Vakuutus- ja rahoitusneuvonta neuvoo kuluttajia ja yrityksiä pankkitoiminnan ja vakuutusalan käytännöissä.
Webbplatsens språk: 
https://www.fine.fi/

Visa mera
Information om Folkpensionsanstaltens tjänster för bl.a. barnfamiljer, studerande, arbetslösa, värnpliktiga, pensionärer, efterlevande, sjuka och funktionshindrade. Information också om t.ex. bostadsbidrag, bostadstillägg och utkomststöd. Webbplatsen innehåller också information för arbetsgivare och samarbetspartner. Kontaktuppgifter, publikationer, blanketter, räknare och e-tjänst ingår liksom allmän presentation, statistik och forskning.
Webbplatsens språk: 
http://www.kela.fi/web/sv

Visa mera
Länkar till försäkringsbranschens sammanslutningar: Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen, Miljöförsäkringscentralen och Läkemedelsskadeförsäkringspoolen
Webbplatsens språk: 
http://www.vakuutuskeskus.fi/?culture=sv

Visa mera
Liikennevakuutuskeskuksen edeltäjä Suomen Automobiilitariffiyhdistys perustettiin vuonna 1923. Historiateos kertoo yleistajuisesti suomalaisen liikennevakuutuksen ja -vakuuttamisen tarinan autoilun pioneerivaiheista modernien sähköautojen aikaan.
Webbplatsens språk: 
https://www.lvk.fi/liikennevakuutuskeskus/LVK-100-vuotta/ihmisia-liikenteessa-historiateos/

Visa mera
Sivuilla on tietoa liikkennevakuutuksesta sekä tilastoja ja raportteja liikennevahingoista.
Webbplatsens språk: 
https://www.lvk.fi/

Visa mera
Oppaassa käsitellään erilaisten sääilmiöiden aiheuttamien vahinkojen korvaamista kotivakuutuksista. Myös muita vakuutuksia sivutaan lyhyesti.
Webbplatsens språk: 
https://www.fine.fi/julkaisut/julkaisu/myrskyt-ja-muut-luonnonilmiovahingot.html

Visa mera
Opas nuorille, jotka harkitsevat vakuutuksen ottamista. Oppaassa on perustietoja kahdeksasta vapaaehtoisesta vakuutuksesta sekä pakollisesta liikennevakuutuksesta. Mukana on myös vakuutussanasto.
Webbplatsens språk: 
https://www.fine.fi/oppaat/julkaisu/nuoren-vakuuttajan-tietopaketti.html

Visa mera
Olycksfallsförsäkringscentralen samordnar och informerar om arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomförsäkringen, samt arbetsolyckor och yrkessjukdomar.
Webbplatsens språk: 
https://www.tvk.fi/sv/

Visa mera
Oppaassa käydään läpi sairauskuluvakuutuksen valintaan vaikuttavia kysymyksiä sekä vakuutusmaksuun ja sopimukseen liittyviä seikkoja.
Webbplatsens språk: 
https://www.fine.fi/julkaisut/julkaisu/opas-aikuisten-sairauskuluvakuutuksista.html

Visa mera
Genom Patientförsäkringscentralen betalas ersättning för patientskador som uppstått i samband med finländsk hälso- och sjukvård. Uppgifter om ersättningar och rättsskydd, inkl. blanketter (pdf-filformat). Statistik och länkar, bl.a. till alla medlemsbolagen.
Webbplatsens språk: 
http://www.pvk.fi/sv/

Visa mera
Potilasvakuutuskeskuksen sivuilla annetaan tietoa siitä, miten voi hakea korvausta potilasvakuutuksesta. Potilasvakuutuskeskus huolehtii potilasvahinkolain mukaisesti Suomessa sattuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta. Sivuilla esitellään potilasvakuutusta, sieltä löytyy potilasvahinkolaki sekä tietoa sen soveltamisesta. Osasta lomakkeet löytyvät potilasvahinkoilmoituslomakkeet pdf-muodossa.
Webbplatsens språk: 
https://www.pvk.fi/

Visa mera
Tietopaketti kissan ja koiran vakuuttamisesta tapaturmien, sairauksien ja menettämisen varalta. Oppaassa kerrotaan myös, miten koti- ja vastuuvakuutukset korvaavat kissan ja koiran aiheuttamia vahinkoja. Lisäksi löytyy tietoa eksoottisen lemmikin vakuuttamisesta.
Webbplatsens språk: 
https://www.fine.fi/julkaisut/julkaisu/seuraelainten-vakuutusopas-kissan-koiran-ja-muiden-lemmikkiel...

Visa mera
Lääkevahinkovakuutus korvaa Suomessa myytävien tai kulutukseen luovutettujen lääkkeiden käyttäjille aiheutuneita yllättäviä haittavaikutuksia. Sivuilla on ohjeet korvauksen hakemiseen, tietoja korvausten maksamisesta sekä korvauskäsittelyistä. Lisäksi on määritelty, mikä on lääkevahinko sekä julkaistu vakuutusehdot.
Webbplatsens språk: 
https://www.laakevahinko.fi/

Visa mera
Tapaturmavakuutuskeskuksen tehtävänä on koordinoida lakisääteisen tapaturmavakuutuksen toimeenpanoa. Sivuilla on tietoa tapaturmavakuutusjärjestelmästä, lainsäädännöstä ja korvaustoiminnasta.
Webbplatsens språk: 
https://www.tvk.fi/

Visa mera
Trafikförsäkringscentralens sidor informerar bl.a. om trafikförsäkring och ersättning för trafikskador, fordonsskador mm. Statistik och blanketter (delvis enbart på finska). Länksamling för ytterligare info.
http://www.lvk.fi/sv/

Visa mera
Vakuutuskeskus hoitaa lakisääteistä vakuutus- ja korvaustoimintaa, sen muodostavat Liikennevakuutuskeskus, Potilasvakuutuskeskus, Ympäristövakuutuskeskus ja Lääkevahinkovakuutuspooli, jotka löytyvät sivuilta.
Webbplatsens språk: 
https://www.vakuutuskeskus.fi/

Visa mera
FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät vesivahingon korvattavuuteen kotivakuutuksesta.
Webbplatsens språk: 
https://www.fine.fi/julkaisut/julkaisu/vesivahinko-ja-kotivakuutus-usein-kysyttya.html

Visa mera
Opas tarjoaa tietoa taloyhtiöille, vuokralaisille ja asunto-osakkeiden omistajille kiinteistö-, koti-, ja vastuuvakuutuksiin liittyvissä kysymyksissä.
Webbplatsens språk: 
https://www.fine.fi/julkaisut/julkaisu/vuokralaisen-osakkaan-ja-taloyhtion-vakuutukset.html

Visa mera