Kansallisen alueiden kehittämisen politiikkaa, ohjelmia ja suunnittelua sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikka (mm. rakennerahasto-ohjelmat, rakennerahastolait, -asetukset ja -ohjeet).
Webbplatsens språk: 
https://tem.fi/alueet

Visa mera
Här kan du lämna synpunkter på Europeiska kommissionens initiativ under beslutsprocessen och ge förslag på hur kommissionen kan förenkla och förbättra lagstiftningen och göra den mer ändamålsenlig.
Webbplatsens språk: 
https://ec.europa.eu/info/law/contribute-law-making_sv

Visa mera
Tietopakettiin on koottu aineistoja, jotka liittyvät Ison-Britannian eroamiseen Euroopan Unionin jäsenyydestä. Sivustolle on linkitetty mm. Ison-Britannian hallituksen ja parlamentin sekä Euroopan Unionin dokumentteja. Sivuilla on myös tietoa kansanäänestystä edeltäneestä kampanjoinnista, Brexitiiin liittyvästä uutisoinnista sekä aihetta käsittelevästä kirjallisuudesta ja tutkimuksesta.
Webbplatsens språk: 
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/eu/brexit/Sivut/default.aspx

Visa mera
Sivut sisältävät tietoa ELY-keskuksen tarjoamista neuvonta- ja kehittämispalveluista yrityksille, yrittäjille ja yksittäisille kansalaisille. Sivuilta löytyy ELY-keskuksen julkaisuja elektronisessa muodossa, myös eri osastojen yritys- ja elinkeinotoiminnan tukien hakemuslomakkeet ja niiden täyttöohjeet voi tulostaa sivujen kautta.
Webbplatsens språk: 
https://www.ely-keskus.fi/

Visa mera
Sivulla kuvataan Euroopan unionin digitaalisten palvelujen luotettavuutta säätelevän säädöksen sisältö, sen merkitys sekä odotettavissa olevaa hyötyä ja suojaa digitaalisten palvelujen käyttäjille.
Webbplatsens språk: 
https://ec.europa.eu/info/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_en

Visa mera
I EU:s elev- och lärarhörna kan man hitta undervisningsmaterial om EU, EU:s organisation, historia, och arbetsmetoder. I hörnan kan man också studera självständigt.
Webbplatsens språk: 
https://europa.eu/learning-corner/home_sv

Visa mera
Euroopan unionin oppisoppi tarjoaa materiaaleja Euroopan unionin oikeuksien ja toiminnan opettamiseksi. Materiaalit on jaoteltu ikäryhmittäin ja aiheen mukaan. Kokonaisuudesta löytyy pelejä, diasarjoja, aikajanoja, kilpailuja sekä tehtäviä.
Webbplatsens språk: 
https://europa.eu/learning-corner/home_fi

Visa mera
Euroopan unionin toimielinten tiedot sisältävä tietokanta: Euroopan unioni, unionin neuvosto, komissio, parlamentti, yhteisöjen tuomioistuin, yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin, yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea, keskuspankki, investointipankki, investointirahasto ja oikeusasiamies. Haku henkilön nimen, organisaatioyksikön ja organisaation hierarkian mukaan.
Webbplatsens språk: 
https://op.europa.eu/en/web/who-is-who

Visa mera
Euroopan unionin lehdistöhuoneesta löytyvät EU:n lehdistötiedotteet sekä tietopaketteja eri aiheista.
Webbplatsens språk: 
https://europa.eu/newsroom/press-facilities/press-centres_en

Visa mera
Eduskunta kertoo roolistaan Euroopan unionin päätöksenteossa ja Eu-työskentelystä eduskunnassa.
Webbplatsens språk: 
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/eduskunnan_tehtavat/euasiat/Sivut/EU-asiat_paasivu.a...

Visa mera
Jos matkustat EU:n ulkopuolella maassa, jossa omalla maallasi ei ole suurlähetystöä tai konsulaattia, voit turvautua minkä tahansa muun EU-jäsenmaan suurlähetystöön tai konsulaattiin. Sivulla on luettelo tapauksista, joissa apua voi saada sekä diplomaatti- ja konsuliedustustojen yhteystietoja. Myös ulkoministeriöiden tuottamaa matkustustietoa. Sivusto on kaikilla EU:n virallisilla kielillä.
Webbplatsens språk: 
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/help-defending-y...

