Akavan sivuilla esitellään keskusjärjestön toimintaa ja päämääriä. Sivuilta löytyy tietoa jäsenjärjestöistä ja aluetoiminnasta, uutisia, tilastoja ja palkkataulukkoja. Lisäksi mm. tiedotuslehden Akava-uutisten verkkoversio ja lehdistötiedotteita.
Webbplatsens språk: 
http://www.akava.fi

Visa mera
Tietoa opetusministeriöltä haettavista avustuksista.
Webbplatsens språk: 
https://minedu.fi/avustukset

Visa mera
OECD-maiden koulutuspolitiikan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen sivulla on julkaisuja ja dokumentteja ja maakohtaista tietoa.
Webbplatsens språk: 
http://www.oecd.org/edu/ceri/

Visa mera
DAAD on saksalainen opiskelijavaihdon keskus. Verkkopalvelu tarjoaa tietoa opiskelija-, harjoittelija- ja tutkijavaihdosta Saksassa sekä ulkomailla. Tietoa löytyy myös apurahoista, stipendeistä ja EU:n koulutus- ja nuoriso-ohjelmista. Lisäksi esitellään DAAD:n toiminta ja tehtävät.
Webbplatsens språk: 
http://www.daad.de

Visa mera
Edu.fi är en pedagogikportal som riktar sig primärt till lärare. På sidorna finns nyheter, aktualiteter, rapporter, artiklar och länkar till aktuella projekt. Innehållet bidrar till nya idéer, tips och mycket annat som stöd för undervisningen på olika utbildningsstadier, i många läroämnen och temaområden. Det finns också sidor för läromedel.
Webbplatsens språk: 
http://www.edu.fi/startsidan

Visa mera
Kasvatusalan laaja tietokanta sisältää kaikkiaan yli miljoonan dokumentin bibliografiset tiedot. Kokoelmaan sisältyy muun muassa aikakauslehtiartikkeleita, kirjoja, tutkimusraportteja ja konferenssiaineistoja. Viitteiden ohella myös kokotekstejä on saatavilla.
Webbplatsens språk: 
http://www.eric.ed.gov

Visa mera
Webbsidan är Esbo stads centrala kanal för informationsförmedling för trakternas invånare, där man får medinflytande och möjligheter till kommunikation med staden. Följande informationskategorier höjs fram: Barnfamiljer, unga, seniorer, handikappade. Informationen på sidan sträcker sig från boende och miljö till arbete, kultur, e-tjänster och social- och hälsovård.
Webbplatsens språk: 
http://www.esbo.fi/sv-FI

Visa mera
eTwinning on Euroopan komission elinikäisen oppimisen ohjelman hanke, jolla pyritään edistämään opettajia ja oppilaita yhteiseen työskentelyyn verkon välityksellä. Sivuilla on tietoa mukana olevista kouluista ja projekteista sekä ideoita ja työkaluja projektien toteuttamiseen.
http://www.etwinning.net/fi/pub/index.htm

Visa mera
eTwinning är ett program för IT-understött, parvis samarbete mellan skolor i Europa. Under portalen finns t.ex. pedagogiska modeller och ideer, stöd för lärarna och i fortsättningen också nätbaserade pedagogiska verktyg samt en databas där skolorna kan hitta samarbetspartner.
Webbplatsens språk: 
http://www.etwinning.net/sv/pub/index.htm

Visa mera
Tiedotusverkosto nuorille (ikähaitari noin 13-30), joita kiinnostaa Eurooppa ja erilaiset rahoitusohjelmat, joista voisi olla heille hyötyä.
Webbplatsens språk: 
http://www.eurodesk.org.uk

Visa mera
Eurydice Network tarjoaa monipuolista tietoa Euroopan maiden koulujärjestelmistä ja koulutuspolitiikasta.
Webbplatsens språk: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Main_Page

Visa mera
Lääketieteen opiskelijoiden järjestön kautta on mahdollista lähteä harjoittelu- tai tutkimusvaihtoon ympäri maailmaa. Sivulla on tietoa mm. kohteista ja sisällöstä.
Webbplatsens språk: 
http://www.fimsic.org/sivu/vaihdot

Visa mera
Finlands Svenska Lärarförbund är en organisation för svenskspråkiga lärare och rektorer i alla slags skolor och högskolor. Förbundet är underställt AKAVA. PÅ sidorna finns grundfakta om verksamheten, kontaktinformation, facktidskriften Läraren i sin helhet, med arkiv, samt nyhetsspalt. Länkar till andra motsvarande förbund och till medlemsförbunden.
Webbplatsens språk: 
http://www.fsl.fi

Visa mera
Presentation av det finländska utbildningssystemet med länkar till förskoleutbildningen, grundskolan, gymnasierna, den högre utbildningen, vuxenutbildningen, specialutbildningen och utbildningen för invandrare samt internationellt samarbete, förvaltning, finansiering, utbildningspolitik och utbildningsreformer.
Webbplatsens språk: 
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutusjaerjestelmae/?lang=sv

Visa mera
Ordlistan baserar sig på ord och uttryck från finländska författningstexter, från läroplaner, rapporter och broschyrer och täcker i stort sett alla utbildningsformer från förskola till forskarutbildning.
Webbplatsens språk: 
http://kaino.kotus.fi/www/ordlistor/utbildningsordlista_05.html

