Verkkokokoelma sisältää 1600-luvun maakirjakarttoja (geometriset maakirjat) digitoituina kuvatiedostoina. Kartta-aineisto sisältää fyysisen ympäristön kuvailun lisäksi myös taloudellisia ja verotuksellisia tietoja. Karttoja voi hakea lääniluettelosta tai karttakuvasta.
Webbplatsens språk: 
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/14138

Visa mera
Gamla tryckta kartor innehåller digitaliserade versioner av Lantmäteriverkets tryckta grundkartor och topografkartor över Finland från 1949-1992.
Webbplatsens språk: 
http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/?lang=sv

Visa mera
Tietokantaan on koottu karttoja Suomen alueilta 1600-luvulta aina 1950-luvulle saakka. Kartat on ryhmitelty käyttötarkoituksen mukaan, esimerkkeinä maakirjakartat, tilus- ja kyläkartat, kaupunkikartat ja sotilaskartat. Sivuilta löytyy myös kartta-aiheisia tutkimuksia, tietopaketti maanmittauksen kehityksestä 1600- ja 1700-luvuilla Suomessa sekä Heikki Rantatuvan biografia.
Webbplatsens språk: 
https://expo.oscapps.jyu.fi/s/vanhakartta/page/etusivu

Visa mera
Tietoja vanhoista suomalaisista kartoista: topografikartoista, pitäjänkartoista, taloudellisista kartoista. Vanhoja karttoja myös kaupan.
Webbplatsens språk: 
http://www.strang.fi/karttatieto

Visa mera
Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistossa on digitoituna venäläisten sotilastopografien laatima kartasto 1850-luvulta. Kartasto sisältää 85 karttalehteä eri puolelta Suomea. Kartat ovat pdf-muodossa.
Webbplatsens språk: 
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/6534

Visa mera
Samlingen innehåller ett urval historiska kartor över Finland från 1500-talet till mitten av 1900-talet, som digitaliserats av Nationalbiblioteket. Kartor reflekterar förändringar i Finlands kartbild. De åskådliggör historien av Finlands statliga status och inre förvaltning samt visar, hur bebyggelse och samfärdsel har utvecklats.
Webbplatsens språk: 
https://www.doria.fi/handle/10024/78800

Visa mera
Paikkatietopalveluun julkaistaan katsottavaksi yleisön saataville kymmeniä tuhansia ilmakuvia, joista vanhimmat ovat 1930-luvulta. Niitä voi käyttää hyväksi esimerkiksi tutkimustyössä, mutta myös sukututkimuksessa ja paikallishistoriaa tutkiessa. Kuvan saa näkyviin zoomaamalla kartaan merkittyjä alueita.
Webbplatsens språk: 
https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/?zoomLevel=1&coord=525406_7159061&mapLayers=801+100+default,3400...

Visa mera
Under tiden 1837-1843 arbetade C. W. Gyldén som kartläggningsingenjör vid lantmäteristyrelsen i Finland. Han publicerade stadskartor över alla städer i Finland vid den tiden, totalt 31 kartblad. Dessa stadskartor trycktes alla i samma storlek 50,8 x 65,9 cm. Som ett resultat varierade kartans skalor från 1: 3200 till 1: 10000. Förutom stadens stadsplan innehåller varje karta en översiktskarta, en lista över offentliga byggnader och deras plats. De digitaliserade kartorna får fritt användas.
Webbplatsens språk: 
https://www.doria.fi/handle/10024/58895

Visa mera
Kansalliskirjasto on julkaissut Suomea koskevia historiallisia karttoja 1500-luvulta 1900-luvun puoliväliin. Kartat havainnollistavat Suomen valtiollisen aseman ja sisäisen hallinnon historiaa, liikenneyhteyksien kehitystä ja asutuskeskuksien kasvua.
Webbplatsens språk: 
https://www.doria.fi/handle/10024/78800

Visa mera
Suomen Matkailija-Yhdistyksen Suomi kartasto vuodelta 1902, Paul Kruhsen kokoelmasta
Webbplatsens språk: 
https://histdoc.net/historia/kartat.html

Visa mera
Claes Wilhelm Gyldén (1802-1872) oli maanmittauksen ja metsänhoidon ylihallituksen ylitirehtööri vuosina 1854-72. Toimiessaan maanmittausinsinöörinä maanmittaushallituksessa vuosina 1837-1843 Gyldén julkaisi Suomen kaikkien silloisten kaupunkien kaupunkikartat, yhteensä 31 karttalehteä. Nämä asemakaavakartat painettiin kaikki samassa koossa 50,8 x 65,9 cm. Tästä johtuen karttojen mittakaavat vaihtelivat asteikkojen 1:3200 – 1:10000 välillä. Kaupungin asemakaavan lisäksi jokaisessa kartassa on yleissilmäyskartta, julkisten rakennusten luettelo sekä niiden sijainti. Karttojen digitaaliset kopiot ovat osa Kansalliskirjasto Pelasta kirja -kokoelmaa, ja ne vapaasti käytettävissä.
Webbplatsens språk: 
https://www.doria.fi/handle/10024/58895

Visa mera
Sivuilla on tietoa Suomen merikarttojen historiasta ja luettelo kartoista.
Webbplatsens språk: 
https://www.strang.fi/merikarttatieto/

Visa mera
Maanmittauslaitoksen sivuille on koottu tietoa vanhojen karttojen hakutavoista ja verkkosijainneista. Karttaluetteloiden avulla selviää, mitä karttoja ja karttasarjoja on olemassa ja mistä ne löytyvät.
Webbplatsens språk: 
https://www.maanmittauslaitos.fi/suomenvanhatkartat

Visa mera
Vaasan saariston vanhat kartat sisältää karttoja vuodesta 1727 eteenpäin. Huvilaelämää esittelee Vaasan seudun ja Pohjanmaan huvilakulttuurin, kesäasutuksen ja mökkeilyn historiaa 1700-luvun lopulta alkaen. Vaasan lisäksi mukana on kohteita Kokkolasta, Pietarsaaresta, Uudestakaarlepyystä ja Kristiinankaupungista.
Webbplatsens språk: 
https://kartta.vaasa.fi/Huvilaelamaa/vanhatkartat/

Visa mera
Maanmittauslaitoksen karttoja eri aikakausilta skannattuina sovellukseen, jossa voi tarkastella alueen karttaa eri vuosilta.
Webbplatsens språk: 
https://vanhatkartat.fi/

Visa mera
Maanmittauslaitos on arkistoinut maanmittaustoimituksiin liittyviä asiakirjoja ja karttoja. Asiakirjoista löytyy tietoja esimerkiksi kiinteistöjen syntyhistoriasta, rajamerkeistä ja tieoikeuksista. Sivuilla kerrotaan laitoksen palveluista ja neuvotaan, miten vanhoja asiakirjoja voi tilata. Lisäksi esitellään verkosta löytyviä karttapalveluja.
Webbplatsens språk: 
https://www.maanmittauslaitos.fi/tietoa-maanmittauslaitoksesta/teemat/vanhat-kartat-ja-asiakirjat

Visa mera
Maanmittauslaitos on julkaissut verkossa vanhoja painettuja peruskarttoja ja Ylä-Lapin topografikarttoja. Kartat on painettu vuosina 1949–1992.
Webbplatsens språk: 
http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/

Visa mera