Sivulla on mm. erittäin laaja kuva-arkisto ja selvityksiä seismisten ilmiöiden syistä ja seurauksista.
https://nisee.berkeley.edu/elibrary/

Visa mera
Karttoja ja muuta informaatiota menneistä, tulevista ja parhaillaan tapahtuvista maanjäristyksistä.
https://www.usgs.gov/natural-hazards/earthquake-hazards/earthquakes

Visa mera
Islannin ilmatieteen laitoksen maanjäristyssivulla on katsaus maanjäristyksistä viimeisen 48 tunnin aikana..
Webbplatsens språk: 
https://en.vedur.is/earthquakes-and-volcanism/earthquakes

Visa mera
En mycket gedigen sida med ett stort antal artiklar om geologi. Första sidan är på finska, men resten av materialet finns på svenska.
Webbplatsens språk: 
http://www.geologia.fi/index.php/sv/

Visa mera
Geologia.fi avaa geologian kenttää monipuolisesti ja laajasti. Sivustolla kerrotaan maasta, maan rakenteesta, nimenomaan Suomen geologiasta, maaperästä, kallioperästä, luonnovaroista, mineraaleista, kivistä sekä jalokivistä. Geologisten teemojen alta löytyvät Suomen mammutit ja fossiileja. Korukivistä on kokonaisuus sekä oppimateriaaleja aiheista on monenlaisia. Sivuilla on myös Geologinen sanasto.
Webbplatsens språk: 
https://www.geologia.fi

Visa mera
GTK tekee maankäytön suunnitteluun, pohjaveteen, energiaan, merenpohjan käyttöön ja ympäristövaikutuksiin liittyvää tutkimusta. Sivustolta löytyvät tutkimuskeskuksen karttapalvelut, kivinäytekokoelma, georetkeilyohjeita, neuvoja kiviharrastajalle sekä tietoa luonnonvaroista.
Webbplatsens språk: 
https://www.gtk.fi/

Visa mera
Webbplatsen innehåller information om Geologiska forskningscentralens experttjänster, informationstjänster, forskning och geoutställningar. Webbplatsen innehåller också fakta om geologiska naturresurser och stenar som hobby.
Webbplatsens språk: 
http://se.gtk.fi/

Visa mera
GeoNord är en portal för intresserade av geologi. Målgruppen är hela Norden. Sidorna innehåller bl.a. artiklar, undervisningsmaterial och länkar.
http://www.geonord.org

Visa mera
Geologian tutkimuskeskuksen sivusto kiviharrastajille. Sivuilta löytyy ohjeita kivinäytteiden lähettämiseen, karttapalvelu, kivitietoa sekä OmaKivi-palvelu, jonka avulla voi tallentaa havaintoja sähköisesti.
Webbplatsens språk: 
https://kivinayte.gtk.fi/

Visa mera
Hampshire Cultural Trust on julkaissut laajan valikoiman kuvia sen tallentamista esineistä luonnonhistoriasta, arkeologiasta, kuljetusajoneuvoista, taide-esineistä sekä maalaustaiteesta valokuviin ja arkipäivän esineistöön asti. Kuvien yhteydessä on kuvausta ja historiaa esineestä.
Webbplatsens språk: 
https://collections.hampshireculture.org.uk/

Visa mera
Gemensam webbportal för världsarvet Höga Kusten och Kvarkens skärgård. På sidorna finns texter, videor och animationer som beskriver områdets historia och geologi, samt landhöjningen. Här finns också information om istiden, kulturarvet och områdets natur. Portalen innehåller också en kunskapsbank och pedagogiska material.
Webbplatsens språk: 
https://highcoastkvarken.org/sv/framsida/

Visa mera
Ilmansaasteiden torjunnan suunnittelu sekä ilmastonsuojeluun kuuluvat sopimukset, suojelun keinot ja ohjaus.
Webbplatsens språk: 
https://ym.fi/ilmansaasteet-ja-ilmansuojelu

Visa mera
Geologian tutkimuskeskusen kartoista löytyvät Suomen kallioperäkartat, Suomen maaperäkartan yleistys, malmikaivokset, teollisuusmineraalilouhokset, rakennuskiviluohimot ja korukiviesiintymät.
Webbplatsens språk: 
https://www.gtk.fi/palvelut/aineistot-ja-verkkopalvelut/karttapalvelut/

Visa mera
Tietoa maanjäristyksistä Suomessa, havainnoista, maanjäristystietokanta sekä pääkaupunkiseudun seismisyys.
Webbplatsens språk: 
https://www.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-suomessa-ja-lahi...

Visa mera
Geologian tutkimuskeskuksen Tapir-karttapalvelu taustapitoisuus-karttapalvelu laskee maaperän alueellisia taustapitoisuusarvoja tietokantaan tallennettujen pitoisuushavaintojen perusteella.Taustapitoisuudella tarkoitetaan haitallisten aineiden pitoisuuksia maaperässä.
Webbplatsens språk: 
https://gtkdata.gtk.fi/tapir/

Visa mera
Artikkeli geologi Matti Sauramon tutkimusretkestä Itä-Karjalan Äänislinnaan asemasotavaiheessa vuonna 1942 kertoo kiinnostavasti sekä alueesta että sota-ajasta. Sen aineistona ovat Sauramon omat muistiinpanot retkestä. Artikkeli löytyy Geologi-lehdestä 64 (2012).
Webbplatsens språk: 
https://www.geologinenseura.fi/fi/geologi-lehti/2-2012

Visa mera
Vesi.fi:n Routatilanne-katsaus sisältää tietoa roudasta, sen synnystä ja merkityksestä sekä tilannekartan.
Webbplatsens språk: 
https://www.vesi.fi/routatilanne/

