Information om Elias Lönnrots liv och verk. Elias Lönnrot är känd såväl för sina diktsamlingsresor som för Finlands nationalepos Kalevala. Lönnrot var en mångkunnig man som också gjorde sig bemärkt som läkare, tidningsman, forskare i och utvecklare av det finska språket samt författare och översättare av skön- och facklitteratur. På sidorna berättas bl.a. om Lönnrots folkbilningsarbete, utarbetande av finskspråkig terminologi inom särskilt läkarvetenskapen och matematiken och hans hållning språkfrågan.
Webbplatsens språk: 
https://375humanistia.helsinki.fi/sv/humanisterna/elias-lonnrot

Visa mera
Elias Lönnrots (1802–1884) brevväxling erbjuder en unik infallsvinkel till den finländska universitetsutbildade världen på 1800-talet. Finska Litteratursällskapet (SKS) publicerar brevens faksimile-versioner samt transkriptioner med kommentarer.
Webbplatsens språk: 
http://lonnrot.finlit.fi/omeka/

Visa mera
Sivuilla kerrotaan Lönnrotin runonkeruumatkoista Kainuussa ja hänen elämästään Kajaanin piirilääkärinä sekä Kalevalan syntyprosessista.
Webbplatsens språk: 
https://asp.juminkeko.fi/lonnrot/

Visa mera
SKS on julkaissut kirjeet, jotka Ruotsissa ja Norjassa asuneet metsäsuomalaiset lähettivät suomen kielen lehtori, kirjailija ja suomalaisuusmies Carl Axel Gottlundille. Kirjeet sijoittuvat ajallisesti 1820-luvulta 1870-luvulle. Vajaan 250 kirjeen kokoelmasta suurin osa on suomenkielisiä, osa ruotsin- tai norjankielisiä.
Webbplatsens språk: 
https://editiot.finlit.fi/exist/apps/gottlund/index.html

Visa mera
Helmi Virtaranta ja Pertti Virtaranta olivat tunnettuja suomalaisia kielentutkijoita. Kotimaisten kielten keskuksen teemasivusto perehdyttää heidän laajaan ja monipuoliseen työhönsä muun muassa murteiden ja karjalan kielen sekä perinteentutkimuksen parissa.
Webbplatsens språk: 
https://www.kotus.fi/nyt/teemakoosteet/virtarannat_yksissa_tuumin

Visa mera