Kotimaisten kielten keskus on julkaissut verkossa Matti Morottajan laatiman inarinsaamen oppaan, jossa käsitellään muun muassa inarinsaamen kirjoitusasua, ääntämistä, taivutusoppia ja lähikielien vaikutusta.
Webbplatsens språk: 
http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk56/Inarinsaamen_kieliopas.pdf

Visa mera
Täällä on tietoa ja tehtäviä saamelaisten kansallispäivään, taiteeseen, kieleen, elinkeinoihin ja yhteiskuntaan liittyen.
Webbplatsens språk: 
https://www.oktavuohta.com/

Visa mera
Julkaisun aiheena on suullisen kielenkäytön kirjoittamiseen johtava kehitys eli kirjallistuminen. Aihetta käsitellään pohjois-, inarin- ja koltansaamen, Suomen romanikielen sekä suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen näkökulmasta.
Webbplatsens språk: 
http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk6

Visa mera
E-skuvlan saamen kurssit tarjoavat verkkomateriaaleja saamen kielen opiskeluun lapsille ja aikuisille.
Webbplatsens språk: 
http://www.e-skuvla.no/fi/

Visa mera
Saamelaiskäräjät tuottaa ja rahoittaa saamenkielisiä oppimateriaaleja esi- ja perusopetuksen, lukioiden, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen tarpeisiin. Käräjien oppimateriaalikeskus tuottaa myös kaunokirjallisuutta, pelejä. Sivuilta löytyy osoitteita saamenkielen e-oppimateriaaleihin.
Webbplatsens språk: 
https://www.samediggi.fi/toiminta/koulutus-ja-oppimateriaali/

Visa mera
Lulesamiska-svenska, sydsamiska-svenska, svenska-lulesamiska, svenska sydsamiska ordböcker.
Webbplatsens språk: 
http://ordbok.sametinget.se/1001

Visa mera
Sano se saameksi -projektissa tutustutaan Suomessa puhuttaviin saamelaiskieliin. Sanakirja on ensimmäinen puhekieltä sisältävä suomi-pohjoissaame-fraasisanakirja verkossa. Sivuilla on lyhytdokumentteja, joissa eri ihmiset kertovat suheestaan saamen kieliin.
Webbplatsens språk: 
http://sanosesaameksi.yle.fi/

Visa mera
Lapin maakuntakirjaston Lappi-osastolla toimivan Suomen saamelaisen erikoiskirjaston sivulla on kuvaus kokoelmista sekä tietoa saamelaisista sekä saamenkielistä verkkomateriaalia.
Webbplatsens språk: 
https://lapinkirjasto.finna.fi/Content/saame

Visa mera
Frasordboken som innehålle fraser på nordsamsiskt, enaresamiskt och skoltsamiskt talspråk. På webbplatsen finns även kortdokumentärer, en snabbguide till den samiska kulturen, en soundboard samt artiklar med språk som tema. Cirka en tredjedel av förslagen till fraserna har kommit in via sociala medier.
Webbplatsens språk: 
http://sagdetpasamiska.yle.fi

Visa mera
Videoprogram på samiska (nordsamiska, sydsamiska, lulesamiska, umesamiska) för förskola, grundskola, gymnasium, och högskola, lärarfortbildning samt allmänbildade videoprogram på samiska.
Webbplatsens språk: 
https://urplay.se/sok?product_type=program&ur_subject_tree=modersm%C3%A5l%20och%20minoritetsspr%C3%A...

Visa mera
Virtualafierbmi sisältää saamenkielisiä ja saamelaisaiheisia verkkosisältöjä. Aineistoja on mm. kulttuurista, kirjallisuudesta ja kielestä.
http://virtualafierbmi.fi/

Visa mera
Álgu on saamelaiskielten etymologinen tietokanta, josta voi etsiä myös aihetta käsittelevää lähdekirjallisuutta.
Webbplatsens språk: 
http://kaino.kotus.fi/algu

Visa mera