THL:s anvisningar för att minska spridningen av infektionssjukdomar. Hur man tvättar händerna och hostar på rätt sätt.
Webbplatsens språk: 
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/anvisningar-och-bestammelser/allmanna-hygienregler

Visa mera
Coronablinkern är en app som produceras av Institutet för hälsa och välfärd. Genom Coronablinkern får du information, om du enligt appens bedömning har blivit utsatt för coronaviruset. Om man konstaterar att du fått smittan, kan du meddela detta anonymt med appen. I appen är din integritet starkt skyddad.
Webbplatsens språk: 
https://koronavilkku.fi/sv/

Visa mera
Här hittar du länkar till pålitlig information, som har publicerats av finländska myndigheter om coronaviruset och dess effekter i Finland på svenska, finska, engelska och olika invandrarspråk,
https://www.infofinland.fi/sv/livet-i-finland/problematiska-situationer/coronavirus

Visa mera
ECDC:n Euroopan viranomaisen tiedotusta koronavirus COVID-19:sta, sairaudesta, taudin leviämisen tavoista ja mekanismeista sekä taututilanteesta. Karttoja, grafiikkaa ja havainnollistusta löytyy paljon.
Webbplatsens språk: 
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

Visa mera
Den europeiska myndigheten ECDC:s information om Covid-19-pandemin. Aktuell information, kartor och infografer om coronaviruset och dess spridning.
Webbplatsens språk: 
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic

Visa mera
Ruokaperäiset sairaudet aakkosissa, niiden aihettajat, oireet, seuraukset, hoito ja ehkäisy.
Webbplatsens språk: 
https://www.cdc.gov/foodcore/

Visa mera
Kort information om vad HIV är hur man skyddar sig, på webbsidan Droglänken,en internettjänst för alkohol,droger och beroenden.
Webbplatsens språk: 
http://www.paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/missbruk-och-halsa/hiv-och-hur-man-skydda...

Visa mera
Mycket kortfattat om hur HIV kan smitta och hur man kan skydda sig.
Webbplatsens språk: 
http://hivtukikeskus.fi/se/

Visa mera
Verkkopalvelu tarjoaa perustietoa mikrobeista ja niiden aiheuttamista taudeista, torjuntaohjeita ja -suosituksia sekä tietoa laboratoriotutkimuksista ja tartuntatautien seurannasta. Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilaisille, mutta myös muut voivat sitä käyttää.
Webbplatsens språk: 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset

Visa mera
WHO jakaa yleistä tietoa toimenpiteistä, joilla matkailija voi pienentää terveysriskejä ennen matkalle lähtöä ja matkan aikana. - Tarkemmin käsiteltäviä vaaratekijöitä ovat lentäminen, ympäristötekijät, onnettomuudet ja väkivalta, infektiotaudit, rokotuksella ehkäistävät taudit, malaria ja verensiirto. Myös maa- ja tautikohtaista tietoa sekä tautien levinneisyyskarttoja.
Webbplatsens språk: 
https://www.who.int/health-topics/travel-and-health#tab=tab_1

Visa mera
Johns Hopkins universitetets COVID-19-uppföljning. På sidan finns bl.a. siffror om utbredningen och antalet döda och olika kartor. Här finns också information och forskning om viruset, och hur det smittar och sprider sig.
Webbplatsens språk: 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html

Visa mera
Johns Hopkins yliopiston COVID-19 tautitilanteen seuranta ja levinneisyys kartalla ja lukuina löytyvät tältä sivulta. Tutkimukset viruksesta, sen tarttumisesta ja etenemisestä löytyvät myös kokonaisuudesta.
Webbplatsens språk: 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html

Visa mera
På kartans flikar visas incidenstal samt antal fall och tester per sjukvårdsdistrikt och kommun. Uppgifterna kan granskas för hela tiden (kumulativt) eller för de senaste 14 dygnen. På kartans högra sida visas bekräftade fall, incidens och testantal, samt förändringen i förhållande till föregående dag. I ett stolpdiagramm visas fallen enligt åldersgrupp och i en tabell fallen enligt kommun. Ett diagram visar antalet sjukdomsfall per dag och det kumulativa antalet sjukdomsfall, samt antalet undersökta tester per dag och det kumulativa antalet tester för hela tiden.
Webbplatsens språk: 
https://experience.arcgis.com/experience/2b4648368532409788966d21e9c1e840

Visa mera
THL:n julkaisemat tiedot sisältävät varmistetut COVID-19 tapaukset, sairaalahoidossa olevien määrä sekä kuolemantapaukset Suomessa sairaanhoitopiireittäin. Määriä voi tarkastella näytteenottopäivän mukaan sekä kokonaiskertymänä sekä kartalla.
Webbplatsens språk: 
https://www.thl.fi/episeuranta/tautitapaukset/koronakartta.html

Visa mera
Tietoa koronaviruksesta, infektiosta ja sen oireista, tartunnasta sekä ajankohtaista tiedotusta aiheesta.
Webbplatsens språk: 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covi...

Visa mera
Tilastokeskus on koonnut sivustolle koronavirustilanteeseen liittyviä tilastotietoja ja taustoittavia analyysejä. Sieltä löytyy myös eri tahojen tuottamia tilastotiedonlähteitä koronatilanteesta.
Webbplatsens språk: 
https://tilastokeskus.fi/ajk/koronavirus/koronavirus-ajankohtaista-tilastotietoa

Visa mera
Tietoa maahanmuuttajille koronaviruksesta, sen tarttumisesta ja aiheuttamasta taudista sekä vaikutuksista elämään ja yhteiskuntaan useilla kielillä.
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/ongelmatilanteet/koronavirus

Visa mera
Papunetin selkokielinen esitys koronaviruksesta, sen aiheuttamasta taudista, hygieniasta, tartuntojen estämisestä, testauksesta, rajoituksista, eristyksestä sekä karanteenista.
Webbplatsens språk: 
https://papunet.net/sites/papunet.net/files/materiaalia/Kuvakommunikointi/tietoa_koronaviruksesta_ja...

Visa mera
Verneri.netin tietoa koronaviruksesta, oireista, testiin hakeutumisesta, viruksen aiheuttamasta taudista ja sen ehkäisystä, maskin käytöstä, turvaväleistä sekä hygieniasta.
Webbplatsens språk: 
https://verneri.net/selko/terveys-ja-liikunta/koronavirus/

Visa mera
Historioitsijat ilman rajoja Suomessa ry:lle vastasi kulkutautien historiaa koskeviin kysymyksiin vuonna 2021. Julkaistuja vastauksia voi lukea sivustolla.
Webbplatsens språk: 
https://www.historianswithoutborders.fi/kulkutaudit/?fbclid=IwAR3oOfRlUTDZJGJpcMTp_-iAQNB5xEkNMwvMqI...

Visa mera
Syftet med denna lag är att förebygga smittsamma sjukdomar och spridningen av dem samt deras negativa konsekvenser för människor och samhället.
Webbplatsens språk: 
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20161227

Visa mera

Sidor