72 träffar. Visar 1 - 30 träffar.
Lintujen havainnoinnin alkeet, lintujen tunnistusopas, keinoja lintujen houkuttelemiseksi, tietoa lintujen suojelusta ja tieteellisestä tutkimisesta, ornitologiasta.
http://www.birds.cornell.edu/programs/allaboutbirds

Visa mera
Verkkojulkaisu sisältää John James Audubonin teoksen koko tekstin ja kaikki kuvalaatat. Lisäksi julkaisussa on luettelo Yhdysvaltain osavaltioiden nimikkolinnuista.
Webbplatsens språk: 
http://www.audubon.org/bird/BoA/BOA_index.html

Visa mera
Monikielinen tietokanta sisältää tietoja n. 10 000 lintulajista ja 22 000 alalajista. Mukana on tietoja mm. lajien levinneisyydestä ja luokituksesta sekä lintujen nimiä eri kielillä. Haku joko kirjoittamalla linnun nimi hakukenttään tai valitsemalla suku listasta. Haku tuotti tuloksia myös suomalaisella linnunnimellä. Sivustosta vastaa kanadalainen Denis Lepage.
Webbplatsens språk: 
http://www.bsc-eoc.org/avibase/avibase.jsp

Visa mera
Hienot, 1700- ja 1800-luvuilta peräisin olevat lintupiirrokset ovat Cornellin yliopiston kirjaston ornitologian kokoelman aarteita. Kuvia on kaikkiaan 170. Ne on järjestetty kuvitustekniikan mukaan. Lintulajista, taiteilijasta ja tekniikasta on lyhyet esittelyt.
Webbplatsens språk: 
http://rmc.library.cornell.edu/ornithology

Visa mera
Yli yhdeksänkymmenen linnun äänet sekä lintujen englannin- ja latinankieliset nimet.
Webbplatsens språk: 
http://www.virtual-bird.com/birdsounds.htm

Visa mera
Lintujen tunnistusohjeita, laulua, lintukameroita, lintukuvausta ja paljon muuta lintuharrastukseen liittyvää.
Webbplatsens språk: 
http://birding.about.com

Visa mera
Sivuilta voi opiskella lintuharrastuksen alkeet ja saa perustietoa Suomen linnustosta ja lintujensuojelusta. Sisältää ajankohtaista lintutietoa ja mm. Suomen lintutilanteen.
Webbplatsens språk: 
http://www.birdlife.fi

Visa mera
Bongariliiton kotisivu, jossa on tietoa yhdistyksen toiminnasta. Mukana myös lintuharvinaisuuksia koskevia havaintoja, lintuharrastukseen liittyviä linkkejä, lajilistoja, matkaraportteja sekä kuvagalleria harvinaisista linnuista.
Webbplatsens språk: 
http://www.bongariliitto.fi

Visa mera
Uhanalaisten eläinlajien kuvaukset, elinolosuhteet sekä -alueet ja lajeja kohtaavat uhat.
Webbplatsens språk: 
https://wwf.fi/elainlajit/

Visa mera
Utbredningskartor för i Finland häckande fågelarter.
Webbplatsens språk: 
http://atlas3.lintuatlas.fi/english/

Visa mera
Anvisningar och ritningar för dig som vill snickra en fågelholk.
Webbplatsens språk: 
http://www.onk.mpoli.fi/arkivet/holkanvi.html

Visa mera
BirdLife Suomen ohjeet lintujen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Ohjeet perustuvat suurelta osin lainsäädäntöön.
Webbplatsens språk: 
https://www.birdlife.fi/lintuharrastus/havainnoi-huomaavaisesti/

Visa mera
Julkaisussa kerrotaan Helsingin suojelullisesti merkittävien lintulajien tärkeistä lintualueista sekä pesimäalueista.
Webbplatsens språk: 
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-08-18.pdf

Visa mera
En 24-sidig broschyr om hur man bygger fågelholkar för olika fågelarter och fakta om arterna.
Webbplatsens språk: 
http://www.birdlife.fi/wp-content/uploads/2015/12/HOLKAR_FAGLAR_BIRDLIFE_FINLAND.pdf

