Botanisera bland över tusen ord relaterade till is, i urval och sammanställning av Karin Hedén, Stockholms skridskoseglarklubb. Se även den mindre, illustrerade förteckningen.
Webbplatsens språk: 
http://www.sssk.se/ordbok

Visa mera
Ishandboken beskriver isens egenskaper samt hur is bildas. Dessutom lär författaren ut hur man kan beräkna isens bärförmåga - märk dock att all användning av ishandboken sker på egen risk!
Webbplatsens språk: 
https://www.ltu.se/webbarkiv/BIB/coldtech/ct94-1.html

Visa mera