Verbums förlag ger ut teologisk litteratur och ägs till största delen av Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.
Webbplatsens språk: 
http://www.verbum.nu

Visa mera