Från alfa till Antigone är en webbaserad kurs i det klassiska grekiska språket och kulturhistoria. Den kan användas till självständiga studier eller som läromedel i skolklassen.
Webbplatsens språk: 
http://www.alfatillantigone.se/

Visa mera
Uuden Testamentin kreikkalais-suomalainen sanakirja.
Webbplatsens språk: 
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/16155

Visa mera