Visa mera
Omfattande presentation av naturskyddsområdet Horborgasjön. Vägbeskrivning, fakta om tranor, aktuella fågelobservationer och notiser ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.hornborga.com

Visa mera
Norsunluunokkaisen tikan luultiin jo hävinneen kokonaan, kun lintu ilmestyi tarkkailijan näköpiiriin Arkansasin suurissa metsissä vuoden 2004 marraskuussa. Sivulla kerrotaan, millaisesta linnusta on kysymys ja mitä etsintöihin ja tutkimukseen on liittynyt.
Webbplatsens språk: 
http://birds.cornell.edu/ivory

Visa mera
Utössa asuvan lintuharrastaja Jorma Tenovuon lintukuvia ja -havaintoja Suomesta ja ulkomailta.
Webbplatsens språk: 
http://www.jtenovuo.com/

Visa mera
Sivuilta löytyy tietoa Metsoparlamentin toiminnasta ja metsokannan hoidosta, julkaisuja, lajikuvaus sekä metson soidinta ja pesintää kuvaava webkamera.
Webbplatsens språk: 
http://www.metsoparlamentti.fi

Visa mera
Hämeenlinnassa toimivan Kiljuhanhien ystävät ry:n sivuilla perustiedot yhdistyksestä, Hämeenkosken kiljuhanhitarhan esittely, kiljuhanhen suojelutilanne ja jatkolinkit
Webbplatsens språk: 
http://www.math.jyu.fi/~kahanpaa/Kotisivut/AnserErythropus/kiljuhanhet.html

Visa mera
Hankkeen sivuilla on tietoa kiljuhanhesta ja sen elintavoista, linnun tunnistamisesta, pesimispaikoista ja suojelusta.
Webbplatsens språk: 
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Hankkeet/LifeLuontohankkeet/KiljuhanhiLife/Sivut/KiljuhanhiLif...

Visa mera
Uudessa-Seelannissa elävä harvinainen kiivilintu on lentokyvytön yöeläjä. Sivulla on tietoa mm. kiivin elämänkaaresta sekä kiivikantaa uhkaavista tekijöistä.
http://www.kiwirecovery.org.nz

Visa mera
Suomen luonnonsuojeluliitto on auttanut kotkia rakentamalla niille tekopesiä. Täällä voi seurata reaaliaikaisesti uhanalaisen maakotkan pesintää.
Webbplatsens språk: 
https://www.sll.fi/mita-me-teemme/metsat/maakotka/

Visa mera
Suupohjan lintutieteellisen yhdistyksen sivu kertoo erityisesti Suupohjan kuukkeleista mutta myös muista.
http://www.saunalahti.fi/retki/linnut/kuukkeli

Visa mera
Täällä voi kuunnella lintujen ääniä. Mukana on yli 200 Suomessa tavattavaa lajia allista västäräkkiin.
Webbplatsens språk: 
http://www3.otava.fi/linnunlaulu/

Visa mera
Birdlifen sivulla annetaan ohjeet ja mitat turvallisten pesäpönttöjen rakentamiseksi eri lintulajeja varten.
Webbplatsens språk: 
http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/linnunponttojen_rakennusohjeet.shtml

Visa mera
Yleistietoa linnuista, Havaintokirja 2.0 -ohjelma, jonka voi ladata yksityiskäyttöön ilmaiseksi sekä osio Corvidae - Suomen varislinnut, jossa esitellään kahdeksan Suomessa säännöllisesti tavattavaa lajia: harakka, korppi, kuukkeli, mustavaris, närhi, pähkinähakki, naakka ja varis.
http://www.cs.helsinki.fi/u/jnarhi/linnut-index.html

Visa mera
LuontoPortissa löytyvät aakkosjärjestyksessä kuvat, lajikuvaukset sekä esiintymisalueet Suomen linnuista.
Webbplatsens språk: 
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/

Visa mera
Asialla on pääasiallisesti Mikko Heikkinen.
http://www.biomi.org/linnut

Visa mera
Lintuharrastajan vuodenkierto kuvaa lintumaailman ja lintubongarin huippuhetket kuukausi kerrallaan.
Webbplatsens språk: 
http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/lintuharrastuksen-perusteet/vuosi/

Visa mera

Sidor