På globalportalen.org hittar man länktips om drygt 140 länder och om en rad ämnen som har med utveckling och bistånd att göra, som demokrati, mänskliga rättigheter och miljö. Globalportalen byggs upp av ca 30 svenska organisationer som på olika sätt arbetar med globala frågor.
Webbplatsens språk: 
http://www.globalportalen.org

Visa mera
Webbplats för Nordiska Afrikainstitutet, som avser främja och driva vetenskaplig afrikaforskning. Länkbibliotek och publikationer (även elektroniska) om aktuella afrikanska förhållanden samt ländernas historia. Institutet finansieras av de nordiska länderna gemensamt.
Webbplatsens språk: 
http://www.nai.uu.se

Visa mera
Rättvis handel vill minska fattigdomen med hjälp av handel. På sidan förklaras hur rättvis handel fungerar. Det finns listor över produkter och berättelser från odlare.
Webbplatsens språk: 
https://reilukauppa.fi/se/

Visa mera
Kort presentation takorganisationen av finländska utvecklingsföreningar, Fingo. Mera material på finska.
Webbplatsens språk: 
https://www.fingo.fi/svenska

Visa mera
Utrikesministeriets utvecklingspolitik berättar om hur Finlands utrikes- och säkerhetspolitikt samt uvecklingssamarbete fungerar.
Webbplatsens språk: 
https://um.fi/utvecklingspolitik-och-utvecklingssamarbete

Visa mera