Liikenne- ja viestintäviraston ajoneuvolaskureilla voi tarkistaa ajoneuvoveron ja käyttövoimaveron (kuorma-autoille) määrän.
Webbplatsens språk: 
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/ajoneuvoverolaskuri

Visa mera
Palvelusta löytyy autoverolaskuri ja autoverotuksessa käytettäviä uusien ja käytettyjen ajoneuvojen hintatietoja.
Webbplatsens språk: 
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/auto/autoverotus/autoveron_maara/

Visa mera
På sidorna anvisas hur man kontrollerar den förhandsifyllda skattedeklarationen under grupperingar som personkunder, jordbruksidkare, skogsbruksidkare, affärsidkare och yrtkesutövare. Frågor och svar samt väsentliga länkar ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.skatt.fi/skattedeklaration

Visa mera
Verokoneen avulla voi arvioida maksettujen verojen määrää. Verokone ottaa huomioon valtion tuloverot, kunnallisveron sekä arvonlisäverot ja valmisteverot. Verokone on laadittu palkansaajan henkilökohtaisen verotuksen laskentaan. Koneesta saa myös laskelman siitä, mihin verorahat käytetään.
Webbplatsens språk: 
https://www.totuusveroistasi.fi/

Visa mera
Sivuilla julkaistaan lyhennelminä keskusverolautakunnan antamia ennakkoratkaisuja. Keskusverolautakunta käsittelee tulo- ja varallisuusverotukseen sekä arvonlisäverotukseen liittyviä asioita.
Webbplatsens språk: 
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ennakkoratkaisut/

Visa mera
Förteckning över inkomstskattesatser för kommuner, evangelisk-lutherska kyrkans och ortodoxa kyrkosamfundets församlingar för finansåret 2021.
Webbplatsens språk: 
https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/beslut/47465/kommunernas-och-f%C3%B6rsamlingarn...

Visa mera
Verohallinnon sivuilta löytyvät kuntien- ja seurakuntien tuloveroprosentit.
Webbplatsens språk: 
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47465/kuntien-ja-seurakuntien-tuloveroprosentit...

Visa mera
I MinSkatt kan man sköta skatteärenden.
Webbplatsens språk: 
https://www.vero.fi/sv/e-tjanster/minskatt/

Visa mera
Portaali, josta saa kuudella kielellä verotietoa jokaisesta pohjoismaasta. Sivuilta saa tiedon verokohtelusta sekä asuinvaltiossa että toisessa pohjoismaassa, josta saa tuloja tai jossa on varallisuutta. Portaalissa on myös kysymys/vastauspalvelu.
Webbplatsens språk: 
https://www.nordisketax.net

Visa mera
Verkkopalvelu Verohallinnon asiakkaille. Verohallinnon nykyiset sähköiset asiointipalvelut siirtyvät OmaVeroon vaiheittain. Palvelussa voi antaa esimerkiksi lahjaveroilmoituksen, antaa veroilmoituksen arvonlisäverosta tai työnantajasuorituksista, vastata selvityspyyntöön tai ilmoittaa tilinumeron. Ohjevideoilla neuvotaan ja kirjautumisen jälkeen apua löytyy ohjeikoneista.
Webbplatsens språk: 
https://www.vero.fi/omavero

Visa mera
Skatteförvaltningens webbplats innehåller omfattande information om beskattning. Sidorna innehåller bl.a. anvisningar och råd om beskattning riktad till både privatpersoner och olika företag, fakta om skattebetalningar och -återbäringar och information om redovisningen av skattemedel till skattetagarna. Vidare finns uppgifter om publikationer och statistik. Skatteprocenträknare som räknar ut hur inkomster och avdrag påverkar skatteprocenten ingår. Skatteförvaltningen som organisation presenteras också. Deklarationsblanketter och övriga skatteblanketter är tillgängliga på sidorna.
Webbplatsens språk: 
https://www.vero.fi/sv

Visa mera
Sidorna informerar om hur man i kostnadsbeslutet fastställer beloppen av de dagpenningar, kilometerersättningar och övriga ersättningar, som arbetsgivaren kan skattefritt ersätta arbetstagaren under de i beslutet angivna förutsättningarna.
Webbplatsens språk: 
https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/beslut/47405/skattef%C3%B6rvaltningens-beslut-o...

Visa mera
Esko Linnakankaan ja Kalle Isotalon kirjassa selvitetään, millaisia vaikutuksia sodilla ja muilla poikkeusoloilla on ollut ja on yhä verojärjestelmäämme. Tutkimus alkaa Ruotsin vallan ajasta ja jatkuu vuoteen 2022, jolloin Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan.
Webbplatsens språk: 
https://helda.helsinki.fi/items/7ad18197-2182-486a-adfe-37e4f6160b2b

Visa mera
Emeritusprofessori Esko Linnakangas analysoi veneveron suunnittelua eri vaiheissa. Venevero ei toteutunut, mutta moni muu kulutusvero oli käytössä Suomessa ennen itsenäisyyttä ja sen jälkeen ja edelleen. Tutkielmassa käydään läpi kulutusverotuksen historiaa Suomessa eri aikakausina.
Webbplatsens språk: 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/201585/Suomen%20kulutusverotuksen%20historia%282%29...

