Ordbok över de vanligast förekommande begreppen i bygg- och fastighetsutvecklingsprocessen. Som utgångspunkt har Helena Evertssons examensarbete \Byggkunskap till husbehov\ använts.
http://www.bekon.lth.se/fileadmin/byggnadsekonomi/education/Begrepp070728.pdf

Visa mera
PCB i byggnader. Information om hur man kan inventera och sanera byggnader. PCB-handbok i pdf-format.
Webbplatsens språk: 
http://www.sanerapcb.nu

Visa mera
Webbplatsen innehåller information och aktualiteter kring Svenska Betongföreningen, som är en sammanslutning av personer, firmor, institutioner och verk, vilka vill främja teoretisk och praktisk betongteknik. Föreningens ändamål är att verka för den svenska betongteknikens främjande och utveckling.
Webbplatsens språk: 
http://www.betong.se

Visa mera