2 träffar. Visar 1 - 2 träffar.
Om logik, vetenskapsfilosofi och kunskapsteorier, inkl. centrala filosofer, i form av två nätkurser (lämpar sig även för självstudier). I A-kursen ingår t.ex. språkfilosofi, argumentationsanalys och ontologi, medan B-kursen fördjupar dessa och vidare behandlar t.ex. analytisk resp. syntetisk filosofi. Litteraturtips och övningar.
Webbplatsens språk: 
http://www.filosofi.gotland.se/index.htm

Visa mera
Hans Rosing är lektor emeritus i vetenskapsfilosofi vid Åbo Akademi. Den här sidan innehåller texter som han skrivit, både artiklar och hela bokmanuskript. Innehåll: Att resonera logiskt: inledning till logikens grundbegrepp och metoder: Kurskompendium för grundkursen i logik, Är gud en osynlig krokodil?, Teknologins filosofi, Riskfilosofi: begrepp, kunskap, handling.
Webbplatsens språk: 
http://web.abo.fi/fak/hf/filosofi/HRlogik/logik.html

Visa mera