Visa mera
Euroopan komission laatimalla sivustolla selvitetään Euroopan unionin tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia.
Webbplatsens språk: 
https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_fi

Visa mera
Sivusto sisältää Euroopan unionin toimielinten esittelyt, Eduskunnan ja valtioneuvoston EU-asiakirjat, EU:n perustussopimukset, parlamentin ja komission asiakirjat, keskeiset julkaisut, EU:n virallinen lehti sekä tietokantoja. Tietoa on löydettävissä myös EU:sta ja Suomesta. EU-tiedonlähteitä on myös esitelty.
Webbplatsens språk: 
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/eu/eu-tietopaketti/Sivut/default....

Visa mera
Tetopaketti EU-vaaleista sisältää tietoa vaaleista ja äänestämisestä. Sivuilla voi myös tutkia, miksi kannattaa äänestää, mihin ääni vaikuttaa ja mitä Euroopan parlamentti tekee.
https://elections.europa.eu/fi/

Visa mera
EU informerar hur man röstar i EU-val och hur valet går till.
Webbplatsens språk: 
https://www.eu-val.eu/

Visa mera
Sidan innehåller uppgifter om de organ som har hand om EU-ärenden i Finlands riksdag. Presentation av beslutsfattande organ, Riksdagens befogenheter i EU-ärenden, Stora utskottets, Utrikesutskottets och specialutskottens EU-ärenden samt länkförteckning över centrala tjänster och organ inom EU.
Webbplatsens språk: 
https://www.eduskunta.fi/SV/naineduskuntatoimii/eduskunnan_tehtavat/euasiat/Sidor/EU-asiat_paasivu.a...

Visa mera
Alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Sivuilla on mm. komitean esittely, tietoa toiminnasta ja ohjelmasta, lausunnot sekä lehdistötiedotteet.
Webbplatsens språk: 
https://cor.europa.eu/fi/Pages/default.aspx

Visa mera
Kuvaus Euroopan unionin oikeusasioista, lainsäädännästä, asetuksista, direktiiveistä, perussopimuksista sekä oikeuskäytännöistä.
Webbplatsens språk: 
https://europa.eu/european-union/law_fi

Visa mera
Sivustoon on koottu pääsy EU:n eri toimielinten ja elinten virallisiin asiakirjoihin.
Webbplatsens språk: 
https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html

Visa mera
Portalen innehåller EU-rätten (t.ex. EU:s fördrag, direktiv, förordningar, beslut och konsoliderad lagstiftning), )förberedande rättsakter (t.ex. lagförslag, rapporter och grön- och vitböcker), EU:s rättspraxis (t.ex. domar och beslut), internationella avtal och officiella dokument.
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv

Visa mera
EUR-Lex sisältää Euroopan unionin oikeuden tekstit: Euroopan unionin virallisen lehden, perussopimukset, lainsäädännön, oikeuskäytännön sekä lainsäädännön valmisteluasiakirjat.
Webbplatsens språk: 
https://eur-lex.europa.eu/

Visa mera
Tiivistelmä Euroopan unionin lainsäädännöstä alueen turvallisuuden suojaamiseksi: strategia ja toimintasuunnitelma, tiedonsaanti ja tiedonvaihto, ennaltaehkäisy, suojaus, toiminnan estäminen, varautuminen, toimielimet ja elimet.
Webbplatsens språk: 
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/23.html?expand=2307&locale=fi

Visa mera
Tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä avaavat lyhyesti ja yleistajuisesti EU:n lakeja ja mihin ne tähtäävät aihepiirien mukaan.
Webbplatsens språk: 
https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html?locale=fi

Visa mera
Sivulta pääsee tutustumaan lainsäädännön valmisteluasiakirjoihin sekä muihin yleisesti kiinnostaviin EU:n toimielinten asiakirjoihin.
Webbplatsens språk: 
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/pre-acts.html

Visa mera

Sidor