29 träffar. Visar 1 - 29 träffar.
AVI:n työsuojelun vastuualue hoitaa entisten työsuojelupiirien tehtäviä. Sivulla on tietoa viraston tehtävistä, mm. työsuojeluvalvonnasta ja työtapaturmien ja ammattitautien ilmoitusvelvollisuudesta.
http://www.avi.fi/web/avi/tyosuojelu

Visa mera
Portal till de 11 arbetarskyddsdistrikten i Finland. På de enskilda distriktens hemsidor presenteras verksamheten närmare bl.a. filialer, personal och publikationer.
Webbplatsens språk: 
http://www.tyosuojelu.fi/se

Visa mera
Information om Arbetshälsoinstitutet, dess uppgifter, verksamhet och organisation. Information om arbetsförmåga, yrkessjukdomar, arbetsgemenskap, säkerhet på arbetsplatsen och skyddsutrustning. På webplatsen finns också information om Arbetshälsoinstiuttets tjänster och utbildningar som ordnas av Arbetshälsoinsitutet.
https://www.ttl.fi/sv/

Visa mera
Ruotsalaiseen portaaliin on koottu työympäristöön liittyviä faktoja ja artikkeleita.
Webbplatsens språk: 
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se

Visa mera
Työterveyslaitoksen ergonomia-aiheisilta sivuilla on monenlaista tietoa ergonomiasta, mm. ohjeita hyvän näyttötyöpaikan suunnitteluun sekä työpaikan osallistuvaan suunnitteluun. Hiiri- ja silmäjumppaohjeet sekä muita ergonomiavinkkejä.
Webbplatsens språk: 
http://www.ttl.fi/fi/ergonomia/ergonomia_eri_aloille/sivut/default.aspx?snb_adname=poim1

Visa mera
Sivusto on osa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston verkostoa. Sivuilla on viranomaisten, tutkimuslaitosten ja muiden organisaatioiden tuottamaa tietoa työturvallisuudesta ja työterveydestä. Sivujen kautta löytyy mm. työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä lakeja ja säädöksiä, esitteitä, oppaita ja ohjeita, tilastoja ja uutisia.
Webbplatsens språk: 
http://osha.europa.eu/fi

Visa mera
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston Suomen keskuksen sivuilla kerrotaan keskuksen ja viraston velvollisuuksista ja tähtäimistä. Sivuilta löytyy viraston materiaaleja.sivulla.
Webbplatsens språk: 
https://osha.europa.eu/fi/oshnetwork/focal-points/finland

Visa mera
Tietokonetyöläisen kovin yleisiin vaivoihin pureutuvalla sivustolla annetaan ohjeita työaseman järjestämisestä sekä tietoa vaivojen syistä, hoidosta ja ehkäisystä. Lapsia varten on oma osio: <a href=\http://www.healthycomputing.com/kids/\>Ergonomics for Kids</a>. Tietokoneen ääressä työskentelevien tai pelaavien lapsien ergonomiaan kannattaa kiinnittää huomiota. Ei ole myöskään samantekevää, millaisessa repussa painavat koulutarvikkeet kulkevat.
http://www.healthycomputing.com

Visa mera
Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Suositukset on tarkoitettu eri-ikäisille ihmisille, päiväkodeille, oppilaitoksille, työyhteisöille, sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksille ja kuntien eri toimialoille.
Webbplatsens språk: 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3726-0

Visa mera
Työterveyslaitoksen suomentamat kemikaalikortit sisältävät tietoja aineen vaarallisista ominaisuuksista ja turvallisesta käytöstä. Niistä löytyvät aineen fysikaaliset ominaisuudet, kemialliset vaarat, lyhyt- ja pitkäaikaisen altistumisen vaikutukset, altistumisen oireet, sen ehkäisy ja ensiapu, palo- ja räjähdysvaara ja sen torjunta, vuotojen käsittely, varastointi, pakkaus ja luokitus. Työterveyslaitos on lisännyt kortteihin aineen HTP-arvot, biomonitoroinnin toimenpiderajat, välittömän myrkyllisyyden LD50- ja LC50-arvoja koe-eläimillä ja vesieliöillä, tietoja aineen syöpävaarallisuudesta, suositeltavia suojakäsinemateriaaleja sekä kuljetusluokat maa-, meri- ja ilmakuljetuksissa. Hakuja voi tehdä mm. kemikaalin nimellä ja molekyylikaavalla.
Webbplatsens språk: 
http://kappa.ttl.fi/kemikaalikortit

Visa mera
Työterveyslaitoksen kokonaisuudesta löytyy tietoa kemikaalien turvallisesta käsittelystä työpaikoilla.
Webbplatsens språk: 
https://www.ttl.fi/tyoymparisto/altisteet/kemikaaliturvallisuus/

Visa mera
Tietoa Melan työturvallisuusyksiköstä, projekteista, julkaisuista, maatilan työturvallisuudesta ja työturvallisuusapurahoista.
Webbplatsens språk: 
http://www.mela.fi/fi/tyohyvinvointi/tyoturvallisuus

Visa mera
Silmien rasittumisen riskitekijät, valaistus, ikänäköisten erityisvaatimuksia ja muuta tietoa työssä näkemisestä
Webbplatsens språk: 
http://www.ttl.fi/fi/ergonomia/ergonomia_eri_aloille/toimisto_ja_tietotyo/nakeminen/Sivut/default.as...