Visa mera
Fulbright Center on akateemiseen kulttuurivaihtoon keskittynyt organisaatio, jonka toimintaa rahoittavat Suomen kulttuuri- ja opetusministeriö, Yhdysvaltain ja Kanadan valtiot sekä Suomen ja Yhdysvaltain hallitusten perustama tukisäätiö. Sivuilta löytyy tietoa Fulbright Centerin stipendiohjelmista ja sijoituspalveluista, kansainvälisestä englanninkielen testistä (TOEFL) sekä muista näiden valtioiden alueelle pyrkiviltä opiskelijoilta usein vaadituista testeistä.
Webbplatsens språk: 
http://www.fulbright.fi

Visa mera
Förbundet Hem och Skola i Finland rf:s officiella webbplats. Om förbundets publikationer samt verksamhet: klassombud t.ex., men även tips och råd inför utvecklingssamtal mm. Utförliga kontaktuppgifter ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.hemochskola.fi/hem

Visa mera
Kasvatus-lehden verkkosivuilla on kuvaukset lehdessä julkaistuista artikkeleista vuodesta 1999 lähtien.
Webbplatsens språk: 
https://ktl.jyu.fi/fi/julkaisut/kasvatus

Visa mera
Kasvatuksen historiaan suuntautunut verkkolehti sisältää tieteellisiä artikkeleita, katsauksia, kirja-arvioita ja uutisia.
Webbplatsens språk: 
http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=1

Visa mera
Opetushallitus antaa kokonaiskuvan kasvatuksen, koulutuksen ja tutkintojen koostumuksesta sekä perusteista. Sivulta löytyvät eri asteisten koulutusten osiot sekä tietoa erikoisoppijoiden koulutuksesta. Myös tutkintoja ja niiden korvaavuutta sekä kääntäjätutkintoja käsitellään sivuilla.
Webbplatsens språk: 
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot

Visa mera
Opetushallituksen verkkosivut tarjoavat tietoa koulutuksen kehittämisestä, kansainvälistymisestä, opiskelija-, harjoittelija- ja virkailijavaihdosta, apurahoista sekä EU:n kulttuuri-, koulutus- ja nuoriso-ohjelmista.
Webbplatsens språk: 
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys

Visa mera
Keskus tarjoaa maksuttomia neuvontapalveluja ulkomaan opinnoista kiinnostuneille. Kohdemaita ovat Australia, Uusi-Seelanti, Englanti, Singapore, Irlanti, Hong Kong, Sveitsi ja Dubai. Sivulla on tietoa opiskelusta ulkomailla ja keskuksen edustamien yliopistojen opiskelutarjonnasta ja hakuprosessista.
http://www.kilroyeducation.fi

Visa mera
KiVa Koulu on koulukiusaamisen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi toteutettu hanke. Ohjelmaan osallistuvien koulujen on rekisteröiydyttävä käyttäjiksi. Ohjelmaan liittyy opettajan oppaita, kiusaamisen vastainen tietokonepeli ja vanhempien opas. Vanhempien opas on luettavissa myös sähköisessä muodossa.
Webbplatsens språk: 
http://www.kivakoulu.fi

Visa mera
Koski on palvelu, jossa voi nähdä omat opintosuorituksensa ja tutkintonsa kootusti yhdestä paikasta. Koski sisältää myös tiedot opinto-oikeuksista sekä suoritettujen tutkintojen keskeisistä sisällöistä ja osaamisvaatimuksista. Tässä vaiheessa palvelussa voi katsoa omia tietojaan, varsinaiset toiminnallisuudet tulevat käyttöön Oman Opintopolun kautta myöhemmin.
Webbplatsens språk: 
https://koski.opintopolku.fi/koski/

Visa mera
Tilastokeskuksen koulutustilastoja eri asteiden ja ikäryhmien koulutuksesta.
Webbplatsens språk: 
http://www.stat.fi/til/kou.html

Visa mera
Kasvatustieteen pro gradu-tutkielmassa tutkitaan, mitä valehtelu on, millaiset ovat lasten käsitykset moraalista ja valehtelusta sekä mitkä ovat valehtelun syyt lapsilla.
Webbplatsens språk: 
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/18172/sutorma.pdf?sequence=1

Visa mera
EU:n palvelu auttaa niitä, jotka ovat kiinnostuneita opiskelusta Euroopassa. Portaali tarjoaa tietoa alueen maiden eriasteisista oppilaitoksista ja kursseista, kansallisista koulutusjärjestelmistä, mahdollisuuksista päästä mukaan eurooppalaisiin vaihto-ohjelmiin sekä sekä yhteystietoja ja käytännön tietoa toiseen maahan muuttavalle.
Webbplatsens språk: 
http://ec.europa.eu/ploteus

Visa mera
Linkkiapaja sisältää verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin.
Webbplatsens språk: 
http://linkkiapaja.edu.fi/oph/search.html

Visa mera
Utbidningsstyrelsen ger information till unga som vill studera eller arbeta utomlands. Sidan informerar om vilka möjligheter som finns, och var man kan söka vidare information.
Webbplatsens språk: 
http://www.maailmalle.net/startsidan

Visa mera
Opetushallituksen julkaisema Maailmalle.net tarjoaa informaatiota nuorille, jotka ovat aikeissa muuttaa ulkomaille opiskelemaan tai työhön. Maailmalle.net sisältää tietoa siitä, millaiset mahdollisuudet eri tilanteissa olevilla nuorilla on päästä haluamaansa paikkaan. Palvelussa opastetaan, mistä lisäneuvoja voi hakea käytännön ongelmissa.
Webbplatsens språk: 
http://www.maailmalle.net/etusivu

Visa mera

Sidor