Kort presentation av Nordens hisoria från Leif Eriksson till bildandet av Nordiska rådet
https://www.norden.org/sv/information/nordens-historia

Visa mera
Videor och illustrerade fakta om livet i Norden under vikingtiden. Fakta om föremål från vikingatiden.
Webbplatsens språk: 
https://historiska.se/upptack-historien/filter/vikingatid+/

Visa mera