Visa mera
Toimistotyöntekijöille ja työpaikkojen ergonomia-vastaaville
http://www.office-ergo.com

Visa mera
Arbetsmiljösidorna ger information om hur man skyddar människor från att skadas eller bli sjuka genom arbetet. På sajten finns information om arbetsmiljö, aktuella ämnen, lagstiftning och statistik.
Webbplatsens språk: 
http://osha.europa.eu/sv/front-page

Visa mera
Säteilyturvakeskuksen sivuilla on tietoa ydin- ja säteilyturvallisuudesta. Erilaiset ympäristöstä tulevat säteilyt sekä niiden vaikutukset terveyteen on selvitetty. Tietoa on myös säteilyn käytöstä lääketieteessä. Lomakkeella voi tilata radonmittauspurkin, jolla mitataan asunnon radonsäteilyn määrä. Sivuilta löytyy alan sanasto.
Webbplatsens språk: 
http://www.stuk.fi

Visa mera
TAPE on työkalu jatkuvaan tapaturmaseurantaan, tapahtumatiedon keräämiseen ja tilastointiin. Maksullinen ohjelma on suunniteltu vastaamaan esimerkiksi työpaikkojen, päiväkotien, koulujen ja erilaisten hoitolaitosten tarpeisiin. Sivustolla on tietoa ohjelmasta, malliraportti ja käyttäjien kokemuksia.
Webbplatsens språk: 
http://www.tape-ohjelma.fi

Visa mera
Työtilan suunnittelu, kalustus, näytöt, keskusyksikkö, näppäimistö, hiiri, valaistus. Ohjeita toimivaan työelämään.
Webbplatsens språk: 
http://www.ttl.fi/fi/ergonomia/ergonomia_eri_aloille/toimisto_ja_tietotyo/sivut/default.aspx

Visa mera
Turvallisuustietoiskut varoittavat työpaikalla uhkaavista vaaroista. Tietoiskut käsittelevät tikasturvallisuutta, turvallisuutta portaissa, trukilla ajamista, selkävaurioiden välttämistä, liukastumista, kompastumista, putoamista, silmävammoja, käsitapaturmia, melu- ja kuulovaurioita.
Webbplatsens språk: 
http://3tratkaisut.fi/tietoisku

Visa mera
Sivusto on tehty uutiskanavaksi ja tietopalveluksi työturvallisuuden ja -terveyden sekä yritysturvallisuuden ammattilaisille. Se tarjoaa maksuttoman sisällön lisäksi maksullisia aineistoja, esim. mahdollisuuden työlainsäädännön ja oikeuden tapausten seurantaan sekä työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin opetusmultimedioiden valikoiman käyttöön.
http://www.turvallisuusuutiset.fi

Visa mera
Työsuojeluun, työsuhdeasioihin, työoloihin, ongelma- ja vaaratilanteisiin, lomakkeisiin ja työsuojeluviranomaisten palveluihin ja toimintaan liittyviä tietoja ja ohjeita.
Webbplatsens språk: 
http://www.tyosuojelu.fi

Visa mera
Sosiaali- ja terveysministeriön vastuualuekuvauksen osiot ovat työsuojelustrategia, lainsäädäntö ja sopimukset, työhyvinvointi, kansainvälinen yhteistyö ja viranomaiset.
Webbplatsens språk: 
https://stm.fi/tyosuojelu

Visa mera
Sivuilla esitellään Työsuojelurahaston toimintaperiaatteet ja organisaatio. Sivuilla on tietoa Työsuojelurahaston kautta haettavasta rahoituksesta sekä hakuohjeita ja -lomakkeita. Valmistuneista ja meneillään olevista tutkimuksista ja selvityksistä löytyy tietoa Työsuojelurahaston tietokannoista. Lisäksi sivuilla on verkkoversio Telma-lehdestä.
Webbplatsens språk: 
http://www.tsr.fi

Visa mera
Tutkimustiedosta löytyvät rahaston tukemat hankkeet, sekä valmistuneet että meneillään olevat.
https://www.tsr.fi/tutkimustieto

Visa mera
Työsuojeluvaltuutettu.fi on työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten yhteisö käyttäjien keskinäiseen verkottumiseen, muilta oppimiseen ja kouluttautumiseen.
http://www.tyosuojeluvaltuutettu.fi

Visa mera
Työterveyslaitoksen sivuilla on laitoksen esittely sekä tietoa mm. ergonomiasta, henkisestä hyvinvoinnista, kemikaaliturvallisuudesta, rakennusterveydestä, työtapaturmista ja TYKY-toiminnasta.
Webbplatsens språk: 
http://www.ttl.fi

Visa mera
Sivuilla esitellään Työturvallisuuskeskuksen toimintaa. Tietopaketit mm näyttöpäätetyöskentelystä, työsuojelutoiminnasta työpaikalla, työvarusteista ja työsuojelun taloudellista vaikutuksista. Työyhteisöviestin artikkelit vuodesta 1998.
Webbplatsens språk: 
http://www.tyoturva.fi

Visa mera
Yksi elämä -kampanja on koonnut välineitä terveyden edistämiseen, työkunnon ja -hyvinvoinnin edistämiseen, hyvinvoinnin ylläpitämiseen sekä sairauksien ehkäisemiseen. Sivulta löytyy ohjeita ja artikkeleja, mutta myös testejä ja kevyempää tapaa löytää oma tie pysyä terveenä.
Webbplatsens språk: 
https://www.yksielama.fi/

Visa mera