Webbplatsen innehåller information och aktualiteter kring Svenska Betongföreningen, som är en sammanslutning av personer, firmor, institutioner och verk, vilka vill främja teoretisk och praktisk betongteknik. Föreningens ändamål är att verka för den svenska betongteknikens främjande och utveckling.
Webbplatsens språk: 
http://www.betong.se

Visa mera