Presentation av Föreningen Konstsamfundet, som grundades av Amos Anderson år 1940 och bl.a. äger KSF Media, som ger ut flera av Svenskfinlands dagstidningar. På webbplatsen finns information om och anvisningar för stipendieansökningar. Webbplatsen innehåller också tidskriften Konstsam och information om konstsamfundets fastigheter, museer och Olofsgård vindpark.
Webbplatsens språk: 
http://www.konstsamfundet.fi

Visa mera
Amos Rex on yksityinen taidemuseo, joka toimii Helsingin keskustassa taiteen ja kaupunkikulttuurin kohtaamispaikkana ja luo näyttelyitä erityisesti kokeilevasta nykytaiteesta, 1900-luvun modernismista ja muinaisista kulttuureista.
Webbplatsens språk: 
https://amosrex.fi/

Visa mera