Tietolinja 2/2019 julkaistussa artikkelissa perehdytään automaattisen ja ihmisen tekemän sisällönkuvailun tasoeroihin automatiikan tässä kehitysvaiheessa. Automaattista kuvailu tehtiin Annif-sovelluksella.
Webbplatsens språk: 
https://tietolinja.kansalliskirjasto.fi/2019-2/1902-aaveita/

Visa mera
Allärs (Allmän tesaurus på svenska) är en översättning av YSA (Yleinen suomalainen asiasanasto). Tesauren är tvåspråkig och under den svenska huvudtermen syns den finska motsvarigheten. Åbo Akademis bibliotek ansvarar tillsammans med Helsingfors universitetsbibliotek för Allärs.
Webbplatsens språk: 
http://finto.fi/allars/fi/

Visa mera
Annif on työkalu, jolla voi asiasanoittaa ja luokitella dokumentteja automaattisesti. Sivulta löytyvät työkalut sekä toimintaohjeet.
Webbplatsens språk: 
https://annif.org/

Visa mera
Deweyn kotisivulta löytyvät perustiedot Deweyn kymmenluokitusjärjestelmästä, sieltä voi tilata web-pohjaisen Deweyn luokitusjärjestelmän ja lukea järjestelmän päivitystiedotteita. Sivustoon on koottu linkit internetissä saatavilla oleviin kirjastojen DDC-luetteloihin sekä Deweyn mukaan luokitettuihin www-kokoelmiin. Tutkimusosioista löytyy tietoa aiheeseen liittyvistä tutkimusprojekteista sekä esitelmiä ja tutkimustuloksia. Sivuihin sisältyy myös luokituksen kehittäjän, Melvil Deweyn, lyhyt elämänkuvaus.
Webbplatsens språk: 
https://www.oclc.org/dewey

Visa mera
Dublin Core on kansainvälinen, erityisesti digitaalisten julkaisujen kuvailuun kehitetty metadataformaatti.. Kansalliskirjasto ylläpitää suomenkielistä Dublin Core -versiota sekä ohjetekstejä ja Dublin Core -tallennusalustaa.
Webbplatsens språk: 
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/palvelut/palvelut-organisaatioasiakkaille/dublin-core

Visa mera
Tietoa ja uutisia Dublin Core -metadatan sisällöstä, kehityksestä sekä käytöstä.
Webbplatsens språk: 
https://www.dublincore.org/

Visa mera
Finto on palvelu sanastojen, ontologioiden ja luokitusten julkaisua ja käyttöä varten. Palvelun kautta on pääsy lähes 30 eri sanastoon.
Webbplatsens språk: 
https://finto.fi/

Visa mera
Automaattisen asiasanoituksen palvelu suomen-, ruotsin- ja englanninkielisen sisällönkuvailutyön tueksi. Finto AI tarjoaa kuvailtavalle tekstille aihe-ehdotuksia, jotka perustuvat Yleisen suomalaisen ontologian YSO:n käsitteisiin. Palvelu pohjautuu Kansalliskirjastossa kehitettyyn Annif-työkaluun.
Webbplatsens språk: 
https://ai.finto.fi/

Visa mera
Helsingin kaupunginkirjaston luokitusjärjestelmä sisältää taulukot ja hakemiston.
Webbplatsens språk: 
https://finto.fi/hklj/

Visa mera
HSKS är Helsingfors stadsbiblioteks klassifikationssystem. Tjänsten innehåller HSKS:s tabeller och registret.
Webbplatsens språk: 
http://finto.fi/hklj/sv/

Visa mera
KAB är de allmänna bibliotekens klassifikationssystems webbversion. Den innehåller KAB:s tabeller och register.
Webbplatsens språk: 
http://finto.fi/ykl/sv/

Visa mera
UDK-luokituskaavio ja sen aakkosellinen hakemisto, joita on käytetty Suomen kansallisbibliografiassa Fennicassa 1970 -luvulta lähtien.
Webbplatsens språk: 
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/116032/Luokituskaavio_Kansallisbibliografian_kirja-ainei...