Visa mera
Euroopan unionin sivulta löytyy verotukseen ja tullaukseen liittyviä tietokantoja ja palveluita. Niiden joukossa on mm. Taxes in Europe -tietokanta ja tullitariffeja sisältävät tietokannat,
Webbplatsens språk: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/online-services_en

Visa mera
Information om skattekort för barn och ungdomar under 20 år och anvisningar, hur kortet beställs.
Webbplatsens språk: 
https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/skattekort-och-skattedeklaration/skattekort/unga-och-barn/

Visa mera
Verohallinnon sivusto sisältää ohjeita, julkaisuja, lomakkeita ja veroilmoitusten täyttöoppaita. Verolaskurilla voi laskea oman veroprosenttinsa. Palvelun kautta voi myös tilata verokortin.
Webbplatsens språk: 
https://www.vero.fi/

Visa mera
Verohallinto on koonnut OmaVerosta usein kysyttyjen kysymysten ja vastauksen listauksen.
Webbplatsens språk: 
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/tietoa-omaverosta...

Visa mera
Verojen kirja sisältää perustiedot yhteiskunnan tuloista. Se listaa julkisyhteisöjen kokonaistulot vuodesta 1975 lähtien ja kuvaa valtion ja kuntien tulonlähteissä tapahtuneita muutoksia.
Webbplatsens språk: 
https://www.eva.fi/blog/2015/08/21/verojen-kirja-2-painos/

Visa mera
Verohallinto on koonnut Verokampukselle tietoa verotuksesta nuorille. Sivuilla kerrotaan, milloin tarvitaan verokorttia, mistä tuloista maksetaan veroja ja miten veroilmoitus tarkistetaan. Opiskelijoiden verotuksesta löytyy myös tietoa.
Webbplatsens språk: 
https://www.verokampus.fi/

Visa mera
Kirjassa käsitellään ulkomaisten ja suomalaisten veroprotestien historiaa 2000-luvulle asti. Kirjassa tarkastellaan veroprotestien syitä, verolajeja, protestimuotoja ja veroprotestien seurauksia. Lisäksi selvitetään veroprotestien oikeussääntöjä ja tarkastellaan laillisia ja laittomia vaikutusmahdollisuuksia veroihin.
Webbplatsens språk: 
http://hdl.handle.net/10138/351415

Visa mera
Veronmaksajain Keskusliiton sivusto sisältää yhdistyksen lehdistötiedotteita, uusimpien tutkimusten tiivistelmät, liiton julkaisemaa tietoa tuloverotuksesta ja kansantaloudesta sekä esim. yhdistyksen laatimia verovinkkejä. Sivuilla on lisäksi tietoja koulutustilaisuuksista ja Veronmaksajain Keskusliiton jäseneduista. Järjestön jäseneksi voi liittyä, ja sen kustantamia julkaisuja voi tilata web-sivujen kautta.
Webbplatsens språk: 
https://www.veronmaksajat.fi/

Visa mera
Tietopaketissa kerrotaan veroparatiisien käyttötavoista ja niiden laittoman käytön torjunnasta.
Webbplatsens språk: 
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/verohallinnon_esittely/toiminta/vastuullisuus/verovaj/ver...

Visa mera
Kalle Isotalon ja Esko Linnakankaan kirjassa selvitetään tulo- ja varainverojen nykyisten verotukien ja verosanktioiden tausta, synty ja kehitys sekä tarkastellaan kriittisesti nykyistä järjestelmää kiinnittäen huomiota aineellisten säännösten lisäksi verotusmenettelyyn, verosuunnitteluun ja lainvalmistelun ongelmiin. Kirja kattaa yksityishenkilöiden ansio- ja pääomaverotuksen sekä yritysten tuloverokohtelun. Tuloveron lisäksi käsitellään perintö- ja lahjaverotusta, kiinteistöveroa ja varainsiirtoveroa.
Webbplatsens språk: 
http://hdl.handle.net/10138/354446

Visa mera
Nykyinen verojärjestelmä sai alkunsa 150 vuotta sitten, jolloin Suomessa aloitettiin henkilöön perustuva tuloverotus. Artikkelikokoelman avulla voi perehtyä verotuksen historian ohella suomalaisen yhteiskunnan muutoksiin.
Webbplatsens språk: 
https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/esitys--ja-opetusmateriaalit/verotus_1865-20...

Visa mera
Infopankissa esitellään suomalaista verotusjärjestelmää, sen toimintaa sekä verokorttia, veroilmoitusta ja -päätöstä useilla kielillä erityisesti maahanmuuttajaväestölle.
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/tyo-ja-yrittajyys/verotus

Visa mera
Viisi kertaa vuodessa ilmestyvä veroalan ammattijulkaisu. Sivulla lehden sisällysluettelot vuodesta 1/1998 ja mediatiedot.
Webbplatsens språk: 
https://www.verotus-lehti.fi

Visa mera
Sivuilla on tietoa verotuksesta palkansaajille ja muille henkilöasiakkaille.
Webbplatsens språk: 
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/

Visa mera