille avoin lyhytkurssi antaa perustiedot Naton toiminnasta ja sen ydintehtävistä sekä jäsenyyden vaikutuksista Suomelle.
Webbplatsens språk: 
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/naton-perusteet/

Visa mera
Parolan Panssarikilta ry:n esittelee toimintaansa. Sivulla myös Panssarimuseon esittely ja Panssarilehden verkkoversio
Webbplatsens språk: 
https://www.panssarikilta.fi

Visa mera
Puolustusministeriön sivusto esittelee ministeriön organisaation ja tehtävät sekä Suomen puolustuspolitiikan pääpiirteet. Sivuilla on tietoa puolustusvoimista, vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä, rauhaturvaamistoiminnasta ja kutsuntaviranomaisista. Lisäksi sivuilla on tietoa puolustusbudjetista.
Webbplatsens språk: 
https://www.defmin.fi/

Visa mera
Puolustusvoimien kotisivu sisältää tietoa maanpuolustuksesta, puolustusvoimien organisaatiosta ja varusmiespalveluksesta.
Webbplatsens språk: 
https://puolustusvoimat.fi/

Visa mera
Puolustusvoimien terveystarkastusohjeesta löytyvät kelpoisuusedellytykset sekä tarkastusten diagnoosien koodit.
Webbplatsens språk: 
https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/2258811/PEVIESTOS-Terveystarkastusohje2012.pdf/d8fec7e9...

Visa mera
Suomen itsenäisyyden ajan puolustusvoimien historiassa kuvataan Suomen sotaväen syntyä sekä muutoksia sotien aikana. Lisäksi käsitellään toisen maailman sodan jälkeen tapahtuneita muutoksia. Historiikista löytyvät Suomen itsenäisyyden ajan puolustusvoimien komentajat ja heidän muotokuvansa.
Webbplatsens språk: 
https://puolustusvoimat.fi/web/historia/etusivu

Visa mera
Puolustusvoimien tutkimuslaitoksissa tehdään strategian ja sotataidon sekä useiden teknologian alojen tutkimusta.
Webbplatsens språk: 
https://puolustusvoimat.fi/tietoa-meista/tutkimuslaitos

Visa mera
Seitsemän kertaa vuodessa ilmestyvän Päällystöliiton lehden artikkeleita voi lukea myös lehden kotisivulla.
Webbplatsens språk: 
https://www.paallystoliitto.fi/paallystoliitto/paallystolehti/

Visa mera
Päällystöliitto tarjoaa edunvalvonta- ja jäsenpalveluja puolustushallinnon ja Rajavartiolaitoksen palkatulle henkilöstölle ja sotilasopetuslaitoksessa sotilasammattiin kouluttautuville.
Webbplatsens språk: 
http://www.paallystoliitto.fi

Visa mera

Sidor