På SETAs svenska sida finns en kort beskrivning av organisationen med kontaktuppgifter.
Webbplatsens språk: 
http://seta.fi/pa-svenska/

Visa mera
På människohandel.fi berättas det om vad människohandel, hur den fungerar och hur man kan identifiera människoandel. På sidorna finns också anvisningar om hur offer för människohandel kan få hjälp.
http://www.manniskohandel.fi/pa_svenska

Visa mera
Människorättscentret är ett självständigt och oavhängigt expertorgan, vars uppgift är att främja de grundläggande och mänskliga rättigheterna. På sidor finns information och nyheter om mänskliga rättigheter samt undervisningsmaterial.
Webbplatsens språk: 
https://www.manniskorattscentret.fi/

Visa mera
Invalidförbundets organisation, verksamhet och tjänster presenteras på dessa sidor
Webbplatsens språk: 
https://www.invalidiliitto.fi/sv/invalidforbundet

Visa mera
Världsskolan bjuder nätspel om mänskliga rättigheter för barn och också för skolbruk.
Webbplatsens språk: 
https://maailmankoulu.fi/natspel/

Visa mera