Portalen innehåller EU-rätten (t.ex. EU:s fördrag, direktiv, förordningar, beslut och konsoliderad lagstiftning), )förberedande rättsakter (t.ex. lagförslag, rapporter och grön- och vitböcker), EU:s rättspraxis (t.ex. domar och beslut), internationella avtal och officiella dokument.
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv

Visa mera
EUR-Lex sisältää Euroopan unionin oikeuden tekstit: Euroopan unionin virallisen lehden, perussopimukset, lainsäädännön, oikeuskäytännön sekä lainsäädännön valmisteluasiakirjat.
Webbplatsens språk: 
https://eur-lex.europa.eu/

Visa mera
Tiivistelmä Euroopan unionin lainsäädännöstä alueen turvallisuuden suojaamiseksi: strategia ja toimintasuunnitelma, tiedonsaanti ja tiedonvaihto, ennaltaehkäisy, suojaus, toiminnan estäminen, varautuminen, toimielimet ja elimet.
Webbplatsens språk: 
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/23.html?expand=2307&locale=fi

Visa mera
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen asteen tuomioistuimen viimeaikainen oikeuskäytäntö, lukuun ottamatta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen henkilöstöasioissa antamia tuomioita. Sisältää tuomiot ja ratkaisuehdotukset 17.6. 1997 lähtien.
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_106308/fi/

Visa mera
Finländsk lagstiftning och rättspraxis. Omfattar Finlands lagstiftning med författningar, Högsta domstolens prejudikat, myndighetsnormer, statsfördrag och regeringspropositioner. Sökfunktion i varje kategori.
Webbplatsens språk: 
http://www.finlex.fi/svenska

Visa mera
Maksuton säädöstietopankki, johon sisältyvä lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, hallituksen esitykset, viranomaisnormit ja valtiosopimukset.
Webbplatsens språk: 
https://finlex.fi

Visa mera
Julkisen sanan neuvoston päätökset vuodesta 1995 alkaen. Päätöksiä voi hakea sanahakuna. Sivuilla on journalistin ohjeet sekä kerrottu miten kantelu tehdään. Tietoa yksityiselämän suojasta.
Webbplatsens språk: 
https://www.jsn.fi/

Visa mera
Uusimmat vuosikirjapäätökset, vuosikirjapäätökset 2002-, uusimmat lyhyet ratkaisuselosteet, lyhyet ratkaisuselosteet 2002-. Kaikki vuodesta 1944 lähtien julkaistut selosteet ovat saatavilla Valtion säädöstietopankissa Finlexissä.
Webbplatsens språk: 
https://www.kho.fi/fi/index/paatokset.html

Visa mera
Lagrummet on Ruotsin valtion julkinen oikeustietojärjestelmä. Hakemiston kautta löytyy Ruotsin säädöskokoelma (säädöskokoelma julkaistussa muodossaan, säädöskokoelman hakemisto ja säädökset ajantasaistettuina), viranomaismääräyksiä, lainvalmisteluun liittyvää materiaalia kuten komiteanmietintöjä (SOU) sekä tietoja tuomioistuinratkaisuista.
Webbplatsens språk: 
https://lagrummet.se/lagrummet/

Visa mera
Lakiarkistoon on koottu vanhoja säädöksiä 1680-luvulta alkaen. Ne liittyvät rikoslakiin, sortokausiin, kieltolakiin ja ns. torpparilakiin eli lunastuslakiin.
Webbplatsens språk: 
http://www.mlang.name/arkisto/

Visa mera
I N-Lex kan man hitta de nationella rättsdatabaserna i EU-länderna. Portalen länkar också till andra länders webbplatser med rättdatabaser.
Webbplatsens språk: 
https://n-lex.europa.eu/n-lex/index?lang=sv

Visa mera
Tietokannat sisältävät korkeimman oikeuden ratkaisuja v. 1926 alkaen, korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja vuodesta 1944 lähtien, hovioikeuksien oikeustapauksia vuodesta 1964 alkaen, hallinto-oikeuksien (ja aiempien lääninoikeuksien) ratkaisulyhennelmiä, markkinaoikeuden ratkaisuja ja lausuntoja, työtuomioistuimen ratkaisuja ja lausuntoja, valikoiman oikeustapauksia vakuutusoikeuden kaikista asiaryhmistä, EY-tuomioistuimen ratkaisujen tiivistelmiä, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tiivistelmiä sekä kotimaisia ja eurooppalaisia tuomioistuinratkaisuja koskevia viittauksia suomalaisesta oikeuskirjallisuudesta vuodesta 1926 lähtien.
Webbplatsens språk: 
https://finlex.fi/fi/oikeus/

Visa mera
Opinionsnämnden för massmedier har till uppgift att tolka god journalistisk sed och försvara yttrande- och publiceringsfriheten Det går att söka besluten gjorda av Opinionsnämnden för massmedier sedan år 1995. Journalistreglerna godkända av Finlands journalistförbund ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.jsn.fi/sv/

Visa mera
Tanskalainen oikeudellinen tietokanta, joka sisältää mm. säädökset.
Webbplatsens språk: 
https://www.retsinfo.dk

Visa mera
Norjalainen säädöstietokanta, uusimmat korkeimman oikeuden ratkaisut ja säädöskokoelma.
Webbplatsens språk: 
https://www.lovdata.no

Visa mera
Ruotsin valtiopäivien sivusto sisältää mm. kaikki Ruotsin lait ja asetukset (SFST), komiteanmietinnöt, hallituksen esitykset ja valiokuntien mietinnöt.
Webbplatsens språk: 
https://www.riksdagen.se

Visa mera
Palvelussa on TUKESin toimialoja koskevat ajantasaiset säädökset, säädösten viitetietokortit, hallituksen esitykset ja asiahakemisto sekä keskuksen omaan aineistoa, mm. TUKES-ohjeita. Palvelun alat ovat vaaralliset kemikaalit, painelaiteturvallisuus, pelastustoimen laitteet, sähköturvallisuus, sähkömagneettinen yhteensopivuus, energiamerkintä ja energiatehokkuus, mittaamisvälineet ja jalometallituotteet.
Webbplatsens språk: 
https://tukes.edilex.fi/fi

Visa mera
Ahvenanmaan säädöskokoelmassa julkaistut keskeiset säädökset sekä erikseen säädöskokoelma pdf-muodossa vuodesta 1998 alkaen.
Webbplatsens språk: 
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning

Visa mera
Information om åländsk lagstiftning och Ålex, den elektroniska lagsamlingen.
Webbplatsens språk: 
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning

Visa mera