Guide till samarbete inom den nordiska språkgemenskapen, inkl. dansk-norsk-svensk ordlista mm. Praktiska tips och råd, gällande anföranden, tolkning, möten. Basinfo om den nordiska språkkonventionen.
Webbplatsens språk: 
https://www.sprakinstitutet.fi/files/6723/att_forsta_varandra_i_norden.pdf

Visa mera
Tieteellinen riimututkimuksen julkaisu. Luettavissa vuodesta 2010 vuoteen 2017. ISSN: 1892-0950
Webbplatsens språk: 
http://futhark-journal.com/issues/

Visa mera
Kokoelma indoeurooppalaista kielihistoriamateriaalia, sanakirjoja, tekstejä sekä kielioppeja muinais- ja keskiyläsaksaa, goottia, anglosaksia, muinaisfriisiä sekä muinaisia pohjoismaisia kieliä.
Webbplatsens språk: 
http://www.germanic-lexicon-project.org/

Visa mera
Kuuden pohjoismaisen tutkimuslaitoksen yhteistyönä syntynyt monikielinen verkkosanakirja, jonka lähdekielenä on islanti ja kohdekielinä tanska, ruotsi, norja (bokmål ja nynorsk), fääri ja vuodesta 2018 lähtien suomi.
https://islex.arnastofnun.is/

Visa mera
Oppimisalusta tarjoaa opettajille ja oppilaille työkaluja skandinaavisten naapurikielten sekä pohjoismaisten kulttuurien ja yhteiskuntarakenteiden ymmärtämiseen yli oppiainerajojen.
https://nordeniskolen.org/fi/

Visa mera
Nordterm är ett samarbetsforum för nordiska organisationer och samfund som har intresse av terminologiarbete, samt utbildning och forskning i terminologi. Webbplatsen innehåller fakta om organisationen Nordterm, information om utvecklingsprojekt, länkar till nordiska webbplatser med terminologisk information och Nordtermbanken som är en flerspråkig nordisk termbank med terminologi från olika fackområden.
http://www.nordterm.net/info/main-sv.html

Visa mera
Ordboken innehåller 3.000 ord på svenska, norska och danska. Det är vanliga och välkända ord, men ord som kan vålla bekymmer vid kontakter mellan de skandinaviska länderna, ord där risken för missförstånd är stor.
Webbplatsens språk: 
http://www.nordskol.org/ordbog

Visa mera
Tidskriften Nordiska Språk gavs ut i elektronisk form under perioden 2001–2010. Tidskriften var ett forum för debatt kring forskning och undervisning i svenska och andra nordiska språk i Finland och på annat håll med syfte att främja informationsutbyte och diskussion. I denna skrift publiceras alla de 12 artiklar, tre smärre bidrag och fyra recensioner som under årens lopp getts ut i tidskriften.
Webbplatsens språk: 
https://www.univaasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-458-2.pdf

Visa mera