Visa mera
Tietoaineisto kattaa Kansalliskirjaston kattaa kansallisbibliografian kuvailun yhteydessä tuottamat ohjeelliset nimenmuodot Suomessa julkaistujen aineistojen tekijänä ja kohteena olevista toimijoista.
Webbplatsens språk: 
https://finto.fi/finaf/

Visa mera
Kauno är en specialontologi för fiktivt material.
Webbplatsens språk: 
http://finto.fi/kauno/sv/

Visa mera
Fiktiivisen aineiston ontologia.
Webbplatsens språk: 
https://finto.fi/kauno/

Visa mera
Tutkimuksen empiirisen osan muodostaa Suomen kirjastoissa toteutettu vertailu asiakkaiden ja kirjastoammattilaisten suorittamien romaaneiden sisällönkuvailujen välillä. Sisältää katsauksen kaunokirjallisuuden sisällönkuvailua käsittelevään tutkimukseen sekä mallin kaunokirjallisuuden sisällönkuvailujärjestelmän kehittämiselle.
Webbplatsens språk: 
http://urn.fi/urn:isbn:9514254767

Visa mera
Kielitieteen asiasanasto on luotu kielitieteellisen materiaalin sisällön kuvailun apuvälineeksi. Asiasanastossa on termit neljällä kielellä: suomeksi, englanniksi, viroksi ja saksaksi.
Webbplatsens språk: 
https://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/asiasanasto.html

Visa mera
Kallen ja Keijon kirjastoluokat avaavat animaatioelokuvien avulla kirjastojen luokitusten saloja ja helpottavat ymmärtämään, miten löytää kirjat kirjastossa.
Webbplatsens språk: 
https://www.kirjastokaista.fi/kallen-ja-keijon-kirjastoluokat/

Visa mera
Kongressinkirjaston auktoriteettitietokannoista voi tarkistaa sekä englannin kielisten asiasanojen oikeat muodot että tekijöiden ja kohteiden erisnimien auktorisoidut muodot.
Webbplatsens språk: 
https://authorities.loc.gov/

Visa mera
MeSH Browser on asiasanahakemisto, joka sisältää englanninkieliset lääketieteelliset asiasanat (Medical Subject Headings). Sen avulla kuvailusanat ja niiden hierarkkinen rakenne löytyvät helposti. Sisältää paljon hakuvaihtoehtoja.
Webbplatsens språk: 
https://meshb.nlm.nih.gov/search

Visa mera
Kirjastoaineiston kuvailun verkkokurssi, jonka avulla voit opiskella tai kerrata bibliografisen kuvailun perusteita. Oppimateriaali sopii RDA-kuvailusääntöjen käyttäjille ja MARC 21 -formaatissa kuvaileville. Kurssi on tuotettu ammattikorkeakoulukirjastojen tarpeisiin, mutta sopii myös muuhun käyttöön.
Webbplatsens språk: 
https://libguides.diak.fi/metamesta

Visa mera
Sisällönkuvailijan ohjeet sisältävät kuvailusäännöt sekä oppaat sisällön-, toimijan-, ja musiikinkuvailuun sekä muita ohjeita.
Webbplatsens språk: 
https://wiki.helsinki.fi/display/rdasovellusohje/RDA-kuvailu+MARC+21+-formaatilla

Visa mera
Svenska ämnesord innehåller ungefär 30 000 ämnesordskombinationer inom alla ämnesområden. Här kan man hitta ämnesord för sökning i olika databaser samt för indexering av olika slags material. SAB-klassen anges parallelt. Databasen innehåller endast ämnesorden och klass, ingen information om böcker, artiklar och elektroniska resurser.
Webbplatsens språk: 
https://id.kb.se/

Visa mera
Maantieteellisten nimien hierarkkinen sanasto, joka sisältää lyhyet kuvaukset alueista tai paikoista sekä nimien englanninkieliset, historialliset ja paikalliset kieliasut.
Webbplatsens språk: 
https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/tgn/index.html

Visa mera
Tilastokeskuksen käsitteet avaavat tilastoissa yhteiskunnan ilmiöistä käytettyjen nimitysten merkitystä.
Webbplatsens språk: 
https://www.stat.fi/meta/kas/index.html

Visa mera
Verkkonäyttelyssä kerrotaan, miten Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjaston kirjat on järjestetty hyllyihin. Näyttelyssä käydään läpi luokituksen taustoja, periaatteita ja erikoisuuksia.
Webbplatsens språk: 
https://finlit.libguides.com/nayttely/tunkelonkaavanmukaan

Visa mera

Sidor