Regnbågsankan rf är föreningen för alla som tillhör en sexuell minoritet eller en könsminoritet eller är intresserade av frågor som berör sexuella minoriteter och könsminoriteter i Svenskfinland. Webbplatsen innehåller fakta om hbtiq-frågor och information om föreningen och dess verksamhet.
Webbplatsens språk: 
https://www.regnbagsankan.fi/

Visa mera