Läromedel för undervisning av demokrati och alla människors lika värde med lärdomar från Förintelsen och förföljning. På sidan finns videon, diskussioner, artiklar och material för undervisning för olika årskurser från lågstadiet till gymnasiet.
Webbplatsens språk: 
http://www.levandehistoria.org

Visa mera
Koululaisille suunnatun aineiston kautta opetellaan historian tekstitaitoja sekä tutustutaan Suomen historiaan 1600- ja 1700-luvuilla Loimaalla sijainneen Hirvikosken kylän kautta.
Webbplatsens språk: 
https://www.sarka.fi/hirvikoski/

Visa mera
Kahden opettajan luoma kokonaisuus historian opetuksen ja opiskelun tueksi koulussa. Aineistossa on tekstejä ja tehtäviä historian, yhteiskuntaopin sekä elämänkatsomustiedon kursseille.
Webbplatsens språk: 
https://historianluokka.wordpress.com/

Visa mera
Historian opetusta kuvien avulla sisältää ranskalaisen historian merkkiteoksia ja -tapahtumia. Sitä ei varmaankaan ole kielimuurin vuoksi helppo käyttää historian opetuksessa Suomessa, mutta sen sijaan ranskan kielen oppitunneille täältä varmaankin löytyy materiaalia. Ja tietysti itseopiskelussa aineisto on mielenkiintoista.
Webbplatsens språk: 
https://histoire-image.org/

Visa mera
Sveriges historia är en digital undervisningsresurs för skolan. Här kan lärare hitta inspiration till historielektionerna och elever få tillgång till material som utgår från historiska föremål. På sidorna finns material om från 800-talet till nutiden.
Webbplatsens språk: 
https://sverigeshistoria.se/

Visa mera
Historiska museet i Stockholm har utgivit material om historia i form av berättelser med bilder och faktor. De baserar sig på svensk historia, men innehåller mycket material om allmänna teman, som tro eller kvinnor och livsöden, som gäller också livet i Finland.
Webbplatsens språk: 
https://historiska.se/upptack-historien-start/

Visa mera
På webbplatsen finns uppgifter som hör ihop med den lättlästa läroboken i historia, Zooma in på historia 7-9, del 1, men du kan använda alla uppgifter även utan läroboken. Det finns flera olika varianter av uppgifter: lucktest, korsord, sortering mm. I några uppgifter ingår även en ljudfil eller en video.
https://oph.cloubi.fi/web/site-183913/state-jurdemjqharcytzr/front-page

Visa mera