Finlands byggbestämmelsesamling omfattar bl.a. byggnadstekniska och motsvarande föreskrifter och anvisningar som kompletterar markanvändnings- och bygglagen och byggnadsförordningen.
Webbplatsens språk: 
https://ym.fi/sv/finlands-byggbestammelsesamling

Visa mera
Miljöministeriet berättar om sitt arbete för att miljörisker i luften, marken, Östersjön och vattendragen ska kunna identifieras och hanteras. I helheten finns också information om förebyggande av miljöskador och miljöbrott.
Webbplatsens språk: 
https://ym.fi/sv/forebyggande-av-fororening-av-miljon

Visa mera
Miljöministeriets byggande och markanvändning innehåller markanvändnings- och bygglagen, byggbestämmelsesamlingen, MBT-avtal (markanvändning, boende och trafik) och information om koldioxidsnålt byggande.
Webbplatsens språk: 
https://ym.fi/sv/byggande-och-markanvandning

Visa mera
Ympäristöministeriö on koonnut rakentamismääräykset helpommin lähestyttäviksi yhdelle sivulle aiheittain järjestettyinä. Sivulta löytyvät myös kumotut määräykset ja vanhentuneet ohjeet.
Webbplatsens språk: 
https://ym.fi/rakentamismaaraykset

Visa mera
Ympäristöministeriön kokoama tietopaketti maankäyttö- ja rakennuslaista, rakentamismääräyksistä, vähähiilisestä rakentamisesta, rakennetun ympäristön digitalisaatiosta sekä maankäytön-, asumisen ja liikenteen -sopimuksista.
Webbplatsens språk: 
https://ym.fi/rakentaminen-ja-maankaytto

Visa mera
Ympäristöministeriö esittelee toimiaan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi, ilmansuojelua, ympäristövahinkojen ja -rikosten ehkäisemistä, ympäristöriskien arviointia ja minimointia.
Webbplatsens språk: 
https://ym.fi/ympariston-pilaantumisen-ehkaiseminen

Visa mera