Webbutgåva av Finlandssvenska bebyggelsenamn utgavs som tryckt bok av Svenska litteratursällskapet 2001. Webbutgåvan upptar liksom bokutgåvan samtliga bynamn, kommun- och stadsnamn, historiska sockennamn och namn på landskap i svensk- och tvåspråkiga trakter och ett urval svenska namn i finskspråkiga trakter – sammanlagt inemot 3 000 ortnamn.
Webbplatsens språk: 
http://bebyggelsenamn.sls.fi/

Visa mera
Julkishallinnon työntekijöille tarkoitettu opas sisältää ohjeita nimien suunnittelijoille ja nimistä päättäville. Oppaassa on tiennimien ja kaavanimien suunnittelun ohjeita sekä suosituksia organisaatioiden, palvelujen ja hankkeiden nimistä. Opas tarjoaa apua myös hallinnollisten alueiden nimien suunnitteluun ja kuntien nimenmuutoksiin kuntaliitoksissa.
Webbplatsens språk: 
https://kielitoimistonohjepankki.fi/hyvan-nimiston-opas/

Visa mera
En databas där du hittar betydelsen och ursprunget till svenska förnamn.
Webbplatsens språk: 
http://www.historiska.se/misc/gemensam/Nomina/nomina

Visa mera
I serien diskuteras finlandssvenska språkfrågor om bland annat dialekter, tvåspråkighet, översättningar, sociala koder, fackspråk, lånord och skällsord.
Webbplatsens språk: 
https://arenan.yle.fi/audio/1-50595227

Visa mera
Fornsvensk lexikalisk databas är en databas över det fornsvenska ordförrådet och omfattar c:a 54.000 uppslagsord.
Webbplatsens språk: 
http://spraakdata.gu.se/sdw

Visa mera
Institutets för språk och folkminnen ortnamnsregister utgör en digitaliserad version av det Topografiska registret i institutets samlingar.
Webbplatsens språk: 
https://www.isof.se/sprak/namn/ortnamn/ortnamnsregistret/sok-i-registret.html

Visa mera
I Släkt-sök kan man söka släktforskningsmaterial med släktnamn.
Webbplatsens språk: 
https://www.rotter.se/faktabanken/slaekt-soek

Visa mera
Kotimaisten kielten keskuksen ohjeeseen on koottu sellaisia suomenruotsalaisia sukunimiä, joiden ääntämys on tuottanut ongelmia.
Webbplatsens språk: 
https://www.kotus.fi/julkaisut/nimijulkaisut/suomenruotsalaisten_sukunimien_aantaminen

Visa mera
Information om hundratusentals svenska namn, namnstatistik, namngenerator, namntrender mm.
http://www.svenskanamn.se

Visa mera
Förteckning över svenska ortnamn i Finland och deras eventuella finska motsvarigheter.
Webbplatsens språk: 
https://kaino.kotus.fi/svenskaortnamn/

Visa mera
Svenska ortnamn i Finland sisältää 5 000 ruotsinkielistä paikannimeä tarkistettuine kirjoitusasuineen ja ääntämisohjeineen. Koska osalla kohteista on nimi sekä ruotsiksi että suomeksi, sisältyy julkaisuun myös 2 000 suomenkielistä nimeä.
Webbplatsens språk: 
https://kaino.kotus.fi/svenskaortnamn/

Visa mera