Anglikaaninen kirkko Suomessa esittelee toimintaansa näillä verkkosivuilla. Sivuilta löytyvät mm. yhteystiedot ja kalenteri jumalanpalveluksista ja muista tapahtumista.
Webbplatsens språk: 
http://www.anglican.fi

Visa mera
Yhteisöön kuuluu kirkkoja 160 maassa. Sivulla on informaatiota kirkkokunnan toiminnan välineistä, uutisia ja linkkejä.
Webbplatsens språk: 
http://www.anglicancommunion.org

Visa mera
Uutiset, anglikaanisen kirkon hiippakunnat ja seurakunnat.
http://anglicansonline.org

Visa mera
Suomalainen Pyhän Pietarin seurakunta on Viron evankelis-luterilaisen kirkon suomenkielinen seurakunta, jonka keskus on Tallinnassa mutta joka toimii koko maassa. Se saa avustusta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallitukselta. Sivuilla on tietoa seurakunnan toimihenkilöistä ja toiminnasta sekä kuvagalleria. Osa aineistosta on viron-, englannin- ja ruotsinkielistä.
Webbplatsens språk: 
http://www.eelk.ee/tallinna.soome

Visa mera
På Finlands svenska adventskyrkas svenska sidor finns en kort beskrivning av Adventkyrkan, dess tro och verksamhet, kontaktuppgifter till församlingarna och predrikningar.
Webbplatsens språk: 
https://fsa.adventist.fi/

Visa mera
Finlands svenska baptistsmission, moderförening för Svenskfinlands baptistförsamlingar Kontaktuppgifter, verksamhetsinfo samt språkröret Missionsstandaret.
Webbplatsens språk: 
http://www.baptist.fi

Visa mera
Henotes (yhteys)-seurakunta on perustettu 1990-luvulla. Opillisesti se edustaa herätyskristillisyyttä, joka tunnustaa Raamatun ainoaksi opinnormiksi. Yhteisön paikallisseurakunnat toimivat yhteistyössä eri kirkkokuntiin kuuluvien kristittyjen kanssa. Sivuilla on lyhyt esittely liikkeen näkemyksistä ja tietoa sen toiminnasta.
Webbplatsens språk: 
http://personal.inet.fi/koti/henotes/index.html

Visa mera
Lähinnä pääkaupunkiseudulla toimiva englanninkielinen seurakunta, joka toimii läheisessä yhteistyössä Helsingin evankelis-luterilaisten seurakuntien kanssa, mutta on välttänyt tiukkaa opillista sitoutumista voidakseen palvella erilaisista kulttuureista lähtöisin olevia kristittyjä. Sivuilla on yhteys- ja toimintatietoja sekä pääsy seurakunnan lehteen IEC Newsletter.
Webbplatsens språk: 
http://www.church.fi

Visa mera
V. 1947 perustettu Luterilainen maailmanliitto (Lutheran World Federation) on maailman luterilaisten kirkkojen yhteistyöjärjestö, jonka 133 jäsenkirkkoon kuuluu n. 90 % maailman 65 miljoonasta luterilaisesta. Sivuilla esitellään järjestöä ja sen toimintaa. Hyödyllinen on luettelo jäsenkirkoista yhteystietoineen ja mahdollisine nettiyhteyksineen.
Webbplatsens språk: 
http://www.lutheranworld.org

Visa mera
Evenkelis-luterilaisen Lähetysyhdistys Kylväjän sivuilla on tietoa lähetystyöstä, lähetystoiminnasta ja työn hedelmistä.
Webbplatsens språk: 
http://www.flom.fi/index.php?/kylvajalehti

Visa mera
Finlands svenska metodistkyrka är en finlandssvensk kristen kyrka med ett tusental församlingsmedlemmar. Info om bl.a. metodistkyrkans tro (metodism) och församlingar runtom i Svenskfinland.
Webbplatsens språk: 
http://www.metodistkyrkan.fi/

Visa mera
Missionskyrkan i Finland (MKF) består av 17 självständiga församlingar som finns på olika orter i Svenskfinland. Utöver det dagliga församlingsarbetet bedriver MKF missions- och biståndsarbete på många håll i världen. Webbplatsen innehåller information om verksamheten i Finland och utomlands och tidningen På väg.
Webbplatsens språk: 
http://mkf.fi/

Visa mera
Sisältää muun ohella artikkeleita Raamatusta ja sen tulkinnasta.
Webbplatsens språk: 
http://www.netmission.fi

Visa mera
Vapaakirkkojen ja helluntaiseurakuntien yhteystiedot, keskustelupalsta ja rukouskanava. Tietoa myös kokouksista ja lähetystyöstä.
Webbplatsens språk: 
http://www.nettikirkko.net

