48 träffar. Visar 1 - 30 träffar.
Information om avfallshantering, avfallsplanering, avfallsavgifter och skattter, producentansvar och myndigheternas uppgifter inom avfallshanteringen.
Webbplatsens språk: 
http://www.ymparisto.fi/sv-FI/Konsumtion_och_produktion/Avfall_och_avfallshantering

Visa mera
Oy Botniarosk Ab informerar på sin webbplats om verksamhet och tjänster. Uppgifter om avfallsbestämmelser, sopsortering, och kompostering samt en omfattande förklarande avfallsordlista ingår också.
Webbplatsens språk: 
http://www.botniarosk.fi/site?node_id=59&language=se

Visa mera
Sivuilla kerrotaan jätteistä ja niiden vaikutuksista luontoon sekä kierrätyksestä ja mahdollisuuksista vähentää jätteitä. Erityisesti käsitellään kiinteitä jätteitä, ongelmajätteitä ja viemärijätteitä, saastumisen ja jätteiden maailmanlaatuisia vaikutuksia sekä toimenpiteitä tulevaisuuden varalle. Sivuilla on aiheeseen liittyviä tehtäviä.
Webbplatsens språk: 
http://www.learner.org/exhibits/garbage

Visa mera
Käsittelee ja hyödyntää ongelma- ja muita jätteitä.
http://www.ekokem.fi

Visa mera
Euroopan Unionin jätteisiin suhtautumisen pohjana on kolme periaatetta: jätteiden vähentäminen, kierrätys ja uusiokäyttö sekä jätteiden hävittämisen kehittäminen ja tarkkailu. Sivusto sisältää EU:n jätelainsäädännön sekä erikseen tietoa erilaisista jätetyypeistä, mm. vaarallisista ja ongelmajätteistä, biohajoavasta jätteestä sekä jätteiden siirrosta ja jätestrategiasta.
Webbplatsens språk: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Visa mera
Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab är ett icke-vinstdrivande tjänsteföretag som ägs av Finlands industri och handel. Rinki svarar för att företagen på ett smidigt och effektivt sätt kan ta hand om sitt producentansvar för förpackningar. Webbplatsen som dels riktar sig till hushåll och dels till företag innehåller sorteringsanvisningar och information om Rinki-ekopunkter, Rinki-märket och om återvinning av förpackningar och förpackningarnas miljöpåverkan. Webbplatsen innehåller också statistik, upplysningar om Rinki och Rinkis verksamhet.
Webbplatsens språk: 
http://rinkiin.fi/for-hushall/

Visa mera
Miten selvitä hyvinvointivaltioiden asukkaiden tuottamasta valtavasta jätemäärästä, miten sitä voitaisiin vähentää ja käsitellä? Sivuilla on myös osio vaarallisista jätteistä ja esimerkkejä joidenkin yhdyskuntien jäteohjelmista.
http://www.learner.org/exhibits/garbage/intro.html

Visa mera
Information om allmänna bestämmelser och kundservice i avfallsfrågor i huvudstadsregionen. Webbplatsen innehåller bl.a. sorteringsanvisningar och information om återvinningsplatser, sortti-stationer, insamlingsbilar och mottagningsstationer för farligt avfall.
Webbplatsens språk: 
https://www.hsy.fi/sv/invanare/sortering/Sidor/default.aspx

Visa mera
HSY:n jätehuoltosivuilla on tietoa jätteiden keräyksestä, hyötykäytöstä, ongelmajätteistä ja kompostoinnista. Kiertävien keräysautojen aikataulut, jätehuollon toimipisteet sekä jätehuoltomääräykset pääkaupunkiseudulla on listattu.
Webbplatsens språk: 
http://www.hsy.fi/jatehuolto/Sivut/default.aspx

Visa mera
Yhdistys edustaa kuntien jätelaitoksia ja alueellisia jätehuoltoyhtiöitä. Sivulla on mm. selvitys Suomen yhdyskuntajätehuollosta, tietoa jätteen energiahyödyntämisestä, keskeinen lainsäädäntö sekä julkaisuja.
Webbplatsens språk: 
http://www.jly.fi

Visa mera
Jätelaitosyhdistyksen sivulle on koottu jätehuoltoon liittyvät keskeisimmät kansalliset säädökset.
Webbplatsens språk: 
http://www.jly.fi/saados1.php?treeviewid_tree4&nodeid=1

Visa mera
Kuntaliiton asiantuntijoiden kokoama tietopaketti on tarkoitettu etenkin jätehuoltotehtävissä toimiville avuksi päivittäiseen jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä. Sivuille on koottu säädöksiä, ohjeita, malleja, tulkintoja, lausuntoja ja linkkejä tärkeimpien yhteistoimintatahojen nettisivuille. Asiahakemisto auttaa tiedon löytymisessä.
Webbplatsens språk: 
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/yty/jatehuolto/Sivut/default.aspx

Visa mera
Jätehuollossa ja sitä sivuavissa tehtävissä toimiville henkilöille ja yhteisöille avoin ammatillinen ja aatteellinen yhteisjärjestö. Sivulla on lähinnä toimintatietoja.
http://www.jatehuoltoyhdistys.fi

Visa mera
Ympäristöministeriön sivulla on koottuna jätelainsäädäntöön liittyvät pykälät ja säädökset.
Webbplatsens språk: 
http://www.ym.fi/fi-FI/ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Jatelainsaadanto

