Information om egentliga Finlands förbund, dess organisation, verksamhet och uppgifter. Upplysningar om regionplanering och utvecklingsprogram: nationella utvecklingsprogram, landskapets utvecklingspengar, Interreg-projekt och finansieringsansökningar. Projektregister med ansökningsinstruktioner. Presentation av förbundets intressebevakning inom olika områden och av det internationella samarbetet. Länkar till andra regionplanemyndigheter. Landskapssymbolerna ingår på sidorna.
http://www.varsinais-suomi.fi/sv/

Visa mera
Etelä-Karjalan liiton sivulla esitellään liiton toiminnan tavoitteet, organisaatio, henkilökunta, Etelä-Karjalan EU-ohjelmat ja rahoituspäätökset.
Webbplatsens språk: 
http://www.ekliitto.fi

Visa mera
Kommunförbundets svenska webbplats är en port till den finlandssvenska kommunförvaltningen, men också en brygga till alla kommuner i hela landet. Sidorna innehåller info om kommunförbundet, kommunala informationstjänster, serviceregister, presentation av svenska sekretariatet, förteckningar över svenska, tvåspråkiga och finska kommuner och kommunala arbetsmarknadsverket.
Webbplatsens språk: 
http://www.kommunerna.net/sv/Sidor/default.aspx

Visa mera
Huvudstadsregionens trafik innehåller information om trafik: linjekartor, tidtabeller, biljetter och priser.
https://www.hsl.fi/sv

Visa mera
HSL:n sivut sisältävät pääkaupunkiseudun reittioppaan, aikatauluhaun, matkustajan oppaan, tietoa lipuista ja hinnoista sekä liikenteen suunnittelusta seudulla. Palvelussa toimii myös poikkeusinfo.
Webbplatsens språk: 
http://www.hsl.fi/FI/sivut/default.aspx

Visa mera
Kainuun liiton sivuilta löytyy tietoa mm. liiton tehtävistä, hallinnosta ja kokouksista, maakuntasuunnitelmasta ja -kaavasta, Kainuuta koskevista kehittämisohjelmista ja -projekteista, EU-hankerahoituksesta, maakuntatunnuksista ja Kainuun kunnista.
Webbplatsens språk: 
http://www.kainuu.fi/kainuunliitto

Visa mera
Runsaasti tietoa liiton tehtävistä ja organisaatiosta, maakunnan kehittämisrahasta, pöytäkirjoista, lausunnoista ja tiedotteista, julkaisuista sekä EU:sta ja Keski-Suomesta. Mukana tiedot mm. maakuntahallituksen ja -valtuuston sekä tarkastuslautakunnan jäsenistä.
Webbplatsens språk: 
http://www.keskisuomi.fi

Visa mera
Information om kommunernas webbtjänster med länkar till svensk- och tvåspråkiga kommuner. Uppgifter om språkförhållandena i svensk- och tvåspråkiga kommuner, kontaktuppgifter till kommunerna samt kommunnumren ingår. Förteckning över samkommunernas webbtjänster (landskapsförbund, sjukvårdsdistrikt, samkommuner för folkhälsoarbete, samkommuner för yrkesutbildning, specialomsorgsdistrikt). Allmän information om hur kommunen fungerar, statistik och kartor ingår också.
Webbplatsens språk: 
http://www.kommunerna.net/sv/kommuner/svensk-tvasprakiga/Sidor/default.aspx

Visa mera
På ingångssidan till Landskapsförbunden i Finland finns länkar till de olika landskapsförbundenen och kontaktinformation. Information om landskapsförbundens uppgifter ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.kommunerna.net/sv/kommuner/landskap/Sidor/default.aspx

Visa mera
Lapin liiton toiminnan ja tekijöiden esittelyn lisäksi tietoa Tavoite 6 -ohjelmasta ja Barents II-ohjelmasta sekä EU-rahoituksen hakemisesta.
Webbplatsens språk: 
http://www.lapinliitto.fi

Visa mera
Tietoa Loimaan seutukunnan 12 kunnan toiminnasta, taloudesta ja palveluista.
Webbplatsens språk: 
http://www.loimaanseutu.fi

Visa mera
Nylands förbund är Helsingforsregionens regionutvecklings- och regionplaneringsmyndighet på landskapsnivå, en samkommun för 24 medlemskommuner. På webbplatsen presenteras förbundets organisation, uppgifter och verksamhet. Aktuella meddelanden, föredragningslistor, protokoll och evenemangskalender ingår. Information om regionutveckling (med anvisningar för ansökan om regionutvecklingspengar) och om internationellt samarbete (med ansökan om EU-stöd). Uppgifter om aktuella regionplaner. Presentation av landskapssymbolerna. Därtill finns information om publikationer och biblioteksservice.
Webbplatsens språk: 
http://www.uudenmaanliitto.fi/sv

Visa mera
Sivuilla on tietoa Pohjanmaan liitosta, siihen kuuluvista kunnista, organisaatiosta, maakuntasuunnittelusta, kaavoituksesta, kulttuuritoiminnasta ja muista kuntayhtymän hallintoon liittyvistä asioista.
Webbplatsens språk: 
http://www.obotnia.fi/etusivu/

Visa mera
Sivut sisältävät tietoa jäsenkunnista, liiton organisaatiosta, toiminnasta ja tiedotuksesta sekä hankerekisterin.
Webbplatsens språk: 
http://www.pohjois-karjala.fi

Visa mera
Maakuntien liittojen portaalityyppinen sivusto, jossa on linkit maakuntien omille sivustoille. Lisäksi sivuilla on yleistä tietoa maakuntien liitosta sekä muutamia muita tärkeitä linkkejä.
Webbplatsens språk: 
http://www.reg.fi

Visa mera
Sivuilla kerrotaan Uudenmaan liiton toiminasta, organisaatiosta ja taloudesta. Sivuilta löytyy Uudenmaan maakuntatunnukset, tietoja aluekehityksestä, kansainvälisestä yhteistyöstä ja kaavoituksesta sekä Uuttamaata käsitteleviä tilastoja ja tutkimuksia.
Webbplatsens språk: 
http://www.uudenmaanliitto.fi

Visa mera
Sivuilla kerrotaan Varsinais-Suomen liiton toiminnasta, organisaatiosta, ajankohtaisista suunnitelmista ja hankkeista. Sivuilta löytyy myös tietoa aluekehityksestä, tilastoja ja julkaisuja sekä Varsinais-Suomen maakuntatunnukset.
Webbplatsens språk: 
http://www.varsinais-suomi.fi

Visa mera
Ålands kommunförbunds webbplats innehåller information om Kommunernas avtalsdelegation, kompetensutveckling och konsumentrådgivning. Vidare presenteras publikationer inom kommuninformationen. Förteckning över medlemskommunerna.
Webbplatsens språk: 
http://www.kommun.aland.fi

Visa mera
Allmän information om landskapet Österbotten, ekonomi, kultur sysselsättning och statistik. Information om Österbottens förbunds verksamhet, uppgifter och organisation regionplanering regionplanering ingår. Uppgifter om EU-projekt och finansiering, publikationsförteckning, aktuella meddelanden och beslutsprotokoll ingår på sidorna. Förbundets 18 medlemskommuner presenteras, likaså Österbottens energikontor. Länkförteckning och bildgalleri ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.obotnia.fi

Visa mera