Sijoitusalan erikoislehti. Uutisia, katsauksia, pörssitiedotteita, tietoa sijoitusrahastoista ja pörssiyhtiöistä, sijoitusvihjeitä, selvityksiä ja analyyseja.
Webbplatsens språk: 
https://www.arvopaperi.fi

Visa mera
Asiakastiedon sivuilta löytyy maksullisia luottotietoja tietokannasta ja infopalvelusta. Lisäksi uutisia ja ajankohtaista tietoa sekä Luotsi ja Luottolista verkkolehdet ilmaiseksi.
Webbplatsens språk: 
https://www.asiakastieto.fi

Visa mera
Englannin keskuspankin tietoa maan taloudesta, markkinoista sekä valuutasta.
Webbplatsens språk: 
https://www.bankofengland.co.uk/

Visa mera
Talouselämän tietoa osakkeista, indekseista, valuutoista ja korkokehityksestä.
Webbplatsens språk: 
https://bigcharts.marketwatch.com/

Visa mera
Artikkeleita ja talousuutisia, tietoa osakemarkkinoista ja muista sijoitusmuodoista.
Webbplatsens språk: 
https://www.bloomberg.com/europe

Visa mera
Börsstiftelsen är en opartisk organisation vars uppgift är att främja värdepapperssparandet och värdepappersmarknaden. På webbplatsen finns praktiska guider om aktier, fondsparande och andra värdepapper.
Webbplatsens språk: 
http://www.porssisaatio.fi/se/

Visa mera
Päivittäisiä talousuutisia CNN:n toimittajilta.
Webbplatsens språk: 
https://edition.cnn.com/business

Visa mera
Digitreenien selkeä opastus verkkopankin käytöstä sekä maksamisesta verkossa. Treeneissä edetään askel askelelta vastaamalla kysymyksiin aiheesta.
Webbplatsens språk: 
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/11/14/digitreenien-peruskurssi-pankit-ja-maksaminen

Visa mera
EDGAR -yritystietokanta sisältää yrityksestä taloudellista tilannetta kuvaavia indikaattoreita sekä tilinpäätösanalyysejä.
Webbplatsens språk: 
https://www.sec.gov/edgar/search-and-access

Visa mera
Euroopan investointipankin, Euroopan unionin pankin sivuilta löytyvät tiedot pankin lainatoiminnasta, sijoituksista sekä muusta politiikasta.
Webbplatsens språk: 
https://www.eib.org/en/

Visa mera
Euromoney -palvelu tarjoaa rahoitusalan tutkimustuloksia, uutisia, tapahtumakalenterin.
Webbplatsens språk: 
https://www.euromoney.com

Visa mera
Euroopan keskuspankin esittely, lehdistötiedotteet, puheet, tilastot, julkaisut, projektit sekä tietoa unionin rahalaitoksista ja kansallisista keskuspankeista.
Webbplatsens språk: 
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.fi.html

Visa mera
Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki perustettiin tukemaan Itä-Euroopan ja entisten neuvostomaiden talouskehitystä ja siirtymistä avoimeen markkinatalouteen. Nykyisin pankki toimii 30 maassa. Sivulla on pankin ja sen toiminnan esittely, uutisia ja tapahtumia sekä julkaisuja.
Webbplatsens språk: 
https://www.ebrd.com

Visa mera
På europeiska centralbankens sida informeras om europeisk penningpolitik, det europeiska monetära systemet och ekonomiska samarbetet, valutan euro, statistik och marknader.
Webbplatsens språk: 
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.sv.html

Visa mera
Finansbranschens centralförbunds webbsidor innehåller mångsidig info om det finländska bankväsendet, bankernas tjänster och penningväsen rent allmänt. Främst aktualiteter, och arkiv med dessa. Delvis enbart i pdf-filformat.
Webbplatsens språk: 
http://www.finanssiala.fi/meista/sv

Visa mera
Täällä on tietoa siitä, miten finanssialalle voi opiskella, minkälaista alalla työskentely on ja minkälaista koulutusta on tarjolla jo alalla oleville. Finanssialan perusteet -oppimateriaali tarjoaa perustietoa pankkialasta, vakuuttamisesta, säästämisestä ja sijoittamisesta sekä alan uusista innovaatioista.
Webbplatsens språk: 
https://www.finanssialalle.fi/

Visa mera
Finanssiala ry on laatinut digiopastajille ohjeet siihen, mitä tulee ottaa huomioon, kun opastetaan asiakkaita pankki-, vakuutus- ja eläkeasioiden hoidossa.
Webbplatsens språk: 
https://www.finanssiala.fi/julkaisut/turvalliset-digipalvelut-arjen-apuna/

Visa mera
Finanssivalvonta on koonnut pankkipalvelujen käyttäjille, vakuutusasiakkaille, säästäjille ja sijoittajille tietoa finanssimarkkinoilla tarjottavista tuotteista ja palveluista. Sivuilla kerrotaan erityyppisistä palveluntarjoajista, tuotteiden ja palveluiden ominaisuuksista, sopimusten tekemisestä sekä menettelytavoista mahdollisissa ongelmatilanteissa.
Webbplatsens språk: 
https://www.finanssivalvonta.fi/kuluttajansuoja/

Visa mera
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta neuvoo kuluttajia ja yrityksiä pankkitoiminnan ja vakuutusalan käytännöissä.
Webbplatsens språk: 
https://www.fine.fi/

Visa mera
Presentation och historik över Finlands Bank. Central information om verksamhet med aktualiteter, statistik, publikationer och funktioner som penningpolitik, finansmarknad, betalningssystem, sedlar och mynt, forskning och internationellt samarbete. Länkar till finländska och utländska instanser inom motsvarande ämnesområde.
Webbplatsens språk: 
http://www.suomenpankki.fi/sv/Pages/default.aspx

Visa mera
Finnfund rahoittaa kannattavia yhteisyrityksiä kehittyvissä maissa.
Webbplatsens språk: 
https://www.finnfund.fi

Visa mera
FINSIF ry:n tarkoituksena on edistää vastuullista sijoittamista, joka ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät kysymykset varainhoidossa ja sijoituspäätöksiä tehtäessä. Sivuilta löytyy tietoa vastuullisesta sijoittamisesta, YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet sekä sanasto.
Webbplatsens språk: 
https://www.finsif.fi

Visa mera
Tavaramerkkisuojattuja PIX- hintaindeksejä sellu-, painopaperi-, pakkaus- ja keräyspaperilajeille.
Webbplatsens språk: 
https://www.foex.fi

Visa mera
Markkinatietoa ja arvopaperimarkkinoiden kursseja.
Webbplatsens språk: 
https://www.nordnet.fi/markkinakatsaus/fi

Visa mera
Julkaisuun on koottu tietoa siitä, minkälaista neuvontaa ja tukea pankit tarjoavat ikääntyneille erilaisten palveluiden käytössä.
Webbplatsens språk: 
https://www.fine.fi/julkaisut/julkaisu/ikaihmisten-pankkipalvelut.html

Visa mera
International Monetary Fund IMF:n katsaukset maailmantaloudesta ja sen tulevaisuuden näkymistä.
Webbplatsens språk: 
https://www.imf.org/en/publications/weo

Visa mera
IFC:n organisaatio ja rahoitustoiminta.
Webbplatsens språk: 
https://www.ifc.org

Visa mera
Pörssi tänään, pörssikurssit, arvopaperivälittäjät, rahastot tänään, rahastokurssit, raha tänään, korot, valuutat, muut markkinat.
Webbplatsens språk: 
https://www.kauppalehti.fi/porssi

Visa mera

Sidor