Webbsida om vikingatida gudasagor samt gudadyrkan. Om asar, Midgård och jättar t.ex., samt olika gudar för olika ändamål.
Webbplatsens språk: 
http://rosala.fi/mytologi/

Visa mera
Folktro kontra modernt vetande - i denna artikel om bl.a. urbana myter och finländsk dödskultur granskar FM, folkloristen Kaarina Koski hur vårt beteende ibland tycks oberoende av moderna vetenskaper.
Webbplatsens språk: 
http://www.helsinki.fi/lehdet/uh/31997d.html

Visa mera