Visa mera
Unkarilainen järjestö ylläpitää palvelua, joka seuraa ajantasaisesti vaarallisia tai uhkaavia tapahtumia maapallolla. Kartalle on merkitty värikkäillä symboleilla esimerkiksi tulivuorenpurkaukset, suuronnettomuudet, epidemiat, maanjäristykset ja rajuilmat. Symbolia klikkaamalla saa esiin lisätietoa. Uusimpia tapahtumia ympäröi vilkkuva punainen rengas.
https://rsoe-edis.org/

Visa mera
Saimaa Geopark esittelee Saimaan vesistön ympäristön geologisia, arkeologisia ja kulttuurihistoriallisia kohteita. Sivuilta löytyvät alueen geokohteet, museot sekä maisemat, geologiset reitit ja polut sekä alueen kartta.
Webbplatsens språk: 
https://www.saimaageopark.fi/

Visa mera
Sveitsin seismologian laitos seuraa Sveitsissä ja muualla maailmassa havaittuja maanjäristyksiä ja tiedottaa niistä sivuillaan. Maanjäristyksistä on kerrottu mm. niiden voimakkuus, alue ja tarkka aika.
http://www.seismo.ethz.ch

Visa mera
Aakkosellinen seismologian sanasto sisältää sanastoa maanjäristyksistä, seismisyydestä, maapallon rakenteesta sekä laitteista, joita käytetään tutkimuksessa ja seurannassa.
Webbplatsens språk: 
https://www.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/seismologian-sanasto

Visa mera
Seisomologian insitituutin sivuilta löytyy perustietoa maanjäristyksistä sekä aineistoa niistä: seisomologian sanasto, maanjäristystietokanta ja hakupalvelu siihen, maanjäristykset maailmalla sekä maanjäristyskartta. Sieltä löytyy myös luonnononnettomuuksien varoitusjärjestelmä LUOVA sekä tietoa tsunameista ja ydinkoevalvonnasta.
Webbplatsens språk: 
https://www.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti

Visa mera
Saksalaisen luolaharrastajan ylläpitämä laaja sivusto esittelee kiinnostavaa maanalaista maailmaa. Mukana on luolia, kaivoksia, lähteitä ja maanalaisia rakennelmia eri puolilta maapalloa. Suuri osa kohteista toimii turistinähtävyyksinä.
Webbplatsens språk: 
https://www.showcaves.com

Visa mera
Geologisen tutkimuskeskuksen Spinelli avaa tutkimuskeskuksen kivinäytekokoelmat kaikille katsottaviksi. Näytteet on kuvattu ja osa kuvista on pyöritettäviä, jolloin näytteitä voi tutkailla eri suunnista. Ne on jaettu eri ryhmiin, mm.: Fossiilit, jalo- ja korukivet, kultahiput, mineraalit, kaivosnäytteet ja meteoriitit.
Webbplatsens språk: 
https://spinelli.gtk.fi/

Visa mera
Geologisen tutkimuslaitoksen verkkokirjaston Summon sisältää geologista tutkimuskirjallisuutta ja artikkeleita. Palvelun kautta löytää kokotekstiartikkeleita, jotka ovat joko vapaasti luettavissa tai tutkimuslaitoksen tiloissa käytettävissä.
Webbplatsens språk: 
https://gtk.verkkokirjasto.fi/web/arena/111

Visa mera
Suomen Geologinen Seuran yhteystiedot, ohjeet jäsenelle sekä ajankohtaistietoa. Seura julkaisee Geologi-lehteä, jonka verkkoversio ja arkisto löytyvät täältä.
Webbplatsens språk: 
https://www.geologinenseura.fi

Visa mera
Suomen Geologinen Seura julkaisema lähes 400-sivuisen teos on ladattavissa seuran sivuilta PDF-tiedostoina. Suomen kallioperää ja sen eri kokonaisuuksia käsittelevien lukujen lisäksi kirjassa on luku geologian peruskäsitteistä sekä kallioperägeologinen sanasto.
Webbplatsens språk: 
https://www.geologinenseura.fi/seura/julkaisut/suomen-kalliopera

Visa mera
Blogissa kaksi geologia kirjoittavat, mitä Suomen kallioperä kertoo muinaisista tulivuorista sekä ilmiöistä, joita ei tavallinen maastossa liikkuja osaa lukea: merten avautumisista, elämän kehityksestä, menneistä ilmastonmuutoksista, laavavirroista, supertulivuorien räjähdyspurkauksista, kosmisista törmäyksistä ja poimuvuoristojen nousuista sekä romahduksista. Kerätystä aineistosta on tarkoitus koostaa yleistajuinen tietokirja.
Webbplatsens språk: 
https://www.tulivuoret.net/

Visa mera
Suoseura edistää soiden ja turpeiden tutkimusta ja niiden kestävää käyttöä. Sivuilla on tietoa toiminnasta ja seuran julkaisemasta Suo-lehdestä. Sivuilla on Ojitettujen soiden kestävä käyttö -hankkeessa koottua tietoa soiden ojituksen vaikutuksista luontoon ja ympäristöön.
Webbplatsens språk: 
https://www.suoseura.fi/

Visa mera
Seismologian instituuin laatima havainnollinen esitys tsunami-hyökyaallon synnystä, etenemisestä ja rantautumisesta. Kokonaisuus sisältää myös ohjeita tsunamin varalle ja tietoa varoitusjärjestelmistä.
Webbplatsens språk: 
https://www.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/perustietoa-maanjaristyksista/ts...

Visa mera

Sidor