Visa mera
Jäteopas on sovellus, jonka voi ladata mobiililaitteeseen tai käyttää selaimessa HSY:n sivulla. Kirjoittamalla roskan nimen, saa selville, mihin jätteeseen se kuuluu.
Webbplatsens språk: 
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/jateopas/Sivut/default.aspx

Visa mera
Jätehuollon suunnittelu, vastuut, maksut, verot ja viranomaisten tehtävät jätehuollossa käsitellään Ympäristö.fi-sivustolla.
Webbplatsens språk: 
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Jatteet_ja_jatehuolto

Visa mera
Kierrätys.infosta voi etsiä erityyppisille jätteille sopivan kierrätyspisteen. Haun voi tehdä alueen tai tarkan osoitteen perusteella. Sivuilta löytyy myös lajitteluohjeita ja tietoa jätteiden käsittelystä ja hyödyntämisestä.
Webbplatsens språk: 
http://www.kierratys.info

Visa mera
Illustrerat infopaket med allt du behöver veta om kompostering.
Webbplatsens språk: 
http://www.sorab.se/index.asp?id=1&id2=6&page=kompostguide_start

Visa mera
Metallin ja elektroniikan kierrätykseen kekittyneen yhtiön esittely. Sivuilla tietoa metalli-, monimetallipitoisen romun ja elektroniikkaromun käsittelystä, kierrätyksestä ja uusiokäytöstä
Webbplatsens språk: 
http://www.kuusakoski.fi

Visa mera
Ympäristöministeriö on koonnut muovin ja muovijätteen merkittävimmät kysymykset yhdelle sivulle. Sieltä lukea muovin kulutuksesta, muovijätteestä, sen kierrätyksestä, biohajovasta muovista, merten roskaantumisesta ja kansainvällsestä yhteistyöstä muoviongelman ratkaisemiseksi.
Webbplatsens språk: 
http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Muovit/Kysymyksia_ja_vastauksia_muoveista

Visa mera
Käymäläseuran sivuilla perustietoa kuivakäymälöistä, kompostoinnista ja niihin läheisesti liittyvistä asioista.
Webbplatsens språk: 
http://www.huussi.net

Visa mera
HSY:n lajitteluohjeet sisältää opastusta kaikenlaisen jätteen lajitteluun: bio- ja puutarhajäte, energiajae ja muovi, kartonki ja pahvi, lasi, metalli, ongelmajäte, paperi, rakennusjäte, sekajäte, sähkö- ja elektroniikkalaitteet. Palvelusta pääsee etsimään lähimmän keräyspisteen sekä selaamaan usein kysyttyjä kysymyksiä.
Webbplatsens språk: 
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/lajitteluohjeet/Sivut/default.aspx

Visa mera
Länsiuudenmaan jätehuolto Oy:n sivuilla on tietoa läntisen Uudenmaan 12 kunnan, 16 yrityksen ja yhteisön omistamasta jätehuoltoyhtiöstä. Sivuilta löytyvät sekajätteen keräyspisteet, hyötyjätepisteet, ongelmajätteen keräämisohjeet, jätteen lajitteluohjeet, kompostin rakentamisohjeet sekä tietoja kuljetuksista ja taksoista.
Webbplatsens språk: 
http://www.rosknroll.fi

Visa mera
Materiaalitkiertoon.fi esittelee kiertotalouden, kierrätyksen ja materiaalitehokkuuden ajankohtaisia asioita sekä kertoo Circwaste – Kohti kiertotaloutta -hankkeesta. Sivustolta löytyy työkaluja kiertotalouden edistämiseksi sekä oppaita, kuten "Rakentajan lajitteluopas" pienrakentajille.
Webbplatsens språk: 
https://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FI

Visa mera
Muovitiekarttaan on koottu toimia, joilla voidaan vähentää muoveista aiheutuvia haittoja, välttää turhaa kulutusta, tehostaa muovien kierrätystä ja löytää korvaavia ratkaisuja.
Webbplatsens språk: 
https://muovitiekartta.fi/

Visa mera
Sivuilta löytyvät pakkausten hyötykäyttöön liittyvä lainsäädäntö, ohjeet, tilastot ja ympäristörekisteriin liittyneet yritykset. Sivut on suunnattu lähinnä yrityksille, mutta soveltuvat kaikille pakkausjätteen käsittelyvelvotteista tietoa hakeville.
Webbplatsens språk: 
http://www.pyr.fi

Visa mera
Pantillisten juomapakkausten kierrätystietoa sekä kuluttajille että yrityksille.
Webbplatsens språk: 
http://www.palpa.fi

Visa mera
Sivuilla tietoa paristokierrätyksestä. Tietoa on kuluttajille, tuottajille sekä kaupoille. Lisäksi sivuilla ympäristötietoa.
Webbplatsens språk: 
http://www.recser.fi/?Etusivu

Visa mera
Verkkokaupasta saa kompostorit, ekologiset käymälät ja niiden tarvikkeet ja oheistuotteet.
Webbplatsens språk: 
http://www.pikkuvihrea.fi

Visa mera
Här kan du laddda ner Finlands färdplan för plast och En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi (Europeiska komissionen).
Webbplatsens språk: 
https://www.ym.fi/sv-FI/Miljo/Plaster

Visa mera

Sidor