Visa mera
Pelastusarmeijan historiaa ja tehtävät. Sotahuuto-lehti. Linkki kansainvälisen Pelastusarmeijan sivulle.
Webbplatsens språk: 
http://www.pelastusarmeija.fi

Visa mera
Uskon pääkohdat, seurakuntien yhteystiedot, saarnoja (mp3-tiedoistoina).
Webbplatsens språk: 
http://www.raamattupuhuu.fi

Visa mera
Tietoa kansainvälisen Pelastusarmeijan hengellisestä taustasta ja uskosta, organisaatiosta ja työmuodoista. Eri maiden tai alueiden Pelastusarmeijat kotisivulinkkeineen löytyvät kartalta.
Webbplatsens språk: 
http://www.salvationarmy.org

Visa mera
Suomen vapaa evankelisluterilainen seurakuntaliitto on luterilaista oppia tunnustava vapaakirkko, joka on muodostunut 1920-luvulla ja joka on rekisteröitynyt Uskonnonvapauslain mukaiseksi uskonnolliseksi yhteisöksi. Sivuilla on liikkeen lyhyt esittely ja yhteystiedot.
Webbplatsens språk: 
http://www.svels.fi/

Visa mera
Suomen Adventtikirkon tapahtumakalenteri, organisaatio, seurakunnat, toiminta ja historia. Sivuilla on myös nettipastori.
Webbplatsens språk: 
http://www.adventist.fi/

Visa mera
Sivuilla on tiivis esitys baptistien opinnäkemyksestä, tietoa Suomen baptistien lähetystyöstä ja lähetyskohteista sekä informaatiota kirkkokunnan tapahtumista ja järjestämästä koulutuksesta.
Webbplatsens språk: 
http://www.baptisti.fi

Visa mera
Helluntaikansa ry:ssä yhteistyötä harjoittavat ne perinteisen helluntailiikkeen piirissä toimivat, jotka haluavat säilyttää kunkin seurakunnan täydellisen itsenäisyyden ja olla liittymättä valtakunnalliseen Suomen helluntaikirkkoon. Sivuilla on tietoa liikkeen opinnäkemyksistä ja toiminnasta.
Webbplatsens språk: 
http://helluntaikansa.fi/

Visa mera
Suomen helluntaikirkon kotisivu. Suomen helluntaikirkko on syntynyt helluntaiseurakuntien yhteiselimeksi. Perinteisesti suomalaisen helluntailaisuuden piirissä on korostettu kunkin seurakunnan täydellistä itsenäisyyttä. Sivuilla esitetään kirkon yhteystiedot, sen historia ja oppi sekä julkaistaan uutisia. Palauteosasto.
Webbplatsens språk: 
http://www.suomenhelluntaikirkko.fi/

Visa mera
Itsenäinen, Suomen evenkelis-luterilaisesta kansankirkosta riippumaton kirkkokunta. Sivuilla on tietoa mm. toiminnasta, julistuksesta, sisarkirkoista ja työntekijöistä.
Webbplatsens språk: 
http://www.tunnustuskirkko.fi

Visa mera
Sivulla lyhyt esittely metodismista ja yhteys Suomen metodistikirkon amerikkalaiseen emokirkkoon The United Methodist Church.
Webbplatsens språk: 
http://www.metodistikirkko.fi

Visa mera
Suomen Tunnustuksellien Luterilainen Kirkko (STLK) on puhdasoppista luterilaisuutta ja tunnustuskirjoja korostava kirkko. Ollen alkujaan yhtä SLEY:n kanssa liike rekisteröitiin 1929 omaksi kirkoksi. Sivulla esitellään julkaistavaa Luterilainen-lehteä, kuten myös kirkon kustantamia kirjoja. Lisäksi tarjotaan tiivistelmä opista, liikkeen historiaa, viiteitä ajankohtaisiin artikkeleihin.
Webbplatsens språk: 
http://www.luterilainen.com

Visa mera
Suomen Vapaakirkon tunnustukset, lähetystyö, nuorisotyö, kansainvälinen yhteistyö sekä historiaa.
Webbplatsens språk: 
http://www.svk.fi

Visa mera
Vörå frikyrkoförsamling bildades 1.11.1995 som en sammansmältning av den lokala baptistförsamlingen (grundad 1873) och pingstförsamlingen Elim (grundad 1933). Sidorna informerar om församlingens historia, avsikt och verksamhet.
Webbplatsens språk: 
http://netti.nic.fi/~frikyrka

Visa mera